Forgalomban az UV-k
Részletes viszonylati áttekintés

Tartalom:
                    
Körtéri csendélet UV-kkal                 

Az első hat UV motorkocsi Hungária kocsiszín állományába került, szolgálatukat 1956. április 3-án kezdték a 2-es viszonylaton ikerbe csatolva. Később a 2-es mellett a 28-as viszonylaton is feltűntek (próbázni), majd a 47-es is iker UV lett. A 2-es viszonylaton időnként szólóban is közlekedtek.


Szóló UV a 2-esen

Iker UV a 47-esen

További UV-s viszonylatok az 50-es évek végén: 48-as, 53-as, 63-as (ez utóbbi később motor+pót összeállításban). A 48-ason nem volt hosszú életű, ugyanis a viszonylatot 1960-ban beolvasztották a 47-esbe. Az 53-ason kicsit tovább jártak az UV-k, de nem sokkal, ugyanis azt meg 1963-ban az 52-es viszonylatba olvasztották be.


Iker UV a 63-asonAz UV kocsik előnye az akkoriban közlekedő típusokkal szemben a jó menetdinamikai tulajdonságok, nagy sebesség, szerelvényképzés, távvezérelhetőség voltak. Az UV-kat, mint az akkori legmodernebb villamosokat elsősorban a nagyobb forgalmú vonalakra osztották be, így az 1960-as évek elején megjelentek a Nagykörúton is a 4-es, 6-os, 46-os, 66-os viszonylatokon iker üzemben, 1961-től pedig a budai 61-esen is. A 46-oson nem sokáig jártak UV-k, ugyanis a viszonylatot 1962-ben megszüntették.


Iker UV a 4-esen

illetve a 6-oson

Ekkoriban a legnagyobb befogadóképességű szerelvények az egy motor és két pótkocsiból álló M+P+P vonatok voltak. Az ezeket kezdetben felváltó iker UV-k kevesebb embert tudtak elszállítani, ezért hamar megjelent az igény, nagyobb befogadóképességű UV szerelvények összeállítására.


M+P+P összeállítású szerelvény a Moszkva téren

Együtt a régi és az új a Margit hídon

     3-as UV szerelvények                                         


Az UV-k megjelenése után egy évvel már felmerült a pótkocsi közbeiktatásának lehetősége. Először a 6024-es pótkocsit alakították át kísérleti célból, két UV motorkocsi közé kapcsolhatóvá. Az első, 3252+6024+3253 pszú 3 kocsis UV szerelvénnyel 1957. tavaszán végeztek kísérleti meneteket a 49-es viszonylaton (Etele tér- Marx tér, Nyugati pu.). A próbamenet sikerrel zárult, a 49-es viszonylat lett az első 3 kocsis UV vonal. Az UV+pót+UV összeállítású szerelvénnyel pedig egy nagy befogadóképességű, akkoriban korszerűnek és dinamikusnak számító villamost nyertek, mellyel megkezdték a legnagyobb forgalmú vonalak típuscseréjét.


Az első UV+pót+UV vonal, a 49-es volt...

... és majdnem az utolsó is az lett. 50 évvel később.


Így még a 60-as évek első felében a Nagykörúton közlekedő járatokon (4, 46, 6, 66) megjelentek a 3 kocsis UV-k a 2 kocsisok helyett. Az 1962-ben a Nagykörúton beindított 4A járat már eleve 3 kocsis UV lett. Ugyanígy a 60-as évek elején 3 kocsis UV-k léptek szolgálatba az Üllői úton közlekedő 50-es, 52-es és 52A viszonylatokon. Ez a szerelvényösszeállítás annyira jól bevált, hogy majdnem 20 éven keresztül iker UV-kat nem is állítottak forgalomba, csak 3-as szerelvényeket.


