Forgalomirányítási Főosztály
87/FSZU/2001.

FORGALMI SZOLGÁLATI UTASÍTÁS


 
 

Tárgy: Az Örs vezér terén a Fehér úti és Nagy Lajos király útjai villamosvágányok összekötésével kapcsolatos forgalmi intézkedések.

F. év október 3-án (szerda) üzemkezdettől a 13-as j. villamosokat Gubacsi út – Sörgyár között közlekedtetjük.
Villamospótló autóbuszokat kell közlekedtetni a 13-sa, 62-es, 63-as j. villamosok részleges pótlására Bosnyák tér Élessarok között.
A villamospótló autóbuszok biztosításáért a Fődiszpécser Szakszolgálat, azok irányításáért a AVM Szolgálat felelős.
Várhatóan 11.00 órától az Örs vezér terén a Fehér úti és Nagy Lajos király útjai villamosvágányok összekötésének ünnepélyes átadást követően a következő forgalmi intézkedéseket léptetjük életbe:
3-as jelzéssel új villamos-viszonylatot indítunk, a 13-as és 63-as vonal összekötött útvonalán, Mexikói út – Gubacsi út végállomások között,
a 62-es j. villamos meghosszabbított útvonalon, Mézeskalács tér (korábbi nevén Rákospalota, MÁV-telep) és Mázsa tér között közlekedik,
a 3-as vonalán f .év október 3-tól a Hannoverből beszerzett TW6000 típusú, 1500-as pályaszám-sorozatú villamosok állnak forgalomba
a 13-as és 63-as j. villamosok üzemeltetését megszüntetjük, szerepüket a 3-as és 62-es viszonylat veszi át.
A Villamos Üzemigazgatóság gondoskodjon arról, hogy a protokoll villamos elhaladása után mindkét irányba - Örs vezér tere Északi oldal, Örs vezér tere Déli oldal - 4 – 4 szerelvény sorakozzon fel, lehetőség szerint a menetrendben meghatározottak szerint.
A villamosok forgalomba állításával egy időben a villamospótló autóbuszokat folyamatosan ki kell vonni a forgalomból.
A beindulás zavartalanságának biztosításáért felelős:
Fődiszpécser Szakszolgálat vezetője
Központi Forgalmi Ellenőrzési Szolgálat vezetője
Villamos Üzemigazgatóság Forgalmi Főmérnöke
3-as j. villamos beindítása
Új villamos-viszonylatot indítunk be 3-as jelzéssel Mexikói út – Gubacsi út végállomások között.
Útvonala
Mindkét irányban:
Mexikói út végállomás – Örs vezér tere között a jelenlegi 63-as, Örs vezér tere – Gubacsi út végállomás között a jelenlegi 13-as j. villamos vonalával azonos.
Megállóhelyek
Mindkét irányban:
azonosak a jelenlegi 63-as, illetve 13-as j. villamos megállóhelyeivel,
Örs vezér terén mindkét irányban újonnan kiépített megállóhely létesül a tér északi oldalán Örs vezér tere – Zugló, a tér déli oldalán Örs vezér tere – Kőbánya néven.
Végállomási rend (részletes szabályozás 1./A.-2/A.sz.melléklet)
Mexikói út végállomáson: azonos a jelenlegi 63-as, illetve a 69-es j. villamos forgalmi rendjével
Gubacsi út végállomáson: azonos a jelenlegi 13-as j. villamos forgalmi rendjével.
Üzemidő
 
  Első kocsi indulása Utolsó kocsi indulása
Mexikói út 4.30 23.00
Gubacsi út 4.45 22.40

62-es j. villamos útvonalának meghosszabbítása
A 62-es j. villamosokat meghosszabbított útvonalon, Mézeskalács tér (korábbi nevén Rákospalota, MÁV-telep) – Mázsa tér végállomások között közlekedtetjük.
Útvonala
Mindkét irányban:
Mézeskalács tér végállomás – Örs vezér tere között a jelenlegi vonalán, Örs vezér tere – Mázsa tér között a 3-as j. villamos vonalán.
Megállóhelyek
Mindkét irányban:
Mézeskalács tér végállomás – Örs vezér tere között a jelenlegi, Örs vezér tere – Mázsa tér között a 3-as j. villamos megállóhelyei,
Örs vezér terén mindkét irányban újonnan kiépített megállóhelyet létesítettünk a tér északi oldalán Örs vezér tere – Zugló, a tér déli oldalán Örs vezér tere – Kőbánya néven.
Végállomási rend (részletes szabályozás 3/A.- 4/A. sz. melléklet)
Mézeskalács tér végállomáson: azonos a jelenlegi forgalmi renddel.
Mázsa tér végállomáson: a leszállóhely a 3-as j. villamos Gubacsi út irányú, a felszállóhely az Örs vezér tere – Mexikói út irányú megállóhely. A visszafogás a Bihari úton a Jegenye utcai kereszteződést követően a két forgalmi vágány között kialakított csonkavágányon történik.
Üzemidő
 
