Csúszkáló munkakezdések

A Budapesti Búcsú és egyéb - az előkészítésnél számba nem vett - okok miatt a
MILLFAV vágányzára, valamint

a Ferdinánd híd lezárása

előreláthatólag csak 1999. június 26-28-a körül kezdődik.
(További változás is lehetséges.)