Címlap
MÁV-tól átvett járművek a BHÉV-nél  

Az '50-es évek elején, Nagy-Budapest megalakításával össze kívánták vonni a BHÉV elővárosi vasútvonalait a MÁV-val. Ezért 1952-ben meg is alakult a MÁV keretein belül a Budapesti Elővárosi Vasutak üzeme. 1958-ra azonban ismét úgy gondolták, hogy jobb szétválasztani az elővárosi forgalmat a MÁV-tól, így 1958 július 1-től újjáalakult a BHÉV. A BHÉV járműállományát visszavette, mely azonban nem volt zökkenőmentes folyamat. A személyforgalmi járművek terén egyértelmű volt a BHÉV eredet és használhatóság (az egyenáramú, Lambertsen-fékes motorkocsikat nem lehetett a MÁV más vonalain közlekedtetni), a teherkocsik esetében azonban nem egyszer szabályos "vadászat" folyt, és nem egyszer komoly bizonyítási eljárások keretében lehetett csak igazolni egy-egy kocsi BHÉV eredetét, mivel időközben már bekeveredett a MÁV állományába.

1958-tól a BHÉV igyekezett fejlesztéseket is véghezvinni a vonalain, emellett nem egy esetben a megnövekedett forgalom következtében nem is volt elégséges a járműparkja. Így többször is az akkori Gép- és Kohóügyi Minisztériumhoz fordultak, kérvényezve további járművek átadását (ezen időszakban jórészt beruházási tilalom volt, így új járműhöz nemigen jutott a vállalat). Így kerültek a BHÉV-hez FVV eredetű villamoskocsik, Debrecenből és Pécsről kis mozdonyok, Miskolcról (szintén minisztériumi egyeztetés után) volt gőzvasúti eredetű személykocsik. Ezen túl a MÁV-tól is kerültek a BHÉV-hez jórészt kis sorozatú, egyedi járművek. Több közülük a világháború után ittmaradt jármű volt, ezeknek a pályaszámaiban szerepelt egy u betű, jelezve, hogy nem hagyhatják el az ország területét. Ezen kocsik jórészét a BHÉV saját, a MÁV-hoz képest jobban felszerelt műhelyeiben felújította, nem egyszer jelentősen átépítette, korszerűsítette - majd általában kevesebb mint tíz évnyi üzem után selejtezte őket.

Tartalomjegyzék

A P XXI-es típusú személykocsik
A P XXII-es személykocsi típus
A DM XII-es dízel-villamos motorkocsik
A P XXIII-as pótkocsik
A P XXIV-es típusú személykocsik

A P XXI-es típusú személykocsik

A BHÉV 1958. július 1-i újjáalakulásakor átvette a Szigetszentmiklós-Taksonyi vonalat, és ott személyszállítást szervezett. Ezen vonalra a MÁV-tól öt csehszlovák erdetű motormellékkocsit vett át, melyeket a P XXI-es típusba sorolta. Az öt kocsi nem volt egyforma, egy közülük eltérő felépítésű volt. Ez lett a P XXI/a típus, P 421-es pályaszámmal, a maradék négy pedig a P XXI/b típus, P 431-434-es számmal.
 
BHÉV psz.
gyártási év
korábbi MÁV psz.
Ütközők közötti hossz
Tengelytáv
P 421
1933
Cxu 59611
10860 mm
6800 mm
P 431
1936
Cxu 59523
10910 mm
5300 mm
P 432
1935
Cxu 59521
P 433
1937
Cxu 59714
P 434
1937
(CSD 4-9926 ->) Cxu 59522
4301 -> P 435
1944
Cmot 225 -> Xgesu 93099
10860 mm
4800 mm
A P XXI-es kocsik hamarosan a taksonyi vonal helyett a ráckevei vonalra kerültek egy dízelvontatású vonatba. 1962-ben alakították át erdeti egyvezetékes Westinghouse-típusú fékberendezésüket Lambertsen-fékre. 1967-ig közlekedtek személyforgalomban, a P XXI/a, P XXI/b típusú kocsikat valószínűleg ebben az évben selejtezték.

A P XXI-es járműveken túl még több csehszlovák erdetű kocsi volt még BHÉV állományban, a pályaszolgálatoknál, vagy poggyász- és postakocsiként forgalomban. Közülük az 1944-ben, a Koprivnice-ben gyártott gyártott dízel-mechanikus motorkocsi a háború után a MÁV állományában maradt, M 130.323-> Cmot 225-ös pályaszámmal. Motoros berendezése a Tatra gyárból származott. Ez a kocsit romos állapotú volt, mikor 1955-ben a MÁV-BEV átvette, és Xgesu 93099 pályaszámmal felsővezeték ellenőrzésére alkalmas kocsit alakítottak ki belőle. 1958 után 4301-es pályaszámon került a BHÉV állományába. 1963-ban járműhiány következtében ez a kocsi is személyforgalomba került, P XXI/c típusjellel, és P 435-ös pályaszámmal. Eredeti tornyos kialakítását azonban nem változtatták meg, amikor utasterébe padokat építettek be. 1967. július 31-től ismét visszakerült az üzemi járművek állományába 4301-es számon.

