A Bartók Béla út felújítása


Jelenlegi információink szerint (azaz a közölt adatok menet közben változhatnak !) a Bartók Béla út felújítása során az alábbi forgalmi változásokra számíthatunk 
2002. június 22-én üzemkezdettől 
augusztus 31-én üzemzárásig:

18-as villamos: Szent János kórház - Döbrentei tér között közlekedik. 

Végállomási rend a Döbrentei téren: 
Az Albertfalva irányú megállóhely leszállóhelyként üzemel, a villamosok utasok nélkül továbbhaladva az Erzsébet híd alatti - újonnan beépített - vágánykapcsolaton fognak vissza, és beállnak a felszállóhelyre, a Szent János kórház irányú megállóba.
18A villamos: Albertfalva kitérő - Móricz Zsigmond körtér között közlekedik. 
Végállomási rend a Móricz Zsigmond körtéren: 
A 18A, 41, 47-es villamosok a Fehérvári úton, a Szabolcska Mihály utca és a Vásárhelyi Pál utca között kialakított ideiglenes fejvégállomáson fordulnak vissza.
19-es villamos: Június 23.-tól nem közlekedik. 
               Június 22-én Batthyány tér - Döbrentei tér között közlekedik. 

47-es villamos: Budafok, Városház tér - Móricz Zsigmond körtér között közlekedik. 

49-es villamos: Nem közlekedik. 

19V autóbusz: Batthyány tér - Kelenföldi pályaudvar között közlekedik. 

47V autóbusz: Deák Ferenc tér - Móricz Zsigmond körtér között közlekedik. 

Útvonal: 
Deák Ferenc tér vá. - Kiskörúti villamospálya - Szabadság híd - Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Vásárhelyi Pál utca - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Szent Gellért rakpart - Erzsébet híd - Belgrád rakpart - Kiskörúti villamospálya - Deák Ferenc tér vá. 

Végállomási rend a Deák Ferenc téren: 
A villamosvágányokon érkező autóbuszok a Gerlóczy utcánál balra letérnek a szembevezető villamospályán ideiglenesen kialakított ellenirányú autóbuszsávba, és beállnak a leszállóhelyre a villamos végállomás vonalában. A buszsávot követve visszafordulnak, és az újonnan megépített átkötő úton behaladnak a villamos végállomás területén található felszállóhelyre. 

Deák tér
 
7, 7A, 7gyors, 173gyors autóbuszok: Változatlan útvonalon közlekednek. 
Forgalmi rend a Móricz Zsigmond körtéren: 
Pest irányában a 7, 7A járatok a Bartók Béla út - Vásárhelyi Pál utca - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út útvonalon közlekednek és megállnak a Vásárhelyi Pál utcában kialakított megállóhelyen. A 7gyors, 173gyors járatok a Móricz Zsigmond körtér közepén kialakított megállóhelyet használják.
40E autóbusz: 
Móricz Zsigmond körtér irányú útvonala 2002. június 10.-től módosul: 
... - M1-M7 autópálya - Budaörsi út - Villányi út - Móricz Zsigmond körtér vá. 

Megszűnő megállóhelyek: 

 • Kosztolányi Dezső tér
 • Móricz Zsigmond körtér, 6-os villamos
Új megállóhely mindkét irányban: 
 • Dayka Gábor utca
86-os autóbusz: 
Óbuda irányú útvonala módosul: 
Kosztolányi Dezső tér vá. - Bartók Béla út - Szent Gellért rakpart - tovább eredeti útvonalon. 

Kosztolányi Dezső tér felé az út- és közműépítési munkák függvényében további terelések is várhatók.

Tétény-busz: Campona - Móricz Zsigmond körtér között közlekedik.

A Szentendrei HÉV pályafelújítási munkálatai miatti járműátcsoportosítások következtében a fent ismertetett villamospótlási rendben az alábbi módosulások lesznek 

2002. július 15-én üzemkezdettől 
július 28-án üzemzárásig:

19-es villamos: Batthyány tér - Döbrentei tér között közlekedik. 

Végállomási rend a Döbrentei téren: 
A Kelenföldi pu. irányú megállóhely leszállóhelyként üzemel, a villamosok utasok nélkül továbbhaladva az Erzsébet híd alatti vágánykapcsolaton fognak vissza és beállnak a felszállóhelyre, a Batthyány tér irányú megállóba.
19V autóbusz: Kelenföldi pályaudvar - Döbrentei tér között közlekedik. 
2002. július 29.-től ismét a korábbi pótlási rend áll vissza. 

