Az 1-es és 3-as villamosvonalak rekonstrukciójához kapcsolódó ütemezett vágányzárak

Hosszas előkészítő munkák után 2013-ban végre elindult két fontos villamosvonal teljeskörű felújítása, az 1-es és 3-as villamosoké. Ezen az oldalon megpróbálom bemutatni és összefoglalni a felújítás egyes ütemeit, az ütemek alatti közlekedés rendjét, az ideiglenes végállomások kialakítását.

Ugrás: 1-es villamos, 3-as villamos
1-es villamos felújítása


Az alábbi táblázat egy összefoglaló az egyes felújítási ütemek alatti közlekedés rendjéről. Az ütemek sorszámára kattintva lehet a részleteket megtekinteni.
ÜtemB
é
c
s
i

ú
t

R
e
n
d
e
l
ő
i
n
t
é
z
e
t

F
l
ó
r
i
á
n

t
é
r

S
z
e
n
t
l
é
l
e
k

t
é
r

N
é
p
f
ü
r
d
ő

u
t
c
a

Á
r
p
á
d

h
í
d

H
o
n
v
é
d

k
ó
r
h
á
z

L
e
h
e
l

u
t
c
a

R
e
i
t
t
e
r

F
e
r
e
n
c

u.

K
a
c
s
ó
h

P
o
n
g
r
á
c

ú
t

E
r
z
s
é
b
e
t

k
i
r
á
l
y
n
é

A
j
t
ó
s
i

D
ü
r
e
r

s
o
r

Z
u
g
l
ó

v
á


E
g
r
e
s
s
y

ú
t

P
u
s
k
á
s
 
F

s
t
a
d
i
o
n

H
ő
s

u

H
i
d
e
g
k
ú
t
i

s
t
a
d
i
o
n

K
ő
b
á
n
y
a
i

ú
t

V
a
j
d
a

P
é
t
e
r

u

N
é
p
l
i
g
e
t

G
y
á
l
i

ú
t

F
e
r
e
n
c
v
á
r
o
s

v
á

M
e
s
t
e
r

u

K
ö
z
v
á
g
ó
h
í
d

I
n
f
o
p
a
r
k

B D
u o
d m
a b
f ó
o v
k á
i r
  i

ú
t
/

H S
a z
u e
s r
z é
m m
a  i
n  
n ú
   t
A  
l  
a  
j  
o  
s  


/
H S
e z
n e
g r
e é
r m
m i
a  


m

ú
t
/
E F
t e
e h
l é
e r
   v
   á
   r
   i

ú
t
/
Jelmagyarázat:
      Üzemelő régi pálya
-
      Üzemelő új pálya
-
      Építés alatti szakasz
x
1.
2013.09.27-ig

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.
2013.09.28-2013.12.14.

x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.
2013.12.15-2014.01.23.

x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.
2014.01.24-2014.03.31.

x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x

5.
2014.04.01-2014.04.10.

x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x

6.
2014.04.11-2014.05.04.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x

7.
2014.05.05-2014.06.09.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x

8.
2014.06.10-2014.09.06.

-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9.
2014.06.16-tól

-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10.
2014.09.07-2014.11.18.

-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
11.
2014.11.19-2015.03.19.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
12.
2015.03.20-tól

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


1. Ütem: a vágányzárakat megelőző közlekedési rend
2013.09.27-ig az 1-es villamosok a korábban megszokott rend szerint közlekedtek a Bécsi út és Közvágóhíd végállomások között.
Bécsi út végállomás

Közvágóhíd végállomás

2. Ütem: Lehel u-Bécsi út szakasz átépítése
2013.09.28-2013.12.14. között megkezdődött a villamospálya átépítése a legrégibb szakaszon, a Bécsi út-Lehel út között. Az 1-es villamosok a Lehel utca-Közvágóhíd között közlekednek. A Lehel utcai végállomásnál a villamosok a Jász utcai vágánykapcsolaton fognak vissza, a Lehel utca előtt ideiglenes végállomás került kialakításra.
Lehel u. végállomás


3. Ütem: Váci út-Bécsi út szakasz átépítése
2013.12.15-én a Lehel utca-Váci út szakasz elkészült, új, végleges visszafogóhely épült a Váci út Árpád híd felőli oldalán. 2013.12.15-2014.01.23. között az 1-es villamosok a Váci út-Közvágóhíd között közlekednek. Mivel az Árpád híd felőli peron még nem készült el, ezért a villamosok mindkét irányban a Bécsi út irányú peron mellett állnak meg.
Árpád híd végállomás

