A 13-as villamos története


2001-ben összekötésre kerül a 13-as és a 63-as villamosvonal. Ezzel budapest egyik tradícionális villamosvonala, a kőbányai 13-as villamos átadja a helyét a hosszabb útvonalon közlekedő 3-asnak.

(c) Szelényi Gábor

A 13-as vonalnak a mai napig van egy igen látványos helye: az egyvágányú MÁV keresztezése Kőbánya hízlalónál állomásnál. Az első 1980 körüli felvételen még mind a négy keresztezés megvan

Különös tradíciója van ennek a vonalnak: a legfőbb hagyománya, hogy nem létezett 13-as viszonylat egészen 1948-ig. Eredetileg - páratlan számról lévén szó - a BKVT-nek kellett volna kiadnia ezt a viszonylatszámot, de "biztonsági okokból" mégsem használták fel. Érdekes módon a pályaszámokkal nem volt ilyen probléma, az eredeti BKVT 13-as pályaszámú N típusú motorkocsi egészen 1971-ig egészségesen üzemelt (igaz, hogy menet közben alaposan át lett számozva). Ez különösen akkor figyelemreméltó, ha tudjuk, hogy az N típusú kocsik jelentős része elégett 1947-ben, a kispesti kocsiszíntűzben.

A kezdetek

GF 132 (13) A GF 132-es rendszámú, 1940-41-ben gyártott Rába TS típusú autóbusz a 13-as vonalon, 1950 körül.

1947. május 24-én indult el a 36/A viszonylatjelzésű autóbusz a Nagyvárad tér és az Ecseri út között; ez a járat a Gyáli úton keresztül közlekedett. Ez a viszonylat kapta meg 1948. november 22-én a 13-as számot. Ezt az indokolta, hogy a 36-os alapjáratnak már semmi kapcsolata nem volt a betétjáratával, mivel csak a Vörösmarty tér és a Nagyvárad tér között közlekedett egy idő után. Az időpont talán nem véletlen, az ekkori politikai kurzus már valószínűnleg elég felvilágosodottnak tartotta magát, hogy ezt a kockázatos viszonylatszámot kiadják. Bizonyítják ezt az ekkor született újságcikkek: "Irtják a babonát" címmel.

Egyben 1948-ban a járat meghosszabbodott a Bihari úton keresztül a Zalka Máté térig.

Hamarosan a 13-as vonal lerövidült a Zalka Máté tér és az Üllői út közé. A járat utasforgalma hamarosan igen felfutott, hiszen a környék üzemei kiszolgálása mellett az utasok elkerülhették az Orczy tér felé való kerülőt, ha Kőbányáról Kispest felé utaztak. Emelte a vonal forgalmát, hogy ezt a járatot villamospótlóvá minősítették (az 1953. júniusától érvényes villamos menetrendben már szerepelt ez az autóbuszjárat, de már előtte is villamospótlóként közlekedett). Ezt a járatot autóbusz- és villamosjeggyel is igénybe lehetett venni. A busz napközben 2-9 percenként közlekedett.

Már a '40-es években felmerült, hogy a Bihari utcában fekvő iparvágányokat - a Kőbányai Iparvasút vágányait - villamosítani kellene, ezzel létrehozva Kőbánya és az Üllői út villamosvasúti kapcsolatát. A Kőbányai Iparvasút kis szakaszát - az Üllői út és a mai Csengettyű utcai megállóhely között - hasonló koncepció alapján már villamosították, ezzel kötve be 1938-ban az 51-es villamost Kispest felöl az Üllői úti vonalba. A 13-as autóbusz növekvő forgalmát tekintve 1952. február 11-én az FVV felterjesztette a villamosítás javaslatát a Fővárosi Tanács elé. Megvalósítása azonban végül csak 1955-ben kezdődött meg.

Iparvágányrajz 1956-ból A Bihari úti vágány vázlata 1956-ból, a kiépített két forgalmi kitérővel a Fertő utcánál és a Szállás utcánál

A Kőbányai Iparvasút (KI) 1888-ban jött létre, a Gyárdűlő növekvő iparosodása igényelte az itteni üzemek, sertéshízlalók iparvágánnyal való ellátását. A KI sorra kiépítette az egyvágányú vontatóvonalakat a Bihari, Fertő, Jegenye, Száva, Ceglédi utcában. Az 1895-ös sertésvész után azonban a vasút folyamatosan veszteséget könyvelhetett el. 1944 után az akkori tulajdonosok leállították a vasutat, és nem indították a háború után újra.

