A 2900-as és 3000-es motorkocsik


A Budapesti Városi Villamos Vasút tulajdonában hat olyan motor- és két pótkocsitípus volt, aminek a kocsiszekrénye egészen hasonló volt. Ezek közül ezek a lap az L és M típusú motorkocsival foglalkozik, a későbbi 2900-as és 3000-es motorkocsikkal.

436 v2A

Az L típusból egy kocsit visszaépítettek eredeti formájára 1987-ben.
(436 -> 2900 -> 2993 -> 436)

A kocsik összefoglaló műszaki adatait az alábbi táblázat tartalmazza, két adat esetén felül a 2900-asok, alul a 3000-esek adatai olvashatóak.
 

 
eredeti
BSzKRt 1941
FVV 1961
ikerkocsi
pályaszámok
436-485
"486-500"
2900-2949
3000-3014
2900-2949
3000-3014
2950-2999
3050-3065
tengelytáv
3200 mm
3200 mm
3200 mm
3200 mm
ütközők közötti hossz
9900 mm
9900 mm
9760 mm
19520 mm
szélesség
2190 mm
2190 mm
2190 mm
2190 mm
tömege
?
12550 kg
12200 kg
13500 kg
13300 kg
11000 kg
ülőhely/állóhely
27/14
25/?
19/57
(2 x) 19/64
motortípus
D 84 W
BSzKRt 935
BSzKRt 935
BSzKRt 935
teljesítménye
2 x 35 LE
2 x 53 LE **
2 x 66,5 LE
(1+1) x 66,5 LE
menetkapcsoló
?SS 907
(nagy Siemens)
?SS 907
(nagy Siemens)
SS 907
(nagy Siemens)
SS 907
(nagy Siemens)
fék
Böcker
villamos
kerekes kézi
Böcker
villamos
kerekes kézi
Böcker
villamos
kerekes kézi
sínfék*
Böcker
villamos
kerekes kézi
légsűrítő
?Knorr
(kényszer)
?Knorr
(kényszer)
Knorr
(kényszer)
CL 2
(motoros)
* - hegyipályás kocsik
** - valószínűleg nem ugyanaz a teljesítményadat van megadva a táblázatban


A 460-as motorkocsi az 523-as M típusú pótkocsival az Állatkert elött, a kisföldalatti alsóvezetékes kihúzóvágányán.
(460 -> 2924 -> 2969)

Az ötven darab 2900-as kocsit 1913-ban vette a BVVV. A kocsikat a Schlick-gyár készítette. A kocsikon alsóvezetékes szedő is üzemelt. A motorkocsi az előző években vásárolt 2800-ashoz képest átszerkesztett motorokkal rendelkezett.

Az eredeti állapotú 3000-es motorkocsi.
(3000 -> 3060)

A 15 darab 3000-es motorkocsikat 1913-14-ben vásárolta a BVVV a Shlick cégtől. Azonban ezeket a kocsikat már nem sikerült a közelgő háború miatt elektromos berendezéssel felszerelni, így csak 1924-25-ben a BSzKRt állította forgalomba ezeket a kocsikat.

A távkapcsolású szerelvénnyé alakított 3006+5214+3007 háromkocsis szerelvény.
(3006 -> 3054; 3007 -> 3063)

1931-ben kisérleti jelleggel a 3006+5214+3007-es szerelvényt Monterose-féle távkapcsolású berendezéssel szerelték fel. Ezt a távkapcsolást például az esseni kocsikon széleskörben használták. A kocsikra a menetkapcsoló mellé egy szervóhenger került. Üzemszerűleg a hátsó kocsi egy vezetékkel (a Wheatstone-féle ellenálláshíd elve alapján) összehasonlította motoráramát az első kocsiéval, így ez a kocsi addig kapcsolt fel míg a motoráramok különbsége el nem tűnt. Mivel a hátsó kocsi mindig később kapcsolt, a motorkocsik fokozatszámát megduplázták - így próbálták a rángatást kiküszöbölni.
A kép szerint a konstrukció nem volt teljesen szerencsés, mivel két szedővel üzemelt (ebben az időszakban a váltók még nem voltak reteszelve aláváltás ellen); lehet, hogy emiatt is alakították vissza a kocsikat szólóvá 1936-41 között.

A 2940-es motorkocsi a Keleti pályaudvar melletti hurokban 1957 körül.
(476 -> 2940 -> 2956)

Az 1910-es évektől fogva rájöttek, hogy a motorok állandó, illetve órás (azaz huzamosabb) teljesítménye jelentősen megemelhető, hogyha a motorokat kellő szellőztetéssel látják el. A korábbi típusok motorjait egy teljesen vízhatlan zárt fémköpeny védte, ami a levegőcserét sem engedte meg, így a motorok jelentősen melegedhettek. A Ganz a budapesti típusok közül először az L III-as HÉV mozdonyokon próbálta ki az átszellőzött konstrukciót aTB 10-es motortípussal. 1934-től a BSzKRt a 2500-2600 (egy részén)-2700-2800-as típusokon az elavult motorokat TR 5,6/14-esre cserélte le, amely motorok már szintén átszellőzött konstrukciók voltak.

