UV emlékoldal
A méltán nagy múltú járműtípus bemutatására


UV

Az UV típus a XX. század második felének meghatározó járműve volt Budapest utcáin. Sokan kedvelték, szerették, sokak szerint hozzátartozott a főváros utcaképéhez. 2007-ben azután 51 évi szolgálatot követően kivonták a forgalomból, átadta a helyét a korszerűbb típusoknak. Ez az oldal most e nagy múltú villamosnak kíván emléket állítani.
Az UV-ról sok oldal és leírás emlékezik meg, a mostaniban igyekszem elkerülni az ismétléseket, inkább új szempontokat szeretnék érvényesíteni a bemutatásban. Az egyes témák ezen az oldalon röviden kerülnek ismertetésre. A részletek megtekintéséhez az adott témánál szereplő linkre kell rákattintani.

Tartalom:
Az UV elnevezés
Először is nézzük meg, mit jelent az UV elnevezés. Ez a közhiedelemmel ellentétben nem az "Új Villamos" rövidítése, és nem is az "UniVerzális motorkocsit" jelenti, hanem a motorkocsik korabeli típusbesorolásakor soron következő "U" típusú motorkocsit, mely távvezérelhető, innen a "V".

Általános ismertetés
Az UV villamosokat a Ganz gyár gyártotta 1956-1965. között. Összesen 375 db készült belőlük, ezzel ez lett a legnagyobb szériaszámban gyártott villamos Budapesten. Számukra a 3200-3474 és a 3800-3899-es pályaszámokat osztották ki. A motorkocsik eredetileg két vezetőállással (az utolsó 100 db kivételével), és a korábbiakban leírtak szerint távvezérelhetően készültek, ami azt jelenti, hogy egy vezetőállásról két kocsi is működtethető (iker üzem). Később a második vezetőállást kiépítették belőlük. Dizájnjuk az 50-es évek hangulatát idézi, kívül lekerekített robusztus formákkal, belül műbőr ülésekkel, dekoritlemezzel, paravánfalakkal, izzólámpákkal.


Az első két UV kiszállítás előtt a Ganz gyár udvarán

UV belső »

    Műszaki jellemzők
A 4 tengelyes motorkocsik forgóvázasak, 2 állandóan sorbakapcsolt vontatómotorral forgóvázanként, soros-párhuzamos átkapcsolással menet üzemben. Üzemi fékjük a villamos ellenállás fék, melyet akkumulátor táplálású sínfék egészít ki. Ehhez jön még a levegős működtetésű rögzítő dobfék, melyet az utolsó 10 év során rugóerőtárolóssá építettek át. A távműködtetésű ajtók a rögzítőfékhez hasonlóan levegős működtetésűek. Az eredetileg szóló üzemre is képes motorkocsik a 2. vezetőállás kiépítése után iker, illetve egy közbecsatolt pótkocsival 3 kocsis szerelvényként közlekedhettek.
 
Fontosabb műszaki adatok
Megengedett legnagyobb sebesség:
50 km/h
Legkisebb bejárható pályaívsugár:
18 m
Motorkocsi teljes hossza:
13.500 mm
Motorkocsi szélessége:
2.300 mm
Motorkocsi magassága:
3.100 mm
Tengelytáv:
5.800 mm
Kerékátmérő:
670 mm
Padlómagasság:
668/783 mm
Motorkocsi tömege:
19.750 kg
Férőhely:
101 fő
Motorteljesítmény:
4*37 kW
      Vezetőállás

Aki kíváncsi, lépjen be az UV vezetőfülkéjébe, ahol részletesebben tanulmányozhatja az ott lévő készülékeket. A belépéshez kattintson a képre.
Egyéb UV jellegű kocsik
Az UV típusnak több, hosszabb-rövidebb életű "mutánsa" is létezett, melyekről készítettem külön egy áttekintést. Itt kaptak helyet a Szellem, UZ, csuklós UV, UV tanulókocsi és a MUV. Az oldal megnyitásához kattintson az alábbi képre.


Különleges UV az 5-ös viszonylaton
Forgalomban az UV-k
                                 Korai UV-k  a 28-ason

Először 1956-ban álltak forgalomba iker UV-k a 2-es viszonylaton. A legnagyobb darabszámban gyártott villamosok nagyon sok helyen megfordultak pályájuk során. A fenti összeállítás próbál ízelítőt adni az UV-s járatok sokféleségéről. A táblák fölé vive a kurzort, kiírja az UV-k megjelenésének időpontját az adott viszonylaton. A jelzett végállomások az UV-k megjelenése kori állapotot mutatják.


Életkép a '70-es évekből a Nagykörúton

A férőhelyek növelésének igénye hamarosan közbenső pótkocsik besorozását tette szükségessé. Az így kialakult UV+pót+UV szerelvények hosszú évekig, évtizedekig meghatározták a legnagyobb forgalmú gerincvonalak képét. A leghosszabb ideig a 47-es és 49-es viszonylatokon közlekedtek, ráadásul szinte kizárólag 3 kocsis összeállításban.