4. Ütem: Váci út-Bécsi út szakasz és Közvágóhíd vá. átépítése
2014.01.24-től megkezdődött Közvágóhíd végállomáson a peron és aluljáró átépítése. A Mester utca után új, ideiglenes végállomás épült, 2014.01.24-től az 1-es villamos csak a Váci út-Mester utca között közlekedik.
Mester utca végállomás


5. Ütem: Váci út-Bécsi út szakasz, Közvágóhíd vá. átépítése és új visszafogóhely építése a Népligetnél
2014.04.01-10. között a 4. ütemen felül kiépül egy új visszafogóhely az Elnök utca és a Népliget mh. között. Ebben az időszakban a villamosok csak a Váci út-Vajda Péter utca között közlekednek. Utóbbi helyen kúszóváltó segítségével fognak vissza.
Vajda Péter utca végállomás

6. Ütem: Váci út-Bécsi út szakasz, Lehel utca-Kacsóh Pongrác út szakasz, valamint Népliget mh. és Közvágóhíd vá. átépítése
2014.04.11-05.04. között tovább folyik a Váci út-Bécsi út szakasz építése, a Közvágóhíd végállomás átépítése és az új szakasz kialakítása, valamint hozzákezdenek a Jász utcai vágánykapcsolat cseréjéhez és ezzel együtt a Lehel utca-Kacsóh Pongrác út közti szakasz felújításához. Megújul Népliget megállóhely is, ezért a villamosok az előző ütemben beépített új vágánykapcsolaton, illetve a Kacsóh Pongrác úthoz telepített kúszóváltón fognak vissza.          
Kacsóh Pongrác út és Népliget ideiglenes végállomások


7. Ütem: Váci út-Bécsi út szakasz és Lehel utca-Reitter Ferenc utca szakasz átadása felújítva, Népliget mh. - Közvágóhíd vá. szakasz építése
2014.05.05-től átadják a Bécsi út-Lehel utca közti újjáépített szakaszt az Árpád híddal együtt, valamint a felújított Lehel utca-Reitter Ferenc utca részt is. A Népliget-Közvágóhíd szakasz építése tovább folyik. A villamosok a Bécsi út-Népliget végállomások közt közlekednek.
A régi-új végállomás a Bécsi útnál

8. Ütem: Reitter Ferenc utca-Közvágóhíd vá. szakasz építése
2014.06.10-től belekezdenek az ugyancsak nagyon rossz állapotú Reitter Ferenc utca-Puskás Ferenc stadion szakasz átépítésébe, valamint a peronépítésekbe tovább a Közvágóhídig. A villamosok csak a nemrég újjáépített Lehel utca-Bécsi út szakaszon közlekednek, mint 1984-ben.
Visszafogás a Jász utcai vágánykapcsolaton

9. Ütem: Új szakasz építése
2014.06.16-tól megkezdődik az új szakasz építése a Rákóczi hídon és a budai oldalon. A régi vonal forgalmi rendje nem változik, az továbbra is a 8. ütem szerinti.


Épül az 1-es villamos új szakasza a Szerémi úton
/Fotó: Friedl Ferenc/

10. Ütem: Reitter Ferenc utca-Puskás Ferenc stadion szakasz építése
2014.09.07-én átadják az átépített Puskás Ferenc stadion-Közvágóhíd szakaszt, az építési munkák a stadion és a Reitter Ferenc utca között folytatódnak. Az 1-es villamosok két szakaszban, a Bécsi út-Lehel utca és a Puskás Ferenc stadion-Közvágóhíd között közlekednek. A Közvágóhídnál a megálló átépítése miatt csak a Bécsi út irányú vágány használható. Érdekes, ahogy a meghosszabbítás miatt a korábbi állandó végállomásból ideiglenes végállomás lett.     
Ideiglenes végállomások a Puskás Ferenc stadionnál és a Közvágóhídnál


11. Ütem: Felújítás befejezése, új szakasz építése
2014.11.17-én átadják az átépített Lehel utca-Puskás Ferenc stadion szakaszt, ezzel az eredeti vonal teljes felújítása befejeződött. Az építési munkák az új szakaszon a Közvágóhíd és a Fehérvári út között folytatódnak.
Újra eredeti útvonalán az 1-es és 1A


12. Ütem: Új szakasz átadása
2015.03.20-án átadják a forgalomnak a meghosszabbított szakaszt, a villamosok a Bécsi út/Vörösvári út és az Etele út/Fehérvári út végállomások közt közlekednek.
Etele út/Fehérvári út végállomás


3-as villamos felújítása


Az alábbi táblázat egy összefoglaló az egyes felújítási ütemek alatti közlekedés rendjéről. Az ütemek sorszámára kattintva lehet a részleteket megtekinteni.
ÜtemM
e
x
i
k
ó
i