A környékbeli üzemek nyomására a vasutat 1948-ban a főváros megváltotta, a kezelését a BSzKRt-re bízta. 1950-ben a BSzKRt. államosítása után az FVV kezelésébe került a vonal, ahol egyenlőre az iparvágányok kiszolgálása továbbra is gőzmozdonyokkal történt.

1955-ben kezdődött meg a KI Bihari úti vontatóvágányának villamosítása, a vonal bekötése Kőbányai úti villamosvonalba, illetve a kitérők építése. Érdekesség, hogy az egyvágányú pálya először az Orczy tér irányába csatlakozott a Kőbányai útra. A vágányépítés földmunkáit társadalmi munkában végezték a környékbeli üzemek dolgozói, a síneket a Fehérvári úti pálya átépítéséből kitermelt vágányokból nyerték. Szintén költségcsökkentés kedvéért kezdetben fa felsővezetéktartó oszlopokat alkalmaztak.

Első 13-as villamos Az első 13-as villamos a Mázsa téren, egy kétkocsis távos szerelvény, 1955-ben

A 13-as villamost 1955. október 16-án adták át a forgalomnak: 

13: Üllői út - Mázsa tér

A vonal tehát egyvágányos volt, két forgalmi kitérővel. A Szállás utcai kitérő pontosan ott volt, ahol a ma is meglévő egyvágányú szakasz szétágazik

A viszonylatra vezérlőkocsis középbejáratú távkapcsolású szerelvényeket osztattak be Száva kocsiszínből. A szerelvényeket eredetileg csúcsidőben négykocsis vonatokban tervezték közlekedtetni, ám ez nem valósult meg, egész nap kétkocsis M+VP villamosok jártak. 

1634 (13)
Székács András és Nagy Dánes Lajos
Az 1634-es szóló motorkocsi egy hétvégi napon a 13-as vonalán, az Üllői útnál, 1958 körül
A sűrű kitérőkiszotás 6 perces követési időközt tett lehetővé (!). 

Természetesen az iparvágány kiszolgálás továbbra is folyt korlátozással: a reggeli csúcsidőben nem lehetett tehervonatokat indítani. Időközben elkezdődött az iparvágányok villamosítása is, 1956-ig a gőzmozdonyok helyett megjelentek a villamosvasút motoros fedett teherkocsijai, a Mukik. 

A távos szerelvények 1958-ban átköltöztek Baross kocsiszínbe, ezután Kispest 2400-as vagy 1700-as ikerkocsikat adott a 13-asra. Hétvégén - a mellékelt kép tanúsága szerint - szóló motorkocsit is kiadtak. 

Érdekesség volt a vonalra való kiállás: a villamosok Ecseri út és Üllői út kereszteződésében helytelen vágányon történénő közlekedéssel tudtak az egyvágányú szakaszra eljutni. Egy dologra azonban figyelni kellett: a kereszteződésben fedezőjelző védte az ezen a vágányon kikanyarodó 51-es villamost. Az ellenkező irányba haladó beálló szerelvénynek azonban a szedőt a bejelentkező segédvezeték alatt le kellett húznia, ellenkező esetben a fedezőjelző beragadt.

A hosszú 13-as kialakulása

Határ út - Jókai Mór utca
Vágányépítés a Határ úton a Jókai Mór utcánál, 1959-ben. Megfigyelhető a már felhagyott régi egyvágányos vonalvezetés, illetve a kész jobboldali pálya. A szabótelepi hurok az építés ideje alatt folyamatosan üzemelt

Régi terv volt, hogy Csepelt összekötik Kőbányával, és folytatólagosan Zuglóval. Tulajdonképpen a 13-as villamos megindítása első kis lépése volt ennek a kapcsolatnak a kialakításához, noha kezdetben meglehetősen rövidke volt. 1959. november 21-én azonban átadták a Határ úti kettősvágányú vonalat a Gubacsi út és a Nagykőrösi út között, ezzel lehetőség nyílt a 13-as vonal meghosszabbítására.