A 2900-as és 3000-es kocsik D 84 W típusú 35 LE-s motorjai viszont elég újak és jó minőségűek voltak. Ezért ezeket a motorokat 1934-ben a BSzKRt. házilagosan kezdte átépíteni: a motoroknak új házat öntöttek, a motorok így szellőzést is kaptak. A motor csapágyait görgősítették. Az új konstrukció 63,5 LE-s lett, azaz a huzamosabb teljesítménye csaknem megduplázódott, és elérte a TR 4,5/14-es és TR 5,6/14-es motorok szintjét. A motorokat először a 3003-as motorkocsin próbálták ki, majd 1937-től az összes motort átalakították. Ezeket a motorkat BSzKRt 935 típusjellel illették.

A kép előterében az '50-es években egy 2800-as áll kétpóttal, az 56-os végállomásán pedig valószínűleg egy hegyipályás 2900-as motorkocsi vontat egy 4600-as pótkocsit a Moszkva téren.

Az '50-es években még mindíg közlekedtek a hegyipályas vonalakon a kisteljesítményű motorokkal rendelkező BKVT Q típusú motorkocsik. Ezek kiváltására 21 db.2900-as motorkocsit hegyipályásra alakítottak át, azaz biztonsági fékkel és kettőstekercselésű sínfékkel látták el. Az 1000-esek acélvázasításával azonban hamar kiváltották ezt a típust, azaz 1960 körül elkerültek ezek a kocsik az 56-58-59-es vonalról. A többi 2900-as és 3000-es motorkocsin jelentős átépítés nem történt.

A 3009-es motorkocsi a Körtéren, 1957 körül.
(3009 -> 3058)


2984 v302985 v37A

Az ikerkocsivá alakított 2900-as motorkocsik az Akna utcánál a '60-as években, illetve a Mester utcában a '70-es években.
(478 -> 2942 -> 2984; 443 -> 2907 -> 2985)

1961 után a 2900-as motorkocsikat ikerkocsivá alakították. Ekkor a 2900-2950-es pályaszámcsoportból a 2951-2199-es pályaszámcsoportba lettek a kocsik átszámozva. A kocsik saját berendezéseiket megosztva lettek párosítva, azaz motort és menetkapcsolót nem cseréltek. A késöbbiek során is csak az eredetileg a tengely végén lévő légsűrítőt cserélték le motorosra. A kocsik a későbbi ikresítésekhez hasonlóan nem bontható merev csatlórúddal lettek összekapcsolva.

A kinyert BSzKRt 935-ös motorokkal a lőrinci ikerkocsikat szerelték fel, amiknek a motorjait a csuklós villamosok gyártásához használták fel.

A 3064+3065-ös ikerkocsi a Mester utcában, a '70-es években.
Ez volt a 3000-es ikerkocsik között a különleges szerelvény, ugyanis a képen az egyik kocsi az utolsónak gyártott 2800-as típusú kocsi volt eredetileg (ezzel egészítették ki a páratlan számú M típust).
(3001 -> 3065 -> 3064; 435 -> 2859 -> 2834 -> 3064 ->3065)

A 3000-es kocsikat 1966-68-ban ikresítették. A hasonlóságok miatt eredetileg a kiürült 2900-2910-es számokra számozták át őket, de még az ikresítés alatt a 3050-3065-ös pályaszámokra kerültek vissza.

Mindkét ikerkocsitípus a Ferencváros kocsiszín vonalain szolgált a '70-esévekben (13, 20, 30, 31, 51). A kocsikat 1977 és 1980 között selejtezték.

2999

440 -> 2904 -> 2999

A 436-os a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumban látható.

A 2964-es motorkocsivá visszaalakítva Amszterdamban közlekedik nosztalgiajáratként:


480 -> 2944 -> 2964

2989 v23
 447 -> 2911 -> 2989; 470 -> 2934 -> 2988
2971 v23A
 454 -> 2918 -> 2971; 464 -> 2928 -> 2970
2987 v30
450 -> 2914 -> 2987

Készítette: Benda György eredeti lapját felhasználva Németh Zoltán Ádám
Képek: Székács András, Nagy Dénes Lajos mások

Az oldalon közölt adatok tájékoztató jellegűek, a bizonytalan adatok esetén jelölöm külön a forrást.
                                           Esetleges pontosításért kérem, forduljon e-mailben a szerzőhöz, vagy a webmesterhez!


 
Felhasznált irodalom:
Ditmayer Ferenc: A Beszkárt villamos kocsiberendezései, 1942
A 100 éves Budapesti villamosvasút története, 1987 - Lovász István táblázata
Személyszállító járműállományi kimutatások - 1941, 1961-63