2002. szeptember 2-án üzemkezdettől

a Bartók Béla úti új villamospálya átadásra kerül, ezzel egyidőben eredeti útvonalon közlekednek a 19-es, és a 49-es villamosok
A Fehérvári úti becsatlakozás várhatóan szeptember 20.-ra készül el, addig a 18-as villamosok az Kelenföldi pályaudvarig, a Fehérvári úti villamosok (18A, 41-es, 47-es) pedig a jelenlegi forgalmi rend szerint közlekednek. 

Végállomási rend kiegészítése az Etele téren: 
A 18-as, 19-es villamosok lehetőleg ne tartózkodjanak a végállomáson, a tabulátorkezelő törekedjen arra, hogy a végállomásról lehetőleg egymás után a két fenti jelzésű villamos ne induljon el (a 49-es villamosokat kell a kettő között indítani). A végállomáson félreállni még műszaki okból sem lehet, ezt a Kelenföldi kocsiszínben kell megoldani.
Deák Ferenc tér - Móricz Zsigmond körtér között a már működő, sűrített 49-es villamos mellett a 47V villamospótló járat csúcsidőben változatlanul üzemel. 

A Bartók Béla úton a 18-as, 19-es, 47-es és 49-es villamos megállóhelyei az alábbiak szerint kerülnek kialakításra: 

Szent Gellért tér 
Módosul a pálya nyomvonala a Kemenes utca és a hídfő közötti szakaszon, a hídfő csomópontját megelőzően villamos járműosztályozó létesül a hídra, illetve egyenesen továbbhaladó villamosok részére. 
A villamos megállóhelye mindkét irányban a Kemenes utcai és Műegyetem rakparti csomópont között épült, szélső peronos járdaszigettel, egyes jelleggel. 

Bertalan Lajos utca 
A korábbi középperonos megállóhely áthelyezésre kerül (Móricz Zsigmond körtér irányú hátrább, Szent Gellért tér irányú megálló előre) a Bertalan Lajos utca - Mészöly utca közötti szakaszra. 
A megállóhely mindkét irányban szélső peronos, egyes jellegű, a járdaszigetek egymással szemben helyezkednek el. 

Móricz Zsigmond körtér 
Az Etele térre közlekedő villamosok megállóhelye hátrább kerül. Az egymással szemben fekvő szélső peronok a tér déli szervizútja és a Villanyi út közötti szakaszon épülnek, egyes jellegűek
A Fehérvári úti villamosok Móricz Zsigmond körtéri megállóhelye később kerül kialakításra. 

Kosztolányi Dezső tér 
A Móricz Zsigmond körtér irányú megállóhely előbbre, a Bocskai úti csomópont elé, az Etele tér irányú ugyancsak előre, a csomópont után kerül át. A két egymással szemben fekvő járdasziget szélső fekvésű, a megállóhelyek egyes jellegűek. 

Tétényi út - Hamzsabégi út 
A Szent Gellért tér irányú Tétényi úti megállóhely nem változik. Etele tér irányában a Hamzsabégi út nevű, a Tétényi úti csomópont előtt lévő megállóhely a csomópont után épül ki, szemben a másik peronnal. A megállóhely egyes jellegű
A megállóhely neve Etele tér felé is: Tétényi út.

47V autóbusz közlekedtetése: 
A Fehérvári úti villamoskapcsolat helyreállításáig, várhatóan szeptember 20.-ig a 47V villamospótló autóbusz hétköznap csúcsidőszakban továbbra is közlekedik a Deák Ferenc tér - Móricz Zsigmond körtér (Vásárhelyi Pál utca) között, mindkét irányban a Szabadság hídon. A szeptember 2-án beinduló Bartók Béla úti villamosforgalom miatt azonban útvonala és megállóhelyei részben eltérnek a jelenlegitől. 

Útvonal: 
Móricz Zsigmond körtér (Vásárhelyi Pál utca) vá. felé: 
Deák Ferenc tér vá. - Károly körút - Vámház körút - Szabadság híd - Szent Gellért tér - Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Vásárhelyi Pál utca vá. 

Az autóbuszok a Deák Ferenc tértől a Szent Gellért téri villamos megállóig a villamos pályán haladnak. 