A gerincvonalakról a metróépítések előrehaladtával eleinte kisebb, peremkerületi járatokra szorultak, majd a 80-as évektől kezdve a pótkocsikat nagyrészt selejtezték, így iker formációban jártak. Selejtezésük a 90-es években kezdődött, az akkori járatritkítások és -megszüntetések hatására. Később a Hannoveri villamosok, majd a Combinók megjelenésével teljesedett be a sorsuk. Először Pestről tűntek el, majd fokozatosan Budáról is. Utolsó üzemnapjuk a 47-esen volt 2007.08.20-án.


Forgalomirányító tabulátor a Baross téren egykor

A viszonylatok és a forgalom részletes története a tabulátorra kattintva érhető el.

Az UV állomány története

Az UV-kat 1956 és 1965 között gyártották. Eleinte évente átlagosan 50 db-ot, 1961-től kezdve pedig 25-25-öt. 1965-re érte el az állomány a 375 db-os maximumot. Ehhez hozzájön még a két Szellem (3700-3701), a két alumínium UV (UZ, 3710-3711) 1958-1977. között, valamint a csuklós UV (3799) 1962-1966. között. A motorkocsik Újpest és Kispest kocsiszínek kivételével gyakorlatilag valamennyi kocsiszínben megfordultak.

  
UV-k Hungária kocsiszínben

Az első UV-k Hungária kocsiszínbe kerültek, innen mentek a 2-esre, majd később a 4-es és 4A viszonylatokra. A további kocsik Kelenföldre kerültek, ahonnan a 47-es és 49-es viszonylatokon álltak forgalomba. A 60-as évek elején Szávába is jutottak UV-k, ahonnan az 50-es, 52-es és 52A viszonylatokra indultak. Baross kocsiszín ebben az időszakban a Nagykörútra küldött 6-os és 66-os villamosokat UV 3-as szerelvénnyel. Szépilona kocsiszín a 61-esre adott iker UV-t.


UV-k Szépilona kocsiszínben

A 70-es évek elején Hungária kocsiszínből a 4-esre, Kelenföld kocsiszínből a 6-osra, 47-esre, 49-esre, Száva kocsiszínből a 42, 42A, 50, 52, 63-as viszonylatokra, Szépilonáról pedig a 6-osra indultak az UV-k. Megjelentek Budafokon is, ahonnan a 47-est, illetve Zuglóban is, ahonnan a 44, 62, 68-as viszonylatokat szolgálták ki UV-kkal.

    
UV-k Budafok és Zugló kocsiszínben

Az első két UV-t (3250, 3254) még 1975-ben selejtezték egy baleset után. 1977-ben 4 járművet (3400-3403) tanulókocsivá építettek át és teherállományba helyeztek (7660-7663). Ezzel az állomány 369-re csökkent. A csatolt csuklós üzem 1978-as bevezetését követően az UV-k fokozatosan eltűntek Hungária kocsiszínből. Ferencvárosban is voltak UV-k a 80-as évek első felében, időszakosan később is. A 80-as évek közepéig Szépilona még adott UV-t a 17-esre, majd innen is elkerült ez a típus. Ebben az időszakban Budafok kocsiszínből a 9-esre és a 47-esre, 88-tól a 41-esre, Kelenföldről a 19, 47, 49-es viszonylatokra, Óbudáról a 17-esre, Szávából a 13, 30, 31, 42, 50, 50A, 52-es viszonylatokra, Zuglóból pedig a 44, 62, 67, 69-es viszonylatokra indultak UV-k.

    
UV-k Ferencváros és Óbuda kocsiszínben

1986.08.20-án egy nagy átrendeződés következett be Budafok/Kelenföld és Száva kocsiszínek között az UV állományban. Ezt a következők indokolták:

A fővasúti járművekkel is igénybe vett közúti vasúti pályaszakaszokon a keskenytalpú kerékpárral közlekedő villamosok által - a kerékpárok nem megfelelő felfekvése miatt - a vágányok, kitérők, keresztezések idő előtt elhasználódtak. A 6/1986. Villamos Üzemeltetési Igazgatói Utasítás szerint 1986.08.20. után a 9, 13, 47 viszonylatokra csak az UV 6 típusú forgóvázakkal és BG9a típusú 130 mm talpszélességű kerékpárokkal rendelkező 3404-3474 és 3800-3849 psz. járművek oszthatók be.

   
UV-k Száva és Kelenföld kocsiszínben

1991-ig fennált a 369 db-os állomány, majd a járatracionalizálásokkal megkezdődött fokozatos selejtezésük. Az UV-s kocsiszínek hosszú ideig változatlanok voltak. Óbuda kocsiszínt 1996.04.01-én bezárták. Az itteni MUV-ok Száva kocsiszínbe kerültek. Az UV állomány az első nagyobb selejtezési hullám után a 90-es évek végén 250 körüli számban stabilizálódott. A Hannoveri villamosok megjelenésével kezdődött a második nagyobb selejtezési hullám. Zugló kocsiszín UV állománya 2002.10.17-én megszűnt, Száva kocsiszíné pedig jelentősen lecsökkent. A MUV-ok 2003-as selejtezését követően még mintegy 140 kocsi maradt meg. Az utolsó nagy változást a Combino villamosok beszerzése hozta. Szávából az utolsó UV-k 2006.08.01-én távoztak, ezzel Pesten nem maradt több belőlük.