Épül a Blaha Lujza téri aluljáró, a villamosforgalom fenntartása mellett
 
    A Nagykörút és az Üllői út kereszteződése UV-kkal »


1964. november 21-én újjáépült az Erzsébet híd és újraindult rajta a villamosközlekedés. Ezzel a Rákóczi úti tengely szerepe felértékelődött. A növekvő forgalomnak megfelelően az itt közlekedő járatokra is UV-kat osztottak be. 1965-től a 44-esen, 1968-tól a 67-esen, míg 1969-től a 68-ason jelentek meg a 3 kocsis szerelvények. 1968. decemberében viszont a Ganz csuklósok üzembe állításávall a 2-esről eltűntek az UV-k.


Az Erzsébet hídon 1972-ig járt a villamos
   Fénykor

1970.04.03-án átadták a Kelet-Nyugati metró első szakaszát az Örs vezér tere és a Deák tér között. Az 52A megszűnt, viszont a 42-es és 42A viszonylatokon e naptól UV 3-as szerelvények jártak. Szintén a 70-es évek elején jelentek meg az UV+pót+UV szerelvények az akkori Lóversenytérre (később BNV főbejárathoz) tartó 29-es és 29y járatokon.
Ez az időszak volt az UV-k virágkora. A város csaknem valamennyi gerincvonalán 3 kocsis UV-k jártak: a Nagykörúton, a Kiskörúton, a Rákóczi úton, a Thököly úton, az Üllői úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Bartók Béla úton és a Fehérvári úton. Kivétel talán csak a Váci út és a Lehel út volt, ahol megmaradtak az ikerkocsik és az M+P+P vonatok.


UV kavalkád az Astoriánál

A Bajcsy-Zsilinszky úton

És a Deák téren
1970.10.12-én az addig iker UV-val kiadott 61-esen megjelentek a Ganz csuklósok, ezzel hosszú ideig egyáltalán nem közlekedett kétkocsis UV Budapesten. 1971.03.07-én megszűnt a 66-os, 1972.12.22-én pedig átadták a 2-es metró teljes vonalát a Déli pályaudvarig. Ez a beruházás újabb jelentős módosulásokat hozott a villamosforgalomban. Legfontoabb változásként megszűnt a Rákóczi úti villamosközlekedés. A Thököly úti járatok innentől kezdve fokozatos sorvadásnak indultak. A 67-esen egy időre az UV-k helyett 1500+pót szerelvényeket osztottak be. A Nagykörúton teljesen átszervezték a villamosközlekedést. Megszűnt a 4A viszonylat, a megmaradó 4-es és 6-os pedig elnyerte mai viszonylatvezetését. Ide ekkoriban Hungária, Kelenföld és Szépilona kocsiszín összesen 26+26 három kocsis UV-t adott forgalomba.


Utaskavalkád a Blaha Lujza téri kettős megállóban

1972-ben a 63-ason ismét megjelentek az UV-k 3-as szerelvényként, egészen a viszonylat 1973.11.18-i megszűnéséig. Ezen kívül a metró üzembehelyezésétől a 62-esre is 3 kocsis UV-kat osztottak be. A 19-es viszonylaton 1973.03.15-én típuscserét hajtottak végre UV+pót+UV szerelvényekre, amik itt 1974-ig jártak. A Milleniumi Földalatti 1973-as vonalhosszabbításához kapcsolódóan a BKV 1973.12.29-én UV vonatokkal megindította a 69-es viszonylatot. A 68-as viszonylatról ugyanakkor 1974-ben a férőhelyek csökkentésével együtt lekerültek az UV-k.


Új végállomás az újpalotai lakótelepen


A következő nagyobb változásokat a 3-as metró első szakaszának üzembe helyezése hozta 1976. végén. Ekkor szűnt meg a belső Üllői úton a villamosközlekedés, és vele együtt a 42A és az 52-es viszonylat. Ez utóbbi pótlására megindult az 50A, szintén 3 kocsis UV-val. Az újabb metrószakasz megépültével nagy mennyiségű UV szerelvény vált feleslegessé. 1977.01.01-től a felszabadult kocsikkal a 12-esen, 1977.12.16-án a 30-ason, 1977.12.24-én pedig a 31-esen történt típuscsere UV vonatra. Megkezdődött az UV-k peremkerületekbe szorulása.