Deák Ferenc tér felé: 
Vásárhelyi Pál utca vá. - Fehérvári út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Szabadság híd - Vámház körút - Károly körút - Deák Ferenc tér vá. 

Az autóbuszok a Csiky utcáig a közúton, majd a Gellért téri villamos megállótól a villamosvágányon haladnak a Fővám téri villamos megállóig. 

Megállóhelyek: 

 • Deák Ferenc tér vá. (az V. kerület felőli villamos megállóhelyen)
 • Astoria (a villamossal közös kettős megállóhely)
 • Kálvin tér (a vill. közös kettős megállóhely)
 • Fővám tér (a villamossal közös megállóhely)
 • Szent Gellért tér (a villamossal közös megállóhely)
 • Bertalan Lajos utca (ideiglenes, az ellenkező irányú villamosperon végén)
 • Móricz Zsigmond körtér (7-es autóbuszok Kelenföld irányú megállóhelye)
 • Fehérvári út /Móricz Zs.körtér/ (53-as autóbuszok megállója a Vásárhelyi Pál utcában)
 • Bertalan Lajos utca (ideiglenes villamospótló megállóhely)
 • Szent Gellért tér (a villamossal közös megállóhely)
 • Fővám tér (a villamossal közös megállóhely)
 • Kálvin tér (9-es autóbusz megállóhelye)
 • Astoria (9-es autóbusz megállóhelye, kettős jelleggel)
 • Deák Ferenc tér vá. (9-es autóbusz megállóhelye)

Végállomási rend a Deák Ferenc téren: 
A villamospótló autóbuszok a normál közúti forgalom irányának megfelelően közlekednek, visszafordulás után a közút és a villamos végállomás közötti átvágáson haladnak be a villamos végállomásra. Felállási helyük az V. kerület felőli villamosvágányon található; a felszállás a végállomás és az úttest közötti járdaszigeten történik. 
Az autóbusz üzemidejében és az azt követő félórás időtartamban (hétköznap reggel 6-9.30, délután 14.30-18.30 óra között) a 49-es villamosok csak a végállomás VII. kerületi oldalán lévő - egyenes irányú - vágányt használhatják. Napközben és este, illetve hétvégi időszakban mindkét vágány használható visszafogásra. 
47V üzemideje: A villamospótló autóbusz hétköznapokon reggel 6.00 - 9.00 óra, délután 14.30 - 18.00 óra között közlekedik. 

 
87-es, 87A, Cora-busz útvonal módosítása: 
A Kosztolányi Dezső téri villamos megállóhelyek kialakítása miatt a Bocskai út felől a Kosztolányi Dezső téri végállomás közvetlenül nem közelíthető meg, ezért a 87-es, 87A autóbusz és a Cora-busz útvonalát és megállóhelyeit részben az ideiglenes vonalon véglegesítik. A külső végállomások irányában az útvonal nem változik. 

Útvonal: 
Kosztolányi Dezső tér felé
A külső végállomásoktól a Budaörsi útig változatlan, majd Ajnácskő utca - Hamzsabégi út - Bartók Béla út - Kosztolányi Dezső tér vá. 

A végállomást a Bartók Béla útról a szervizútra kanyarodva érik el, az Ulászló utca - Bukarest utcai útvonalat változatlanul csak a 14-es, 114-es, valamint a 41gyors autóbuszok használhatják. 

Megszűnő megállóhelyek 
Kosztolányi Dezső tér felé: 
A 87-es, 87A vonalán megszűnik a Nagyszőlős utca, Hollókő utca és Vincellér utca nevű megállóhely, amelyeket más viszonylatok továbbra is használnak. 

Új megállóhelyek 
Kosztolányi Dezső tér felé: 
A 87-es, 87A vonalán új megállóhely létesül a 41-es autóbusz Hungária Biztosító és a Kelenföldi autóbuszgarázs nevű megállóiban.

Ideiglenes autóbuszjáratok megszüntetése: 
2002. augusztus 30-án üzemzárlattal a Bartók Béla úti forgalom tehermentesítésére ideiglenes jelleggel beindított Sasad-busz és Tétény2-busz üzemeltetése megszűnik. 