  Hétköznapokon Szombaton
  Első indulás Utolsó indulás Első indulás Utolsó indulás
Mézeskalács tér 4.40 21.00 6.30 13.10
Mázsa tér 4.30 21.00 6.30 13.10

Vasárnap, illetve munkaszüneti napokon nem közlekedik.
13-as és 63-as j. villamosok közlekedtetésének megszüntetése
A 13-as j. villamos (Örs vezér tere – Gubacsi út) és a 63-as j. villamos (Mexikói út – Örs vezér tere) üzemeltetését a 3-as j. villamosok beindulásával egyidőben megszüntetjük, mivel a két viszonylat útvonalát az újonnan beinduló 3-as j. villamos teljes hosszban kiszolgálja.
A menetrendszerű közlekedés érdekében teendő intézkedések
Az egyenletes, menetrendszerű közlekedés érdekében az alábbiak szerint kell eljárni:
A 3-as és 62-es j. villamos vonalán a járművezetők és a forgalom lebonyolítását felügyelő szakszolgálatok kiemelt feladata a menetrendszerű, egyenletes közlekedésre való törekvés.
Az egyenletesség érdekében a forgalmi munkalapon szereplő végállomási indulási, valamint Örs vezér terei átfutási időkön túl a Villamos Üzemigazgatóság gondoskodjon vonalanként további legalább két menetidő ellenőrző pont meghatározásáról, a járművezetők részére való kiadásáról és betartatásáról. A járművezetők a munkalapon a végállomási időkhöz hasonlóan az Örs vezér terei átfutási ponton is kötelesek jelölni az áthaladás idejének betartását, illetve az esetleges korábbi, vagy későbbi áthaladást.
Az egyenletes utasterhelés érdekében normál forgalmi körülmények között a 62-es j. villamos Mázsa téri végállomásán a visszafordító csonkavágányról a 3-as j. villamos elhaladását követően 2 percen belül nem indulhat ki 62-es j. villamos Zugló irányában.
Törekedni kell a 3-as és 62-es jelzésű járművek ütemes, felváltva történő közlekedésére Kőbánya felé a Nagy Lajos király útjai összeágazástól, Zugló felé a Mázsa téri végállomástól. Ha valamely viszonylaton bármilyen okból feltorlódnak a járművek, azok közé akár várakozással is biztosítani kell a másik viszonylat járművének besorolását.
A Száva kocsiszínből Zugló felé forgalomba álló villamosok a Nagykőrösi út – Határ úti deltavágányon lévő megállóhelyet kettős jelleggel használhatják. A megállóból csak a menetrendben és munkalapon feltüntetett időpontban haladhatnak tovább.
VJF villamos-forgalmának szabályozása
Az új villamos körgyűrű kiemelt fontosságára tekintettel a VJF be- és kiálló forgalmát az alábbiak szerint szabályozzuk:
csúcsforgalmi időszakban, hétköznapokon 6.00 –8.30 óra, illetve 14.00 –18.00 óra között a főműhelybe és főműhelyből semmiféle villamos jármű mozgás nem lehetséges,
hétköznapokon 5.00 – 6.00 óra, 8.30 – 14.00 óra és 18.00 – 20.00 óra között, illetve szombaton 7.00 – 13.00 óra között azok a kisíves ki-, beálló mozgások végezhetők, amelyek nem járnak a forgalmi vágányokba beépített visszafogó váltó használatával,
bármilyen ki-, beálló mozgás végezhető minden napon 20.00 – 5.00 óra között, szombaton 13.00 órától, vasárnap és munkaszüneti napon teljes időben.
Utastájékoztatás:
A 3-as j. villamosok járművezetői fokozott óvatossággal indítsák el járműveiket, a hangosító berendezésen keresztül a következő tájékoztató szöveg bemondásával hívják fel az utazóközönség figyelmét:
“Kérjük, hagyják szabadon az ajtó előtti padlófelületet , különben az ajtó nem nyílik. Köszönjük.”
“Kérjük, hagyják szabadon a lépcsőt, különben az ajtó nem tud becsukódni. Köszönjük.”