UV a Béke úton

a Mester utcában

illetve Pesterzsébeten
A Nagykörúton a csatolt csuklós üzem 1978.04.28-án indult. Innen újabb nagy mennyiségű UV szabadult fel, melyekkel további vonalakat UV-sítottak. Így 1978.05.09-étől járt UV+pót+UV szerelvény a 9-esen, a 18-ason és a 19-esen (ez utóbbin ismét).
 

3 kocsis UV a Móricz Zsigmond körtéren,

a Moszkva téren,

és a Lánchíd budai hídfőjében »


      A pótkocsik kivonása


                                       

A 3-as metró második szakaszán 1980.03.29-én indult meg a forgalom. Ezzel az Üllői úti vonalak a Határ úttól beljebb már nem jöttek. A 42-es viszonylatra ettől a naptól már csak iker UV-t osztottak be. Újra indult az 52-es viszonylat, eleinte 3 kocsis, majd rövid idő múlva, csak két kocsi UV-val. Az Üllői útról felszabadult UV-kkal típust cseréltek a 17-esen, majd 1980.09.01-én a 11-esen iker UV-ra. Ez utóbbi intézkedés nem volt hosszú életű, ugyanis a viszonylat 1981.01.17-én megszűnt. A 23-ason 1980.04.01-én, míg a 67-esen 1980.07.30-án jelentek meg a 3-as UV-k.


UV vonat a 23-ason

és a 67-esen

Az 1980-as évek elején a fővárosban villamosvasúti járműrekonstrukció zajlott. Ennek keretében a korszerűtlen, két tengelyes villamostípusokat selejtezték, pótlásukra pedig az akkori Csehszlovákiából 322 db Tátra villamost szereztek be. A Tátra villamosok több helyen felváltották az akkor már korszerűtlennek számító UV-kat, melyek más vonalakra kerültek. Emellett folyt a két tengelyű pótkocsik kivonása is a forgalomból, melyeket 1990. körülig terveztek végleg selejtezni.A fenti intézkedések hatására a 12-esen 1980.06.16-án, míg a 18-ason 1980.07.25-én cserélték le az UV-kat iker Tátra szerelvényekre. A pótkocsik kivonása miatt 1981.01.01-én a 30-as és 31-es, míg 01.08-án a 23-as lett iker UV. Szintén 2 kocsis UV-kkal indult meg 1981. január 4-én az 52A is. 1983-ban és 84-ben rövid ideig a 28-as és 37-es is UV-s vonal lett, míg meg nem érkeztek ide is a Tátra villamosok. Az 52A viszonylat 1983.11.27-én megszűnt.


Egy kevéssé ismert szerelvény-összeállítás a 28-ason,

illetve a 37-esen1984.08.01-én a 23-ason Ganz csuklósok jelentek meg. A régi típusú villamosok lecseréléseként utóljára 1984.10.27-én váltották fel a kétkocsis UV-k a 13-as viszonylaton az addig ott közlekedő 1500+pót szerelvényeket.

A pótkocsik kivonása a 3-as UV szerelvényekből tovább folytatódott. A 44-es-ről 1986.05.04-én, míg az 50A-ról 09.01-én vonták ki a pótokat. 1986.10.31-én megszűnt a 9-es viszonylat. Az innen felszabaduló UV+pót+UV szerelvényekkel a 47-est sürítették.1988.01.01-én újabb 3 kocsis UV-kból vonták ki a pótkocsikat. Ettől a naptól a 62-es és 67-es is iker UV-val járt. Ugyanezen a napon azonban történt egy érdekes dolog is. Az addig iker Tátrával kiadott 41-esen a Tátrákat a jóval korszerűtlenebb iker UV-ra cserélték. Ezt egyébként az 1-es villamoson megnövekedett kocsiszükséglet indokolta.