A kocsi megőrzését nem tervezték, azonban megmaradt egészen a '90-es évekig. Ezt a kocsit a Szlovák Államvasúttal elcserélni tervezik; 2002 elején azonban még mindig Istvántelken állt.
 

P 421
L 731-es mozdony P XXI-es személykocsikkal
A P 421-es, P XXI/a típusú személykocsi.
A P XXI/a és a három P XXI/b kocsi egy vonatban Ráckevén, az L 731-es mozdonnyal.
P 434
A P 434-es személykocsi Ráckevén.
A MÁV M 130.3-as sorozatú motorkocsija.
Az ebből a motorkocsiból átalakított Xgesu 93099-es felsővezetékvizsgáló kocsi.
Szelényi Gábor
P 435-ös pályaszámmal személyforgalomban.
A 4301-es kocsi a '90-es évek közepén, a Vágóhídi kocsiszín területén. A kocsiszín kiürítésekor Istvántelekre került.

A P XXII-es személykocsi típus

1959-60 között a MÁV-tól öt különböző eredetű személykocsit vett át a BHÉV, mivel a P XXI-es személykocsik nem voltak alkalmasak a taksonyi vonalra tervezett vegyesvonati közlekedésre, könnyű szerkezetű alvázuk miatt. Az öt újonnan érkezett kéttengelyes kocsi a P 441-445-ös számot kapta meg, adatairól a következő táblázat ad összefoglalót:
 
BHÉV psz.
gyártási év
korábbi MÁV psz.
BHÉV átvétel
Ütközők közötti hossz
Tengelytáv
Selejtezve
P 441
1854.
B 50002
1959.01.03.
10730 mm
5000 mm
1965.
P 442
1891.
Bu 50131
1959.08.03.
9730 mm
5500 mm
1966. (eladva)
P 443
1903.
Bu 51311
1959.08.03.
10650 mm
6500 mm
1965.
P 444
1908.
Bu 50003
1959.10.08.
9730 mm
4500 mm
1965.
P 445
1891.
Bu 50323
1959.10.08.
9750 mm
5000 mm
1965.
A P XXII-es kocsikat 1964. december 31-től, a gőzüzem megszűnése után kivonták a forgalomból majd 1966-ig pályaszámfelújításra használták fel őket. A P 442-est 1966-tól a Betonútépítő Vállalatnak adták el (a szentendrei munkavonatokban közlekedett), végül 1972-ben bontották csak el.

A P 441-est eredetileg a MÁV 1935-ben alakította ki egy az Államvasút Társaság számára a Pesti főműhelyben 1854-ben (!) gyártott négytengelyes faalvázas forgóvázas fedett teherkocsiból (ÁVT G 4152 -> MÁV Ga 19970 -> C 50002). Ennek eredeti keskeny kivágású ablakait 1959-ben elvégzett főjavítása keretében kiszélesítették. 1987-ben a 441-est a MÁV Szombathelyi Járműjavító Műhelye büfékocsinak építette át az abalkosztások módosításával, és a MÁV százéves vonatában közlekedik 50002-es számon.

1963-ban a MÁV-tól a BHÉV kölcsönkérte a Baxu 5908 pályaszámú személykocsit. Itt P XXVI típusjelet és P 591-es pályaszámot kapott, állományba azonban nem került. 1965-ben visszakerült a MÁV-hoz.
 

P 441
702 + P 441
A P XXII-es kocsik közül csak a P 441-esről találtam fotót. A képen az eredeti állapota látható.
A 702-es gőzmozdony a P 441-es személykocsival a taksonyi vonalon. A kocsi ablakait már kiszélesítették.
50002
Az 50002-es büfékocsi a MÁV nosztalgiavonatában.

A DM XII-es dízel-villamos motorkocsik

1959. december 29-től a BHÉV új vonalat nyitott meg: Csepel és Csillagtelep között. Ezt a vonalat nem lehetett villamosítani, így a BHÉV dízel motorkocsikkal szervezte meg a forgalmat. A járműveket a MÁV-tól vette át, hat volt ACsEV eredetű dízel-villamos motorkocsit. Ezek a DM XII-es típusjelet és M 294-299-es pályaszámokat kaptak.
 