Érdekesség, hogy eredetileg a Jókai Mór utca és a Gubacsi út között volt villamosvonal, az út szélén vezetett, de csak egy vágányon (1942 után a mainak megfelelő körüljárási irányban közlekedtek a villamosok). Emiatt a kétvágányúsításkor ezen a szakaszon is átépült a pálya. A vonalnak szintbeli vasúti kereszteződése is volt a Köteles utcánál, ezért van meg még a mai napig ez a megállóhely, noha elég közel van mind a Nagykőrösi úti, mind a Mártírok útjai megállóhelyhez.

A Határ út - Köteles utcai sorompó a Ferencváros rendező és Soroksár között a Nagykőrösi út mentén végighúzódó "Kis-Burma vasút" vágányait védte. A "Kis-Burma vasút" vonala a Nagykőrösi út autópályává átépítésekor szűnt meg a villamosvonallal együtt, a sorompó is ekkor szűnt meg valószínűleg. Ma is megvan a sorompó helye, a Köteles utcai megállóhelynél pedig pontosan a volt vasúti keresztezés vonalában van Ferencváros rendezővágányainak vége.

3345 (13)
Szelényi Gábor
A 3345-ös UV 2001 februárjában a Köteles utcai megállóhelyen, Gubacsi út felé haladva. A három cölöp valaha a vízszintesen nyíló vasúti sorompót tartotta
3342 (13)
Szelényi Gábor
A 3342-es 2001 februárjában, a régi Köteles utcai megállóhely járdaszigete mellett. Az új megállóhely a volt vasúti átkelőhely túloldalára került

Sörgyár vágányelrendeződése 1961-ben

1322 (37)
Szelényi Gábor
A Sörgyár elötti végállomás vágányelrendezési rajza 1961-ben, valamint a vágányhálózat az 1322-es csuklóssal 2001 februárjában
Tehát 1959 november 21-től létrejött a közvetlen összeköttetés, a 13-as a következő útvonalon közlekedett: 

13: Kőbánya, Jászberényi út - Pesterzsébet, Nagy Sándor utca

Közvetlen csatlakozása lett a járatnak a Gubacsi útnál a Csepel-Határ úti HÉV járathoz. Noha a viszonylat már meghosszabbított útvonalon közlekedett, még néhány hónapig a Bihari utcai vonal egyvágányú maradt; emiatt nehéz lehetett a vasúti átjárókkal megtűzdelt villamosforgalom megszervezése (bár a forgalmi kitérők sűrűn helyezkedtek el). 1960. április 30-án azonban megnyílt Kőbánya gyárdűlői szakaszán is a második vágány.

További különlegessége volt a vonalnak, hogy a megnövekedett forgalom miatt két pótkocsis szerelvények közlekedetek (elképzelhetjük, hogy mennyi utas érkezhetett műszakváltáskor Csepelről a H járat motor+3 pótos szerelvényeken). Azonban Kőbányán, a Sörgyárnál nem volt sosem hurokvágány, a mai napig - még vágányrekonstrukció után is - ugyanolyan kitérőelrendezés van a fejvégállomáson. Sőt, a motorkocsi vontatta szerelvények még a pótkocsi körül sem tudtak körüljárni (lásd a térképen!). Ezért ezen a helyen (talán Budapesten utoljára) csúcsidőn kívül átcsatolós végállomás üzemelt. Ez úgy működött, hogy a végállomáson egy motorkocsi várta a felszállóhelyen a beérkező szerelvényt. A szerelvény a leszállás után hátrafelé rátolta a pótkocsikat a bent álló motorkocsira, felcsatolták, majd a beérkezett szerelvény motorkocsijáról lecsatolták a pótokat - és ezután elindulhatott az előzőleg bent várakozó motorkocsival a megfordított szerelvény.

Csúcsidőben pedig a kétpótkocsis szerelvények mögött haladt közvetlenül egy szóló motorkocsi, a sörgyári végállomáson pedig a szerelvény mögé beálló szóló motorkocsi vette át a pótkocsikat, és az egyedül maradt - előzőleg legelöl lévő - motorkocsi indult vissza hátul szólóban.