A két járat megszűnésével kapcsolatos egyéb változások szeptember 2-án üzemkezdettől: 

 • Baross tér, Keleti pályaudvar végállomáson a 78-as le- és felszállóhelye továbbra is jelenlegi helyén, kettős jelleggel működik.
 • Az Irinyi József utcánál a 12-es autóbusz esetében a megállóhely eredeti Budafoki úti elnevezését kell alkalmazni, és visszaáll a megállóhely egyes jellege.
 • Ezzel egy időben megszűnik a 19V villamospótló autóbusz.
 • A Dél-Budáról közlekedők kényelmesebb utazása érdekében a Tétény-busz autóbuszt IK-280-as autóbuszokkal üzemeltetik.
Az útépítés miatti forgalmi intézkedések: 
A 7-es, 7A, 7gyors, 173gyors, 86-os, 49É, 47V autóbuszok - a Szt.Gellért téri, Budafoki úti torkolatban lévő útépítés miatt - mindkét irányban a Bartók Béla úton közlekednek a következők szerint: 

7-es, 7A, 7gyors, 173gyors, 49É autóbuszok: 

Mindkét irányban a Móricz Zsigmond körtéren az íves házak előtt elkészült új útpályán közlekednek és mindkét irányban itt van a Móricz Zsigmond körtéri megállójuk.
86-os autóbusz: 
Kosztolányi Dezső tér felé: 
Szt.Gellért tér - Bartók Béla út - Karinthy Frigyes utca - Budafoki út útvonalon közlekedik. 
Megszüntetett megálló
 • Lágymányosi utca

 •  

  Ideiglenes megálló

 • Budafoki út (6É mh.)
 • Bogdáni út felé: 
  Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Szt. Gellért tér útvonalon közlekednek. 
   Megszüntetett megálló: 
  • Vásárhelyi Pál utca

  •  

   Ideiglenes megálló: 

  • Móricz Zsigmond körtéren, az íves házak előtt
  A Kosztolányi Dezső téri autóbusz végállomás ideiglenes forgalmi rendje: 
  Az út- és járdafelület felújításra kerül, ezért a következő forgalmi intézkedések lépnek életbe: 

  Az autóbuszok végállomása a Bukarest utcába, a volt VOLÁN végállomásra kerül áthelyezésre. Az autóbuszok változatlanul az Ulászló utcából haladnak be a végállomásra, majd jobbra érik el a felállási helyüket: elsőnek érintik a leszállóhelyet, másodiknak érintett a 41-es, 41gyors, harmadiknak érintett a Cora-busz, negyediknek érintett megálló a 87, 87A, az ötödiknek érintett megálló (a visszakanyarodás után az Ulászló utca ker. előtt) a 14, 114-es autóbuszok végállomása. 
  A 14, 114-es autóbuszok balra kanyarodva az Ulászló utcán keresztül, a többi autóbusz a szervizúton keresztül a Bocskai útra kanyarodva hagyja el a végállomást.

  Egyéb intézkedések: 
  Augusztus 31-én 11.00 órától, valamint szeptember 1-jén 15.00 órától az új villamospályán próbajárat közlekedik. 
  Szeptember 1-jén a Deák tér - Etele tér, valamint a Döbrentei tér - Etele tér között próbajárati villamosok közlekednek, de utasokat nem szállítanak. 
   

  2002. szeptember 21-én (szombat) üzemkezdettől 
  szeptember 22-én (vasárnap) üzemzárásig

  a 18A és a 47-es villamos ideiglenes Móricz Zsigmond körtéri végállomásának megszüntetését, a Bartók Béla úti és a Fehérvári úti villamos vágányok összekötését folyamatos hétvégi vágányzár alatt végzik el. A vágányzár ideje alatt az alábbi változások lépnek életbe: 

  18-as villamos: Szent János kórház - Etele tér, Kelenföldi pu. között közlekedik. 

  19-es villamos: Batthyány tér - Etele tér, Kelenföldi pu. között közlekedik. 

  41-es villamos: Kamaraerdő - Budafok, forgalmi telep között közlekedik. 

  47-es villamos: Nem közlekedik. 

  49-es villamos: Deák Ferenc tér - Etele tér, Kelenföldi pu. között közlekedik 

  18-47V autóbusz: Móricz Zsigmond körtér - Budafok, Városház tér között közlekedik. 

  Útvonala: 
  Móricz Zsigmond körtér vá. - Móricz Zsigmond körtér - Karinthy Frigyes út - Bercsényi utca - Október 23. utca - Fehérvári út - felüljáró - Leányka utca - Kossuth Lajos utca - Donszky Árpád utca - Mária Terézia utca - Városház tér vá. - Mária Terézia utca - Leányka utca - felüljáró - Fehérvári út - Móricz Zsigmond körtér vá. 