Felelős: Fődiszpécser Szakszolgálat, Közönségszolgálat, AVM Szolgálat, Villamos Üzemigazgatóság, Budai Autóbusz Üzemigazgatóság

Fentiekre az érdekelt forgalmi munkavállalókat kimutathatóan oktatni kell.

Budapest, 2001.október 1.

Antal Mihály
Forgalmi Igazgató
s.k.

1/A. melléklet – Mexikói út végállomás forgalmi rendje

Végállomás neve Mexikói út
Érintett viszonylatok 74A trolibusz, 25, 25gy, 25Agy autóbusz

3-as, 69-es villamos

Érvényesség eleje 2001. október 3.
Érvényesség vége  

Troli- és autóbusz végállomási forgalmi rend
74A trolibusz:
A trolibuszok a Mexikói útról balra kanyarodva érik el az egyes jellegű végállomási le-, felszállóhelyet, ahol az utascsere történik.
Indítás után a trolibuszok a Horváth Boldizsár utca irányába hagyják el a végállomás területét.
25, 25gy, 25Agy autóbusz:
Mindhárom viszonylat a Mexikói úton a felüljáró felől éri el a végállomást. Az elsőnek érintett felállási helyre a 25-ös, a másodikra a 25A gyors, a harmadikra a 25-ös gyors jelzésű autóbuszok állnak. A felállási helyek kettős jellegűek.
Indítás után a járművek a Horváth Boldizsár utca irányába hagyják el a végállomás területét.
Járműtárolás: a benzinkút melletti szervizút mindkét oldalán történik, 6 szóló autóbusz számára van hely.
Villamos végállomási forgalmi rend
Végállomás kialakítása: Két vágánnyal rendelkező kettős vágánykapcsolattal ellátott fejvégállomás szükségleszállóhellyel.
Behaladás a végállomásra:
A szerelvények a V1 elektromos állítású és a V4 rugós visszacsapó váltókon áthaladva az I., a V1-V3 váltókon áthaladva a II. vágányra haladnak be. Az I. és II. vágány egyidejű foglaltsága esetén az utasok leszállítása a végállomás előtt kialakított egyes jellegű szükségleszállóhelyen történik.
Le- és felszállóhelyek: Egyes jellegű közös megálló a csonkavágányok közötti járdaszigeten.
Kihaladás a végállomásról:
A vezetőállás cserét és az utasok felszállását követően a menetrend szerinti indulási idő elérkezésekor a szerelvény az I. vágányról egyenes irányban (V4-V2 váltókon áthaladva), a II. vágányról kitérő irányban (V3-V2 váltókon áthaladva) hagyja el a végállomás területét.
Tárolás: 1 szerelvény tárolására, félreállására az I. vágány kihúzó szakaszán van lehetőség.
Indítás: minden Mexikói úti viszonylat esetében önindítós jellegű.

1/B. melléklet – Mexikói út végállomás (vázlat)

1. sz. ábra

2/A. melléklet – Gubacsi út végállomás forgalmi rendje
 
Végállomás neve Gubacsi út
Érintett viszonylatok 3-as villamos, 19-es autóbusz
Érvényesség eleje 2001. október 3.
Érvényesség vége  

Villamos végállomási forgalmi rend
Végállomás kialakítása:
Egyvágányú hurokvégállomás fővágány-keresztezéssel
Leszállóhely: egyes jellegű
Behaladás a végállomásra:
A 3-as viszonylat szerelvényei áthaladnak a V3-as segédvezeték állítású váltón annak egyenes irányba történő állítása után. Keresztezik a 30-as villamos fővágányát, áthaladnak a V5-ös kézi állítású váltón, majd behaladnak a hurokfordulóba és a V6-os kézi állítású váltón áthaladva érik el a felszállóhelyet.
A leszállóhelyről a felszállóhelyre a V5-V4 váltókon keresztül csak kerültetés esetén állhat be jármű
Felszállóhely: egyes jellegű
Kihaladás a végállomásról:
Az utasok felszállása után a szerelvények a V4-es kézi állítású, a V2-es rúgós visszacsapó és a V1 segédvezeték állítású váltókon egyenes irányban áthaladva hagyják el a végállomást.
Indítás: önindítós jellegű
Tárolás:
A felszállóhelyről vezetőállás cserét követően a V6-V7 váltókon áthaladva a csonkavágányon lehetséges 1 db szerelvény tárolása.
A csonkavágány foglaltsága esetén a 30-as villamos fővágányán visszafogva a V10-V9-V8 váltók érintésével a hurokfordulót átszelő mellékvágányon a két átszelés között lehetséges további 1 db szerelvény tárolása.
A hurokvágány járhatóságát minden körülmények között biztosítani kell, ott műszaki, forgalmi okból félreállni, tárolni tilos.
Autóbusz végállomási forgalmi rend
A 19-es autóbuszok a Szabadkai úton érkeznek, majd a Gubacsi útra fordulnak és elérik az egyes jellegű le- és felszállóhelyet. Az utascsere és az indítás után az autóbuszok jobbra fordulnak és a Határ úti kereszteződést követően a Török Flóris utcán haladnak tovább.
Indítás: önindítós jellegű