Budán a hosszú ideig tisztán UV-s Kelenföld kocsiszínből 2007.04.01-én, míg az utolsónak megmaradó Budafok kocsiszínből 2007.08.21-én tűntek el végleg az UV villamosok. Összesen 4 motorkocsi maradt állományban, melyeket Zugló kocsiszínbe állomásítottak. A 4 tanulókocsiból kettőt 2003-ban, egyet 2006-ban selejteztek, a 7662-est pedig 2008-ban Debrecenbe adták el üzemi járműnek.

Az alábbi táblázat szemlélteti az UV villamosok teljes életciklusán átívelő év végi járműállományokat (a 3700-as kocsik nélkül). Csak azok az évek vannak feltüntetve, ahol változás történt.

Állományi összesítő táblázat
Év
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1975
1977
1991
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
db
44
100
146
200
248
275
300
325
350
375
373
369
364
298
267
253
252
251
192
168
148
133
123
80
4


Részletes állományi és selejtezési kimutatás

Az UV motorkocsik teljes életciklusát átívelő, pályaszám szerint lebontott üzembehelyezési, állomásítási és selejtezési adatait - a rendelkezésre álló források korlátait figyelembe véve - igyekeztem összegyűjteni. A lista a fenti képre kattintva érhető el.

UV kocsik utóélete

Az állományból történő kivonásukat követően néhány kocsi nem került bontóba, hanem különféle célokra meghagyták őket. Néhányat egyesületek vásároltak meg. Most ezeket kíséreltem meg csokorba gyűjteni.


A 3201-es kocsi Angyalföld kocsiszínben

A 3261-es kocsi a Hungária körúton

A 3827-es kocsi Újpesten a Berda József utcában

Pályaszám
Megjegyzés
Pályaszám Megjegyzés
3200
Szentendrére került, a BKV Városi Tömegközlekedési Múzeumában állították ki
3414 Albertfalván van egy kertben kiállítva a Galvani utca-Kondorfa utca sarkán az 5807-es póttal
3201
Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület tulajdonában
3430 Múzeális célokra egyelőre megőrzött jármű
3257
Múzeális célokra egyelőre megőrzött jármű
3436 Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület tulajdonában
3258
Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület tulajdonában 3468 Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület tulajdonában
3261
Vakok és Gyengénlátók Intézetének kertjében van kiállítva
3700 Múzeális célokra egyelőre megőrzött jármű
3289
Várpalotán büféként szolgált egy ideig
3701 Múzeális célokra egyelőre megőrzött jármű                                
3300 Egy mogyoródi telken áll 3800 Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület tulajdonában                                
3306 Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület tulajdonában 3801 Egy mogyoródi telken áll
3307 Sződligeten büfé lesz belőle az 5932-es póttal együtt
3809 Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület tulajdonában
3308 Egy mogyoródi telken áll 3827 Újpesten egy közlekedési parkban volt található a Berda József utcában 2010. márciusban elbontották
3309 Egy mogyoródi telken áll 3856
Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület tulajdonában
3310 Egy mogyoródi telken áll 3857
Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület tulajdonában
3329 Egy mogyoródi telken áll 3871 A Budapesti Vidámparkban volt egy ideig kiállítva
3343 Egy mogyoródi telken áll 3873
BKV állományban van, nosztalgiamenetek céljára
3378 Egy mogyoródi telken áll 3885
BKV állományban van, nosztalgiamenetek céljára
3402 (7662) A DKV-nál üzemi jármű 3888
BKV állományban van, nosztalgiamenetek céljára
3403 (7663) A Kada utcai általános iskola udvarán található 3898
BKV állományban van, nosztalgiamenetek céljára
3413 Egy mogyoródi telken áll 3899 Múzeális célokra egyelőre megőrzött jármű

Képtár további képek megtekintéséhez zárásként.

Forrás: Az UV villamos, VEKE emlékalbum, Bakcsi Máté gyűjteménye, Hajtó Bálint oldala, Hamster honlapja, K. Juhász Erzsébet: Az UV típusú villamosok története, Technika 1992., saját képeim, adataim, táblázataim, Villamosok.hu
Fotók: Fejes Balázs, Hamster, Heinz Heider, MaViTE, Mike Taplin, Németh Zoltán Ádám gyűjteményéből, Németh Zoltán Gábor, Rob McCaffery
Kapcsolódó linkek:
BKV: 50 éves az UV villamos
  Hajtó Bálint fotóalbuma
Hamster UV oldala
UV villamosok - Index fórum
Villamosok.hu - UV
Wikipédia

Vissza a kezdőlapra