Az utolsó pótkocsi kivonás a 19-es viszonylaton következett be, 1989-ben. Az ekkor megmaradó 4 (6) viszonylaton: /(29, 29y), 47, 49, 50 és 69-es/ a 3 kocsis szerelvényeket a kapacitásszükséglet okán tartották fenn.

       Leépülés

A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején a tömegközlekedést igénybevevők száma drasztikusan csökkenni kezdett. A BKV erre a járatsűrűségek csökkentésével és járatok megszüntetésével reagált. A járatritkítások során felszabadult UV-kat már nem csoportosították tovább, megkezdődött pótlás nélküli selejtezésük. Így jártak az 1995.01.02-ától megszüntetett 50A, a 07.23-án megszűnt 31-es és a 12.24-én megszűnt 44-es viszonylat kocsijai is. Ezzel megkezdődött az UV-k lassú leépülése.


1995-ben a Jászberényi úti roncstelepen bontják az UV-kat

A BKV 1993-95. között tett még egy kísérletet arra, hogy a járműveinek kapacitását a lecsökkent igényekhez igazítsa. Így a Füzesi főműhely egyik utolsó tevékenységeként 20 db 3400-as sorozatú UV-t korszerűsített, és alkalmassá tett szóló motorkocsis üzemre. Ezek lettek a MUV-ok, melyek csatolt üzemben is közlekedhettek. Közülük 12 db Óbuda kocsiszínbe került, ahol 1994-től a 17-es viszonylaton, míg a maradék 8 kocsi Száva kocsiszínből a 42-esen állt forgalomba. A MUV-ok a kisebb forgalmú időszakokban szólóban, egyébként pedig ikerben közlekedtek.


Iker MUV a 17-esen
 Szóló MUV-ok a 42-esen »
A leépülést azonban a MUV-ok megjelenése sem tudta megállítani. Óbuda kocsiszínt 1996.04.01-vel bezárták. Az összes MUV Szávába került. Ettől kezdve a 17-esen Hungária kocsiszín Ganz csuklósai jelentek meg. A 67-es viszonylat 1997.03.11. óta szünetel. Helyette 67v jelzéssel villamospótló buszt indítottak. Az Erzsébet királyné útján a villamosvasúti kapacitás fenntartása céljából ugyanaznaptól megindult a 69A viszonylat, iker UV-kkal. De nem sokáig. A 69A 1997.10.01-én megszűnt. A 67-esről felszabadult 14 UV motorkocsit már másnap selejtezték. Jellemző a járműállomány szűkösségére, hogy a 69A megszűnése után némiképp besürített 69-esre már nem jutott elég pótkocsi, így itt vegyesen közlekedett iker UV és 3-as szerelvény.
Az 1990-es évek végén azután néhány évre stabilizálódott a helyzet.

       A nagy visszatérés

2000-re megállni látszott a teljesítmények visszafogása és a villamoshálózat visszafejlesztése. Sőt, új villamosjárat indítására is sor került. 2000.09.04-én beindult a 63-as villamos, iker UV-val. Ez lett egyébként az utolsó UV típusú villamossal indított új viszonylat.

    
A két utolsónak UV-val beindított viszonylat a rövid életű 63-as és az egy évet sem megélő 69A

Aztán jött a nagy tél 2001-ben. 2001.12.13-án a frissen hullott porhavat a Nagykörúton közlekedő Ganz csuklósok szellőzője beszívta, az elolvadt, és tömeges motorzárlatot okozott. Ezért a reggeli csúcsforgalom idején 9 csatolt Ganz szerelvényt is kocsiszínbe kellett küldeni, nem volt elég üzemképes csuklós a kocsikiadáshoz. És ekkor, még egyszer eljött a 3 kocsis UV-k ideje. A kiesett Ganzok helyett a 47-esről, a 49-esről, az 50-esről és a Kelenföldi tartalékokból sebtében UV szerelvényeket vezényeltek a Körútra, hogy vigyék a forgalmat addig, amíg normalizálódik a hóhelyzet.