2516 (13)
Ambrus Sándor
A 2516-os motorkocsi két EP (5800-5900-as) pótkocsival az Örs vezér téri végállomás félreállító vágányán, a '60-as évek végefelé
1963. május 1-től meghosszabbították a 13-ast az Éles sarok és Örs vezér tere között. 

13: Örs vezér tere - Pesterzsébet, Nagy Sándor utca

Az Örs vezér terén hurokvágányt alakítottak ki, a hurokvágány vágányhálózatának kialakítása egészen 2000-ig azonos volt (például a felszállóhely mellett lévő félreállóvágány a kezdetektől fogva ugyanoda volt bekötve). Azonban 1984-ben a hurok átmérőjét csökkentették.

Ecseri út - Üllői út A 13-as villamos az Üllői útnál 4400-as pótkocsikkal. A képen látható a kereszteződésben még mindig meglévő fedezőjelző is  - kikapcsolva rendőri irányítás miatt

A 13-as vonalon motorkocsik két pótkocsival közlekedtek egészen 1972 végéig, továbbra is Kispest kocsiszínből. A korabeli képeken főként acélvázas 2500-2700-asok figyelhetőek meg motorkocsiként, emellett 1600-as acélvázas kocsik is előfordultak. Pótkocsiként 4400-asokat használtak, valamint ahogy jöttek az UV-k az Üllői útra, az 50-esről felszabaduló 5900-asokat is a 13-asra csoportosították át. Ahogy aztán még tovább vásárolták az UV-ket, úgy fogytak ismét az 5900-as pótok a hármas UV-k megjelenése miatt. Így ismét 4400-as, illetve később 5000-es pótkocsik is jártak.

1502 (13) Az 1502-es az Éles saroknál

A járatnak hosszú kocsiszíni menete volt: az Örs vezér teréről Kispest felé az Orczy tér felé a 28-as és a 23-as vonalán keresztül állt be. 

1973-tól (a 63-as lerövidülése után felszabaduló villamosokból) 1500+pótkocsi lett a 13-as szerelvényegysége, csúcsidőben összesen 22 szerelvényt osztottak a vonalra.

Ettől az időponttól kezdődően részletes bemutatást adok 1986-ig a vágányzári adatokról. Látható lesz, hogy másfél évtizeden keresztül hihetetlen módon változott a 13-as végállomásainak rendje. Alig volt olyan egy év, amikor ugyanazon az útvonalon közlekedett volna! Részletes adataim csak 1975-től kezdve vannak, de valószínűleg már 1973-75 között is lehettek komoly átépítési munkálatok, ekkor szűnhetett meg Kőbánya központjában, a mai Kőrösi Csoma sétányon a villamosforgalom, új útvonalra terelve a 13-as és a 28-as viszonylatokat.

Baross utca - Nagy Sándor utca Egy 1965-ös Autó-Motorból a Nagy Sándor utca és Baross utca sarka, Pesterzsébeten. A 13-as végállomása pontosan a sarkon volt. A nyíl a kereszteződésben működő fedezőjelzőt jelöli

1974. október 4-től megszűnt a Pesterzsébet, Baross utcai vonal. Ezzel a Nagy Sándor utcai visszafordulási lehetőség is megszűnt, a vonal végállomása rövid ideig így:

  13: Örs vezér ter - Közvágóhíd,

majd 1975. október 17-től: 

13: Örs vezér tere - Pesterzsébet, Pacsirta telep

Így kezdett el romjaiba dőlni az 1959-ben létrejött nagy kapacitású kapcsolat, amely - egy átszállással ugyan - összekötötte Csepelt Kőbányával. Ezután a 13-as Pesterzsébet irányába haladva pontosan egy megállóval kanyarodott el a Csepel-Határ úti járat végállomása elött. Ezután nem meglepő, hogy ennek az iránynak a forgalma átpártolt a párhuzamos 51-es autóbuszra; a '70-es években a HÉV forgalma már lecsökkent, kihasználatlan volt. 