  Megállóhelyek: 
  - Móricz Zsigmond körtér (villamospótló mh. a Fehérvári úton, a Váli utca ker. előtt) 
  - Október 23.utca (Skála előtt) (86-os autóbusz mh.) 
  - Bocskai út (Bocskai út ker.után.) 
  - FMH (gyalogos átkelőhely után 20 m-re) 
  - Bártfai utca (3É aut. mh.) 
  - Etele út (3É aut. mh.) 
  - Kalotaszeg utca (gyalogos átkelőhely előtt 30 m-re.) 
  - Andor utca (3É aut. mh.) 
  - Albertfalva, kitérő (Csurgói út kereszteződés előtt) 
  - Albertfalva utca (3É aut. mh.) 
  - Fonyód utca (3É aut. mh.) 
  - Forgalmi utca (3É aut. mh.) 
  - Leányka utca (3-as aut. mh.) 
  - Savoyai Jenő tér (3-as aut. mh.) 
  - Városház tér, leszállóhely (3-as aut. mh.) 
  - Városház tér, felszállóhely (a villamos vá. területén) 
  - Savoyai Jenő tér (3-as aut. mh.) 
  - Leányka utcai ltp. (3-as aut. mh.) 
  - Forgalmi utca (3É aut. mh.) 
  - Vegyész utca (3É aut. mh ) 
  - Építész utca (3É aut. mh.) 
  - Albertfalva, kitérő (Temesvár utca kereszteződés előtt) 
  - Galvani utca (3É aut. mh.) 
  - Kalotaszeg utca (Kalotaszeg utca torkolat előtt.) 
  - Hengermalom út (3É aut. mh.) 
  - Hauszmann A. utca (3É aut. mh.) 
  - FMH (gyalogos átkelőhely után 20 m-re) 
  - Október 23. utca (3É aut. mh.) 
  - Móricz Zsigmond körtér vá. (vill.pótló mh. a Fehérvári úton, a Váli utca ker. előtt)


  A vágányépítés befejezésével kapcsolatos forgalmi intézkedések:

  47V autóbusz: Közlekedése 2002. szeptember 20-án üzemzárással megszűnik. 

  18-as és 47-es villamosok: 2002. szeptember 23-án üzemkezdettől eredeti végállomások között közlekednek. 

  41-es villamos: 

  2002. szeptember 23-án üzemkezdettől Móricz Zsigmond körtéren az alábbi forgalmi rend szerint közlekedik: 

  A villamosok az Október huszonharmadika utcai megállót követően az Eszék utca vonalában lévő megállóba beállnak, itt történik az utasok leszállása. A szerelvények üzemi menetben, váltóállítást követően beállnak a két átmenővágány között lévő csonkavágányra, ahol a szerelvény visszafogása fokozott óvatosság mellett történhet meg. A csonkavágányra behaladó szerelvényen utas nem tartózkodhat, ott utasok nem szállhatnak fel. Szerelvény félreállítására nincs lehetőség, a csonkavágányon egyidőben egy szerelvény tartózkodhat. A végállomásról való kihaladó illetve az azonos vágányon vele szembe haladó, Móricz Zsigmond körtér felé menő 18-as, 47-es villamos közlekedését jelzőlámpa szabályozza. Felszállás a Bocskai úti megállóban történik. 

  Móricz Zsigmond körtér felé, az Október huszonharmadika utcai megállót megelőzően fel kell hívni a tovább utazni kívánó utasok figyelmét a 18-as, 47-es villamosra történő átszállási lehetőségre.


  A nemrég átadott vágánykapcsolatok átépítését végzik a Fehérvári út Móricz Zsigmond körtéri torkolátában

  2002. szeptember 28-án üzemkezdettől
  szeptember 29-én üzemzárásig,

  ezért az alábbi forgalmi változások lépnek életbe:

  18-as villamos: Szent János kórház - Kelenföldi pályaudvar között közlekedik.

  18A villamos: Albertfalva kitérő - Móricz Zsigmond körtér között közlekedik.

  47-es villamos: Budafok, Városház tér - Móricz Zsigmond körtér között közlekedik.
   


  Vissza az elejére
  Vissza a vágányzárakhoz
  Vissza a kezdőlapra