ú
t

E
r
z
s
é
b
e
t

k.

a
l
u
l
j
á
r
ó
L
a
k
y

A
d
o
l
f

u
N
a
g
y

L
a
j
o
s

k

ú
t
j
a

C
z
o
b
o
r

u
t
c
a

K
e
r
é
k
g
y
á
r
t
ó

u
B
o
s
n
y
á
k

t
é
r
S
z
u
g
l
ó

u
E
g
r
e
s
s
y

t
é
r

J
e
s
z
e
n
á
k

J
á
n
o
s

u
P
o
n
g
r
á
t
z

G

t
é
r
T
i
h
a
m
é
r

u
Ö
r
s

v
e
z
é
r

t

Z
u
g
l
ó

Ö
r
s

v
e
z
é
r

t

K
ő
b
á
n
y
a
F
i
n
o
m
m
e
c
h
a
n
i
k
a

T
e
r
e
b
e
s
i

u

É
l
e
s
s
a
r
o
k
Ó
n
o
d
i

u
t
c
a
S
z
e
n
t

L
á
s
z
l
ó

t
é
r
K
ő
b
á
n
y
a

a
l
s
ó

v
á
K
ő
b
á
n
y
a

a
l
s
ó

v
á

M
á
z
s
a
S
z
á
l
l
á
s

u

F
e
r
t
ő

u
B
a
l
k
á
n

u
E
c
s
e
r
i

ú
t
K
ö
z
t
e
r
ü
l
e
t
f
e
n
n
t
a
r
t
ó
C
s
e
n
g
e
t
t
y
ű

u

E
p
r
e
s
e
r
d
ő

u
N
a
g
y
k
ő
r
ö
s
i

ú
t

M
á
r
t
í
r
o
k

ú
t
j
a
J
ó
k
a
i

M
ó
r

u
Ő
s
z

u
G
u
b
a
c
s
i

ú
t
Jelmagyarázat:
      Üzemelő régi pálya
-
      Üzemelő új pálya
-
      Építés alatti szakasz
x
1.
2013.11.03-ig

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
2.
2013.11.04-2014.04.27.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
2014.04.28-2014.06.03.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
2014.06.04-2014.06.27.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
2014.06.28-2014.07.04.

-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
2014.07.05-2014.08.13.

-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
2014.08.14-2014.08.30.

x
x
x
x
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
2014.08.31-2014.10.03.

x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
-
-
-
-
-
9.
2014.10.04-2014.10.17.

x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
10.
2014.10.18-2014.10.30.

x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
11.
2014.10.31-2014.11.09

x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
12.
2014.11.10-2014.11.29.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
13.
2014.11.30-tól

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


1. Ütem: a vágányzárakat megelőző közlekedési rend
2013.11.03-ig a 3-as villamosok a korábban megszokott rend szerint közlekedtek a Mexikói út és a Gubacsi út végállomások között.
Mexikói út végállomás

Gubacsi út végállomás

2. Ütem: Örs vezér tere-Mázsa tér szakasz átépítése
2013.11.04-én a 3-as villamos rekonstrukciója is elindult. Először a legrosszabb állapotban lévő Fehér úti és Körösi Csoma Sándor úti szakaszok átépítése folyik. A 3-as villamos két szakaszban közlekedik: a Mexikói út és az Örs vezér tere között, valamint a Mázsa tér és a Gubacsi út között. Az Örs vezér téri végállomás 2014.04.27-ig a Kőbányai oldalon van a meglévő vágánykapcsolatnál, míg a Mázsa térnél a 62A villamos végállomása funkcionál ideiglenes végállomásként, némileg átépítve. Ezen kívül a Kőbányai út felől jövő 28-as villamosnak a Pongrác útnál egy ideiglenes végállomás épült.Az északi szakasz az Örs vezér téri ideiglenes végállomással
A 28-as villamos ideiglenes végállomása


A déli szakasz a Mázsa téri ideiglenes végállomással


Ideiglenes végállomás az Örs vezér terén

Ideiglenes végállomás a Pongrác útnál

Ideiglenes végállomás a Jegenye utcánál


3. Ütem: Örs vezér tere-Mázsa tér szakasz átépítése
2014.04.28-tól a 2. ütem annyiban változik, hogy az Örs vezér téri villamosperonokat is átépítik, ezért a 3-as villamosok a Mexikói út felől csak az Örs vezér tere Zuglói oldal ideiglenes végállomásig közlekednek, egy ideiglenesen beépített kitérőn és ráhajlításon visszafogva.
Örs vezér tere Zugló ideiglenes végállomás