A Határ úti HÉV járat amúgy sem fért bele abba a koncepcióba, amely szerint a HÉV-nek a jövőben csakis gyorsvasúti szerepe lehet. Emiatt szűntették meg a közúti vasúti jellegű szakaszokat annak ellenére, hogy ezek korábban nem voltak kisforgalmú járatok (emlékeztetőül: a Határ úti járat a megindításától kezdve 4 kocsival közlekedett). 1978. október 31-án érte el ezt a HÉV vonalat a végzete, ez volt a H járat utolsó napja.

Hat évvel később aztán a 13-as villamos végállomása a már megszűnt Határ úti HÉV végállomásához került, ahol a HÉV-pótló 148-as buszra lehetett átszállni (1985-ig a 148-ast villamosjeggyel lehett használni). Több terv is létezett a 13-as meghosszabbításáról Csepel, Szent Imre térig a Gubacsi hídon keresztül, azonban belátható időn belül nincs remény a megvalósulásra. 

Emellett ésszerű vonalvezetés lehetett volna a hurok helyett a vonal legalább Pesterzsébet HÉV állomására való meghosszabbítása is, ezzel jobb átszállási kapcsolatot lehetett volna létrehozni. Ezt valószínűleg a '80-as években Pesterzsébet HÉV állomás teherforgalma nem tette lehetővé, noha a '90-es évekre az állomás tehervágányai teljesen feleslegessé váltak.


Metróépítés

1975-ben kezdődött meg a 3-as metróvonal építése a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között. Az építkezés öt éven keresztül nehezítette meg a dél-Pest forgalmát. A 13-as sem maradt érintetlenül, egészen 1980-ig a vonal több alkalommal is megosztva közlekedett. Néha a kőbányai vonalszakasz, máskor az erzsébeti rész szakadt el az Üllői úttól; avagy forgalma a Nagyvárad térre lett terelve.

Az metróépítés miatti első rövid kettéosztásra 1976-ban került sor egy hónapra: június 1. és 25. között:

13: Üllői út - Pacsirtatelep
13/A: Üllői út - Örs vezér tere

Ezek után 1978-ig "normális" üzem volt. Érdekesség volt azonban, hogy (valószínűleg 1974-től kezdve) a vonal forgalmát nem lehetett már csak 1500-asokkal lebonyolítani. Ezért csúcsidőben a "kétrészes" számokat ikerkocsikkal adták ki. (Kétrészes szám alatt olyan járművezetői beosztást kell érteni, aki reggel és délután csúcsidőben dolgozik.)

1536 (13)
Az 1536-os 1977 körül Kőbánya köpontjában - már az új útvonalon (a Kőrösi Csoma Sándor út Kőbánya központi szakaszáról valószínűleg 1973-75 között elterelték a villamosforgalmat).

2970+2971 (13)
Lakos Rudolf
Ez a 2970+71-es ikerkocsi a Gubacsi úton szintén 1977 körül, Ferencváros kocsiszínből kora délután kiállás közben a vonalra.

1535 (13: Örs vezér tere - Nagyvárad tér)
Az 1535-ös motorkocsi az Üllői útnál a rövidített 13-ason, a végállomása a Nagyvárad tér

2998+2999 (13/B: Üllői út - Pacsirtatelep)
A 2998+99-es a 13/B vonalon, ami az Üllői út és Pacsirtatelep között közlekedett. Egyes források szerint 1978-ban, a vonal szétválasztásakor rövid ideig az északi rész kapta a 13/A, a déli pedig a 13/B jelzést. Ezek módosultak hamarosan 13-asra és 13/A-ra.

2990+2991 (13/A: Üllői út - Pacsirtatelep)
A 2990+91-es ikerkocsi a 13/A vonalon az Ady Endre utcában a Nagy Sándor utcánál. Ma itt a villamosok élesen kis ívben kanyarodnak jobbra

2566+2567 (13/A: Üllői út - Pacsirtatelep)
A 2566+67-es ikerkocsi a 13/A vonalon az Ady Endre utca és a Nagy Sándor utca kereszteződésében. A képre kattintva az előtérben felfedezhető az üzemen kívül helyezett Ady Endre utcai vonal, és láthatóan üzembe került a Nagy Sándor utcai vágány az ellenkező irányba is, amin keresztül elérhetővé vált a szabótelepi hurokvágány

A megosztott vonal 1980. január 22-től tovább szakadt: ekkor további átépítések voltak Kőbánya központi részén. Ekkor a járatok a következőképpen közlekedtek:

13: Örs vezér tere - Pataki István tér
13/A: Nagyvárad tér - Pesterzsébet, Pacsirta telep
13/B: Nagyvárad tér - Mázsa utca

3054+3055 (13: Örs vezér tere - Pataki István tér)
Lakos Rudolf
A 3054+55-ös ikerkocsi Örs vezér terén; a 13-as járat ekkor a Pataki István térig közlekedett

3052+3053 (13/B: Nagyvárad tér - Mázsa utca)
A Nagyvárad téren a 3052+53-as a 13/B vonalon. A vonal másik vége a Mázsa utca


Három és fél évig a Nagykőrösi úton

2050+2051 (13/A: Üllői út - Használtcikkpiac)
A 2050+51-es ikerkocsi a 13/A vonalon, a Használtcikk piaci hurokban

1980. március 29-én megindult 3-as metró. Ekkor újabb változások kezdődtek. A 13/B megszűnt, a 13/A-t pedig módosított útvonalon közlekedtették:

  13/A: Üllői út - Használtcikk piac

1980. június 25-től ismét járhatóvá vált a kőbányai rész, így a 13-as útvonala is módosult:

  13: Örs vezér tere - Üllői út

2026+2027 (13: Örs vezér tere - Üllői út) A 2026+27-es ikerkocsi az Üllői út Bihari utcai oldalán lévő ideiglenes végállomáson

A mellékelt képen látható, hogy az északi vonalrész is ekkor fejvégállomással rendelkezett az Üllői útnál. 1980 körül, a terelések miatt már ikerkocsit kellett a 13-as összes szakaszán üzemeltetni. Az 1500-asokat már csak a 33-as vonallal tudták elcserélni, ekkor Óbuda kocsiszín 2000-es ikerkocsijai jártak a 13-ason. (Előzőleg még lehetett ügyeskedni dél-Pesten belül, pl. az 1500-asokat az 51/A-ra lehetett tenni, 1980 körül már csak a 33-ason lehetett még (némi módosítással a Nyugati pályaudvari végállomásán) egyirányú szerelvényt közlekedtetni.)

1509+5945 (13) Az 1509+5945-ös szerelvény a Nagykőrösi út végén, a Kilián garázs elött

A vonalat végül 1980.szeptember 29-én indították teljesen újra: 

  13: Örs vezér tere - Használtcikk piac

A vonalra ezután ismét pótkocsis 1500-asokat osztottak be, azonban Kispest kocsiszín bezárása következtében már Száva kocsiszín adta a szerelvényeket.

Ezzel a 13-as vonal elkerült egy vasúti átjárót (a Köteles utcait), de kapott egy második egyvágányú vonalszakaszt: a Használtcikkpiac elött a Nagykőrösi út a buszgarázs miatt annyira leszűkült, hogy a villamost két vágányon nem lehetett átvezetni az útpálya mellett. Itt is jelző szabályozta a villamosforgalmat.

2556+2557 (13: Örs vezér tere - Zalka Máté tér) Ez a 2556+57-es ikerkocsi pedig az Örs vezér terén lett lefényképezve, a járat a kép tanúsága szerint csak a Zalka Máté térig közlekedik

1981. március - áprilisában újra vágányzár volt a 13-as és a 28-as vonalon, a Zalka Máté téri építkezések miatt.

1547 (13) Az 1547-es az új Zalka Máté téri vonalon. A járat Használtcikk piac táblával jár

1983. július 6-án megszűnt a Nagykőrösi úti vonal, elkezdték az utat a villamospálya rovására többsávos autópálya bevezető úttá kiszélesíteni. A buszgarázs elötti szűkületet is kiszélesítették: a régi garázs területének tekintélyes részét levágták. Kilián garázs ekkor költözött át mai helyére.