A nagy visszatérés

Egy hasonló visszatérésre került sor még 2004-ben is, amikor a frissen forgalomba állt korszerűsített Tátra villamosok utastér-szigetelési problémái miatt hólé szivárgott a motorok fölé, zárlatot okozva. Az üzemképtelenné vált járműveket a 18-ason iker UV-kkal pótolták.

       A vég

A 63-as viszonylat beindításával felcsillant némi reménysugár a fokozatosan leépülő zuglói villamoshálózat megmenekülésére. Ekkoriban még mintegy 250 UV motorkocsi volt állományban, melyek egyre inkább elöregedtek; több közülük elérte a 40 éves életkort. Az új jármű beszerzésére tett kísérletek ekkor még kudarcot vallottak, viszont 2001-2002-ben lehetőség nyílt használt, de jó állapotú villamosok beszerzésére Németországból. A Hannoverből megvásárolt 76 db TW 6000-res motorkocsi lehetővé tette az UV-k további jelentős részének selejtezését.

2001.09.30-án a 30-ason Ganz csuklósok léptek szolgálatba az iker UV-k helyett. 2001.10.03-án Hannoveri járművekkel beindult a 3-as viszonylat, egyidejűleg megszűnt az iker UV-val közlekedő 13-as és 63-as. Az 50-esen 2001.11.20-án jelentek meg a TW 6000-res járművek. Itt UV motorkocsik mellett pótkocsik is szabadultak fel. Ezek segítségével a 69-esen ismét csak UV 3-as szerelvények közlekedhettek. És történt még egy érdekesség is, ugyanis a felszabaduló pótkocsikból 2001.12.01-től a 19-esen növelték a férőhelykínálatot. Az 1989. óta iker UV-val közlekedő járaton, ismét 3 kocsis UV-kat helyeztek forgalomba.


Ismét 3 kocsis UV a 19-esen

További Hannoveri villamosok forgalomba állításával 2002.03.04-én a 62-esről, 2002.10.17-én pedig a 69-esről tűntek el végleg az UV-k. Ezzel Zugló kocsiszín nem adott több UV-t forgalomba. A 20 db MUV motorkocsit 8-10 évi szolgálat után 2003-ban fokozatosan leállították, majd 05.12-én törölték az állományból. Ekkor még 148 UV motor, és 46 pótkocsi volt forgalomban, melyek mind túlélték a MUV-okat.


Járműsűrűség a Fehérvári

és a Bartók Béla úton

Az UV-k fellegvára ebben az időszakban Dél-Buda volt. A 18-as kivételével valamennyi viszonylaton UV-k közlekedtek, köztük a 47-es és 49-es kiskörúti gerincvonalakon. A Bartók Béla és Fehérvári úti járműsűrűség már-már a metróépítés előtti pesti gerincvonalakét idézte. A 19-esen újból megjelent pótkocsik hatására a külső Bartók Béla úton és a Kiskörúton kizárólag 3 kocsis UV-k közlekedtek. Kelenföld kocsiszín kizárólag ilyen összeállítású szerelvényt adott forgalomba.