2/B. melléklet – Gubacsi út végállomás (vázlat)

2. sz. ábra

3/A. melléklet – Mézeskalács tér végállomás forgalmi rendje
 
Végállomás neve Mézeskalács tér
Érintett viszonylatok 62-es villamos, 67-es villamospótló autóbusz
Érvényesség eleje 2001. október 3.
Érvényesség vége  

Villamos végállomási forgalmi rend
Végállomás kialakítása:
Hurok- és tárolóvágány rendszerrel ellátott csomóponti végállomás. A végállomásból az átmenő 69-es villamos-viszonylat vágánykapcsolatai ágaznak ki.
Behaladás a végállomásra:
A 62-es villamosok a V1-es váltó kitérő állása mellett haladnak be a leszállóhelyre.
Leszállóhely: kettős jellegű, a 69-es villamos megállóhelye is egyben.
Behaladás a felszállóhelyre:
A J1 jelző kitérő irányt jelző szabad jelzési képére a szerelvények a V3-as kézi állítású váltó érintésével a V5 váltón egyenes-, a V6 központi állítású váltón kitérő irányban a II. vágányra haladnak be, és a J3 jelzőig haladnak. Innen a jelző szabad jelzési képére a J4 jelző fedezése mellett haladnak be a felszállóhelyre a V4 és a V2 rugós visszacsapó váltók érintésével.
Felszállóhely: kettős jellegű, a 69-es villamos megállóhelye is egyben.
Kihaladás a végállomásról:
A felszállás befejezése után a járművek kihaladnak a végállomásról.
Indítás: önindítós jellegű.
Amennyiben 69-es villamos érkezik a felszállóhelyre, az átszállási lehetőséget biztosítani kell.
Tárolás: az I. vágányon 2 szerelvény tárolására van lehetőség, a III. vágányra a V1 kézi állítású váltót egyenes irányba állítva 1 szerelvény állhat be tárolásra.
Autóbusz végállomási forgalmi rend
A 67V autóbuszok a Kolozsvár utcán haladva érik el a másodiknak érintett végállomási le- és felszállóhelyet, amely egyes jellegű. Az elsőnek érintett egyes jellegű felállási hely műszaki tárolóhely és szükségleszállóhely. Az utascsere és az indítás után a járművek a villamos-végállomást megkerülve fordulnak vissza.
Indítás: önindítós jellegű, AVM-mel ellenőrzött

3/B. melléklet – Mézeskalács tér végállomás (vázlat)

3. sz. ábra

4/A. melléklet – Mázsa tér végállomás forgalmi rendje
 
Végállomás neve Mázsa tér
Érintett viszonylatok 62-es villamos
Érvényesség eleje 2001. október 3.
Érvényesség vége  

Végállomási forgalmi rend
Végállomás kialakítása:
Két forgalmi vágány között csonkavágányos fejvégállomás
Le- és felszállás:
A 3-as villamossal közös Mázsa tér elnevezésű megállóhelyen történik.
Behaladás a végállomásra:
A villamosok a Mázsa tér megállóhelyen történő utas-leszállítást követően (utasok nélkül) továbbhaladnak a végállomás felé; a V1-es elektromos állítású váltót kitérő irányba állítva, a V2-es rugós visszacsapós váltón át haladnak be a csonkavágányra.
Kihaladás a végállomásról:
Vezetőállás csere és az indítás után a szerelvények a “B” jelző szabad jelzése esetén, a V2-es rugós visszacsapós-, és a V3-as utánjáró váltón áthaladva, érik el a 3-as villamossal közös Mázsa téri megállóhelyet, ahol az utasok felszállása történik.
Ha a Pesterzsébet felől érkező villamosoknak az “A” jelző szabad jelzést ad, akkor a “B” jelző vörös jelzése mellett tilos kihaladni a végállomásról.
Indítás: önindítós jellegű.

4/B. melléklet – Mázsa tér végállomás (vázlat)

4. sz. ábra