A 13-as villamost ekkor a Gubacsi útra kívánták terelni. Azonban itt még nem volt ekkor hurokvégállomás, így ideiglenesen (pár napos üzemszünet után), 1983. július 11-től a következőképp módosult az útvonala:

  13: Örs vezér tere - Pesterzsébet, Szabó telep

5925 (13: Örs vezér tere - Szabótelep)
Az 5925-ös pótkocsi az 1520-assal az Ecseri út és Üllői út kereszteződésében szintén balesetezett. A járat a kép szerint Szabótelepig közlekedett. A 13-as vonal 1500-asai és pótkocsijait 1984. március 1-én selejtezték

1549 (13: Örs vezér tere - Közvágóhíd)
Az 1549-es a Határ út és Nagykőrösi út kereszteződésében ütközött. A járat Közvágóhídig közlekedik. Keresztben látható a Nagykőrösi út megszűntetett vonala, az alig négy évvel korábban behelyezett vágánykereszteződés már el van távolítva


A 13-as 2001-ig

M28.2008 Pályaépítés a Bihari utcában: egy dozátorral az M28.2008-as mozdony
1984. március 1-je lett a következő jelentős dátuma a vonalnak, ekkor kezdtek bele a Ceglédi út - Bihari úton a pályaépítésbe. Egyben ez azt is jelenetette, hogy az 1500-asoktól végleg búcsút mondott a vonal, ezután iker UV-k közlekedtek. A pályaépítés június 10-ig tarott. Ekkor részlegesen, meg lett nyitva a 13-as, június 11-től tehát

  13: Kápolna tér - Gubacsi út

Pesterzsébeten valószínűleg ekkorra adják a Gubacsi útnál az új hurokvégállomást (más adatok 1985-86-ot sejtetnek), ami persze az iker UV-k közelkedése folytán immáron felesleges lett.

3469 (13) A 3469-es UV az Örs vezér terén 1990 körül.

A köztes időben építették át az Éles saroknál a vágányhálózatot, valószínűleg ekkor szélesítették ki a Kőrösi Csoma Sándor utca küléső szakaszát, valamint kisebbre épült át az Örs vezér terén a hurokvégállomás. Magát a 13-as vonalat teljes hosszában 1984. október 27-én adták vissza teljesen a forgalomnak:

  13 : Örs vezér tere - Gubacsi út

Ezek után is 1985-ben további vágányzárak kisérték a vonalat: immáron a Nagykőrösi úti felüljáróépítés miatt 1985. augusztus 26-tól december 19-ig, majd 1986. április 28-tól május 21-ig:

  13: Örs vezér tere - Kispest, Határ út

között közlekedett.

3306 (13), 3431 (13)
Szelényi Gábor
A 3306+3445-ös UV és a 3431+3432-es MUV szerelvény 1998 áprilisában Mázsa térnél
Ahogy változott Száva kocsiszín UV állománya, úgy cserélődtek az UV-k a 13-ason is: ismert például, hogy 1987-ben Száva és dél-Buda UV állományát elcserélték. Azaz kezdetben 3800-as UV-k is közlekedtek a 13-ason, utána viszont főként 3300-3400-as UV-k közlekedtek.

1996 után időnként feltünedezik egy-egy MUV szerelvény is a 13-ason, azonban továbbra is iker UV-k vannak a viszonylatra beosztva. 

A vonal egyébként jó gyakorlótererep: a Fehér úti műhelyből rendszeresen járnak a vonalon bejáratós kocsik: a debreceni KCSV 6-osoktól kezdve néha szóló UV-ken át KCSV 7-ig sok minden jár erre próbázni.

3335 (13), 3445 (13)
Tóth Ferenc
1994. június 28-án a 13-asok a Határ úthoz jártak. A képen a 3335-ös és a 3445-ös
Terelések természetesen ekkor is voltak a 13-as vonalán. Azonban ezek mindig csak ideiglenesek voltak, a vonal végállomásai nem változtak olyan sűrűn, mint az 1984-ig terjedő időszakban. 

A mellékelt kép készültekor 1994. június 14 és június 28-a között vágányzár volt a Határ úton. Ez idő alatt a 31-es és 52-es nem közlekedett, a 13-as a Határ úthoz járt.

