K I M U T A T Á S

a 67-es villamos vonal

Mexikói úti és Thököly úti szakaszain kialakult
forgalom veszélyes pályaszakaszok javítási költségeiről

 
 

A forgalombiztonságot veszélyeztető hibái és azok javítási módja és költségei a következők:

1. Mexikói úton az út mellett lévő vágány felépítménye 42 éves korosságú. Ezen üzemidő alatt a sínek, a betonaljak oly mértékben elhasználódtak, hogy teljes cseréjük nélkül már nem alakalmasak a villamos terhelés elviselésére. A nyomtáv több helyen eléri az 1455 mm-t a síncsavarok nem rögzítik a sínt, az alátétlemezek és a síntalpak elkorrodáltak, ezáltal kivetődés-veszély, illetve kisiklásveszély áll fenn.A javításként elvégzendő felépítmény cseréjéhez 33 millió Ft szükséges.

2. Mexikói úton a vasúti töltés melletti vágány elhasználódása a vágány nagyfenntartási javítását teszi szükségessé, ahol

kell elvégezni, összesen 18 millió Ft értékben.

3. Thököly úton a Stefánia út és a Hermina út között 760 vm hosszon a burkolt Ph felépítmény megsüllyedt és elhasználódott oly mértékben, hogy a felépítmény sínjeit cserélni kell ragasztásos sínlekötéssel, míg a burkoló elemek 50%-a cserére szorul. A munka költsége 60 millió Ft.

4. Thököly út - Hungária krt. kereszteződésében az 1-es villamos beruházásában beépített átszelések szétestek, melyek ideiglenes javítását végeztük el ahhoz, hogy az 1-es viszonylat közlekedése lebonyolítható legyen. A 4 csoport átszelés cseréjének költsége 12 millió Ft.

Összességében a felsorolt pályaszakaszok azonnali javításához minimálisan 123 millió Ft lenne szükséges.

Budapest, 1997. május 
Mexikói út Vissza

Vélemény az anyagról