Kelenföld kocsiszín, az UV-k egyik utolsó fellegvára

2006-ban azután hosszú előkészítés után megkezdődött az új, 100%-ban alacsonypadlós villamosok beszerzése, ami végleg megpecsételte az UV-k sorsát. A 40 db Combino a Nagykörúton közlekedő csatolt Ganzokat váltotta fel. A felszabaduló csuklósokkal megkezdték a maradék UV-s vonalak típuscseréjét. 2006.08.01-án a 42-esről és az 52-esről búcsúztak az UV-k. Ezzel Dél-Pestről végleg távoztak az UV-k, Száva kocsiszín UV állománya megszűnt. 2006.08.21-én a 19-esre visszatértek az iker UV-k a 3-as szerelvények helyett, de nem sokáig. 2006.11.13-tól a 19-esen is megjelentek a Ganzok. 2007. áprilisában megkezdték a Kálvin téri metróállomás építését, a kiskörúti vonal a Lónyay utcáig rövidült. Ezzel együtt 03.31-én - mintegy 50 év után! -a megrövidített 49-es viszonylatról is lekerültek az UV+pót+UV szerelvények. A típusváltással Kelenföld kocsiszín UV állománya is megszűnt, már csak Budafokon maradt a típusból. Ekkor úgy tűnt, hogy a Szabadság hídon és a Kiskörúton végleg elmentek az UV-k, ugyanis a budafoki típuscserét ekkor már nem a Ganzok hiánya, hanem a kocsiszín építkezések miatti hálózati kapcsolatának elvesztése akadályozta.

A Fehérvári úton a 4-es metró állomási födémszerkezetei 2007.07.23-ára olyan készültségi fokra jutottak, hogy a szünetelő villamosforgalom újraindulhatott rajtuk. Budafok kocsiszín ismét kapcsolódhatott a hálózat többi részéhez. Ettől a naptól a 41-es viszonylaton is Ganzok léptek az UV-k helyébe, a 47-esen viszont ekkor még nem. Így újra végiggördülhettek a Szabadság hídon és a Kiskörúton a 3 kocsis UV-k - bár már nem sokáig. A korábban a 90-es évek elejére tervezett pótkocsik teljes kivonása olyannyira nem teljesült, hogy a legutolsó UV-s viszonylat is 3 kocsis maradt.


Az utolsó nagy túlélő a 47-es viszonylat.  A háttérben zajló metróépítés azonban az ő sorsát is hamarosan megpecsételte.

A végső döfést a Szabadság híd felújítás miatti lezárása jelentette. Az utolsó UV-s üzemnap 2007.08.20. volt. A legeslegutolsó forgalmi UV szerelvény a 47-es viszonylaton a 3885-6036-3888-as volt, amelyik 00:37-kor (08.21-én) indult Budafok, Városház térről. Utána még egy feldíszített, ünnepi szerelvény közlekedett 3816-5940-3836-os pályaszámon. Ezzel lezárult az UV korszak.


Az utolsó forgalmi szerelvény a Savoyai Jenő téren

A feldíszített ünnepi szerelvény a Bartók Béla úton

2007.08.21-én új korszak kezdődött Budapest villamosközlekedésében. Aznap üzemkezdettől jelentősen átszervezték Buda villamosközlekedését, UV villamos azonban már nem szerepelt a kocsikiadásban. A feleslegessé vált járműveket különböző kocsiszínekben tárolták, majd 4 motorkocsi és két pótkocsi kivételével 2007.11.21-én valamennyit törölték az állományból. A megmaradt 3873, 3885, 3888, 3898 pszú motorkocsik (és 5869, 6040 psz-ú pótkocsik) Zugló kocsiszín állományába kerültek megőrzésre. További sorsukat kíváncsian várjuk.


Viszonylati áttekintő táblázat

A fenti leírás jobb követhetősége érdekében készítettem egy összefoglaló ábrát is, melyen a teljes időszakot felölelve lehet áttekinteni az UV-k történetét az egyes viszonylatokon. A grafikon az ábrára kattintva érhető el nagyobb felbontásban.
Az ábrán jól kivehető a 60-as, 70-es években a 3-as UV-k dominanciája, míg a 80-as évektől az iker szerelvényeké. Az is leolvasható, hogy melyek a legrövidebb, és leghosszabb időt megélt UV-s viszonylatok, illetve hol voltak többszörös típuscserék.


« Vissza
Tovább »
 <--- Vissza     Vissza az UV oldalra    Vissza a kezdőlapra Tovább az UV oldalon »