DKV 506, 3453 (13)
Hajtó Bálint
A DKV bejáratós villamosai is a 13-as vonalon próbáltak. Az 500-as 1993-ban rótta itt a próbaköreit, a képen az 506-os és a 3453-as villamos látható, 1997-ben

1335 (13)
1996 szeptember 14-18 között Száva kocsiszín vágányépítés miatt nem tudott villamost kiadni. Ebben az időszakban a 13-asra csuklósokat adtak ki Ferencváros kocsiszínből. A képen az 1355-ös ipari csuklós a Gubacsi úti hurokvágányon, mellette a tartalék kocsi - ami e napon szintén csuklós volt

BLVV 21+22, 1347
Szelényi Gábor
A 2000. július 29-ikén készül képen az átépített és próbájának idején homokzsákokkal megpakolt 1347-es KCSV 7 A és a felújított BLVV 21+22-es ikerkocsija látható. Az is jól látható, hogy hol volt a kezdet kezdetén a Szállás utcai kitérő
3450
Szelényi Gábor
A 3450-es UV éppen elhagyta a Fehér úti főműhelyt - próbaútra kelvén a 13-as vonalra. A jármű hátsó lemezelése szokatlan módon meg van cserélve
Örs vezér tere
Szigeti Dániel
Az Örs vezér tere 1999-ben, az átépítés kezdete elött
2000-ben egy új üzletközpont építését kezdték meg az Örs vezér terén, ezért május 19-étől a végállomási hurokvágány forgalmát megszüntették. Az építkezés alatt ideiglenesen egy fejvégállomást alakítottak ki a 13-as villamosnak.

Az üzletközpont építése kapcsán 2001-ben lehetőség nyílt a már több évtizede tervezett villamosvonal összekötésre is a Fehér út - Nagy Lajos király útja között. Ezzel közvetlen villamos-kapcsolata lett Kőbányának Zuglóval: átszállás nélkül és a torlódások elkerülésével lehetséges közlekedni.

7662
Németh Zoltán Gábor
A 7662-es tanulókocsiról a fénykép a megszűntetés előtti héten készült. A képen látható még a 3294-es és a 3319-es kocsi is
3472+3297 (13)
Németh Zoltán Gábor
Az utolsó jármű az Örs vezér téri hurokban a 3274+3297-es szerelvény volt 2000. május 18-án
3472+3297 (13)
Németh Zoltán Gábor
A felszállóhelyet 23:36-kor elhagyja a hurokban végigment utolsó villamos
Örs vezér tere
Horváth János
Egy-két hétig a 13-asok a főműhelyi vágányok melletti visszafogó váltót használták fordításra. A fotó 2000. május 19-én készült
Örs vezér tere
Horváth János
Ezalatt elkészült az ideiglenes Örs vezér téri végállomás
2000. május 19.
3446 (13), 3319 (13)
Szelényi Gábor
A fotó 2000. június 14-én készült. Látható, hogy az ideiglenes végállomás már a leendő összekötés vonalában helyezkedik el.

A Kerepesi utat és a Gödöllői HÉV üzemi vágányát keresztező új szakasz átadását követően, 2001. október 3-ától a 13-as vonalat összevonták a 63-as vonallal, amely 2000. szeptember 4-étől közlekedett a Mexikói út - Örs vezér tere között. Ezzel egyidőben a 62-es vonal is meghosszabbodott Kőbányára és új végállomást kapott a Bihari utcában a Mázsa utca és a Jegenye utca között.

A vonalakon típuscsere is történt; mind a 62-esre, mind a 3-asra a Hannoverből érkező TW 6000-es típus lett beosztva.

A 13-as viszonylat története ezzel - egyelőre - véget ért. A vonalon ezután történő változások már a közel 20 év után újra felhasznált 3-as jelzéshez kötődnek majd.


Szelényi Gábor
A 13-as megállóhelyi táblája a '60-as évek végén, illetve 1998-ban


Készítette: Németh Zoltán Ádám
Fotók: Ambrus Sándor, Hajtó Bálint, Horváth János, Lakos Rudolf, Nagy Dénes Lajos, Németh Zoltán Gábor, Szelényi Gábor, Székács András, Szigeti Dániel, Tóth Ferenc

Felhasznált irodalom:
K. Juhász Erzsébet: A kőbányai gőzmozdonyú vontató iparvasútról; Városi Közlekedés 1995/6.
A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada I-II-III (1987.)
A budapesti közúti vasút 100 éve (1966.)
A 100 éves budapesti villamosvasút története (1987.)
Villamosvasúti menetrendek 1950-1980.


Vissza az elejére
Vissza a kezdőlapra