4. Ütem: Örs vezér tere-Ecseri út szakasz átépítése
2014.06.04-től az előző ütem mellett belefognak a Mázsa tér-Ecseri út közti szakasz átépítésébe is, így a déli szakaszon a villamosok csak az Ecseri út-Gubacsi út között közlekednek.
Ecseri úti visszafogás

5. Ütem: Bosnyák tér-Ecseri út szakasz átépítése
2014.06.28-tól az előző ütem mellett belefognak a Bosnyák tér-Örs vezér tere közti szakasz átépítésébe is, a 3-as villamos északi szakasza megszűnik, villamosok csak a déli szakaszon az Ecseri út-Gubacsi út között közlekednek. Rákospalota felől a 62-es villamosok még a Bosnyák térig járnak.

6. Ütem: Erzsébet királyné útja-Ecseri út szakasz átépítése
2014.07.25-től az előző ütem mellett belefognak a Erzsébet királyné útja-Bosnyák tér közti szakasz átépítésébe is, a Nagy Lajos király útján a villamosközlekedés megszűnik, kivéve a Bosnyák tér-Erzsébet királyné útja közti egyvágányú üzemi meneteket. A 3-as villamosok csak a déli szakaszon az Ecseri út-Gubacsi út között közlekednek.

7. Ütem: Mexikói út-Nagy Lajos király útja és Bosnyák tér-Ecseri út szakasz átépítése
2014.08.14-től megkezdődik az Erzsébet királyné úti szakasz építése a Nagy Lajos király útja-Mexikói út között, miközben a Nagy Lajos király útján megindul a forgalom az Erzsébet királyné útja-Bosnyák tér szakaszon, ahol csak a peronok átépítésére került sor. Itt egyelőre nem a 3-as, csak a terelt 69-es villamos közlekedik. A 3-as villamosok csak a déli szakaszon az Ecseri út-Gubacsi út között közlekednek.


Egy 69-es villamos fog vissza a Bosnyák téren

8. Ütem: Mexikói út-Nagy Lajos király útja és Ecseri út-Határ út szakasz átépítése
2014.08.31-én átadják a Nagy Lajos király útja-Fehér út-Kőrösi Csoma Sándor út-Bihari út szakaszt, viszont megkezdődik az átépítés az Ecseri út-Határ út között, és folytatódik a Mexikói úton és az Erzsébet királyné útján. A csonka 69-est összevonják a rövidített 3-assal, így a villamosok 3-as jelzéssel Újpalota és az Ecseri út között közlekednek.
Ecseri út végállomás, visszafogás a másik irányból

9. Ütem: Nagykőrösi út-Gubacsi út szakasz átépítése
2014.10.04-től az előző ütem mellett belefognak a Határ úton a Nagykőrösi út-Gubacsi út közti szakasz átépítésébe is, a Határ úton a villamosközlekedés szünetel. A 3-as villamosok közlekedési rendje az előző ütem szerinti, Újpalota Erdőkerülő utca-Ecseri út között közlekednek.

10. Ütem: Mexikói út-Czobor utca és Ecseri út-Gubacsi út szakasz átépítése
2014.10.18-10.31. között az előző ütemen felül átépítik a Nagy Lajos király útja-Erzsébet királyné útja csomópontot is. A 3-as villamos északi vége így a Bosnyák térhez kerül.
Bosnyák tér végállomás, felszállóhely a vágánykapcsolat előtt és mögött

11. Ütem: Mexikói út-Czobor utca és Nagykőrösi út-Gubacsi út szakasz átépítése
2014.10.31-én átadják az Ecseri út-Határ út szakaszt, de a Nagykőrösi út-Gubacsi út között még dolgoznak. A 3-as villamosok a Bosnyák tér-Határ út metróállomás között közlekednek.

12. Ütem: Mexikói út-Czobor utca szakasz átadása, Nagykőrösi út-Gubacsi út szakasz építése
2014.11.10-én átadják az átépített Mexikói és Erzsébet királyné úti szakaszt, 2014.11.29-ig még a Nagykőrösi út-Gubacsi út között dolgoznak. A 3-as villamosok a Mexikói út-Határ út metróállomás között közlekednek.
Az átépített végállomás a Mexikói útnál

13. Ütem: A villamosok újra a teljes szakaszon járnak
2014.11.30-án átadják az utolsó átépített szakaszt is, a felújítási munkák lezárultával a villamosok ismét eredeti útvonalukon járnak.
A Gubacsi úti régi/új végállomás


Kapcsolódó link: BKK Info vágányzárak

Vissza a kezdőlapra