BHÉV psz.
Korábbi MÁV psz.
BHÉV átvétel
Selejtezve
Megjegyzés
M 295 -> M 294II
(ACsEV 8 - > SzCsV M 21 ->) BCmot 332
1960.01.13.
1961.
Eltérő volt a többi kocsitól. Átszámozás 1961-ben, motorját az M 299 kapta meg, a kocsiból "P XXIII 463" személykocsit terveztek kialakítani.
M 294 -> M 295II
(ACsEV 57 - > SzCsV M 13 ->) BCmot 331
1959.12.01.
...*
átszámozás 1961-ben
M 296
(ACsEV 53 - > (?) SzCsV M 22 ->)  BCmot 333
1959.12.01.
...*
 
M 297
(ACsEV 51 - > SzCsV M 14 ->) BCmot 337
1960.01.13.
...*
Félreállítva Gödöllő Palotakerti kocsiszínben, jelenleg múzeumi
M 298
(ACsEV 63 - > CFR 153 (?) ->) BCmot 334 (?)**
1959.12.01.
...*
Makói acélvázas (1957-ben acélvázasították)
M 299
(SzCsV M 11 ->) BCmot 336
1961.07.
... * -> 4341
Az M 294II motorját kapta meg, 1992-ben felgyújtották Soroksáron
* - 1968-71 között selejtezve 
** - más forrás szerint BCmot 342, elképzelhető, hogy acélvázasításkor átszámozták.
A motorkocsikat eredetileg - egy kivétellel - az aradi Weitzer gyárban gyártották 1906-07-ben. Eredetileg 70 LE-s de Dion-Bouton benzinmotorjuk volt, ütközők közötti hosszuk 13075 mm volt, és 39 ülőhellyel rendelkeztek. Kivitelében eltérő volt az M 295-ös (ezt 1905-ben gyártotta a Weitzer), melynek a hajtóberendezését (dízelmotor, generátor, vontatómotorok) átszerelték az 1961-ben berendezés nélkül, üresen érkezett M 299-es motorkocsiba. Ezután az M 295->M 294II-es kocsit pótkocsivá kívánták alakítani ("P XXIII 463"), azonban ehelyett elbontották.

1961-ben az M 295II-299-es kocsikat acélvázasították és távkapcsolásúra építették át Cinkotán. Kivételt ismét egy kocsi képezett: az M 298-ast már 1957-ben Makón acélvázasították (ennek a kocsinak a hossza is más volt, 14100 mm-es lekerekített szekrénye volt, 49 ülőhellyel). A többi acélvázas kocsi ütközők közötti hossza 13290 mm volt, tengelytávjuk pedig 9000 mm. 38 ülőhellyel rendelkeztek, és a BHÉV idején már 120 LE-s JaR 135/185-ös motorral voltak ellátva.

A motorkocsik a Csillagtelepi vonalon jártak, gyorsvonati szolgálatot is teljesítettek a Gödöllői vonalon, ezen túl a ráckevei vonalon is közlekedtek. Érdekesség, hogy többször is felhasználták őket vágányzárak idején ingavonati forgalomban: a ráckevei vonalon, sőt egyes források szerint még a kamaraerdei vonalon is. A motorkocsikat 1968-71 között selejtezték, ezután megőrizték az M 297-es motorkocsit. Ezt felújították, és a szentendrei múzeumban látható kiállítva.

Az M 299-est selejtezése után 4341-es számon műhely- és raktárkocsinak használták Vágóhídon. A jármű 1985 évi selejtezését követően a MÁV kívánta megőrizni, és felújítása után Makón tervezte kiállítani. Ehelyett azonban a madarasi KISZ táborba szállították, majd innen Bácsalmásra került vissza, a MÁV-hoz. 1991-ben Soroksárra került tárolásra, ahol 1992-ben felgyújtották. Jelenleg (2003.) a kiégett roncs Istvántelken van.
 

ACsEV Boros Béni 14
ACsEV Boros Béni 56
 Az ACsEV Boros Béni 14-es pályaszámú motorkocsija egy motormellékkocsival (ez utóbbi valószínűleg azonos a BHÉV P XXIII-as típusával). Ezzel megegyező volt az M 295-ös BHÉV motorkocsi.
Az ACsEV Boros Béni 56-os pályaszámú motorkocsija. Ebből a típusból került ki az M 294, M 296-299-os BHÉV jármű.
M 297
M 298
Az M 297-es a csillagtelepi vonalon, eredeti MÁV-os fekete fényezésével. A kocsikat 1961-ben acélvázasították Cinkotán.
Az M 298-as motorkocsi Cinkotán, gyorsvonati szolgálatban. Ezt az egy kocsit Makón acélvázasították, 1957-ben.
M 296
M 295 és M 296
Az M 296-os motorkocsi átépítése után.
1965. november 28., a csillagtelepi vonal utolsó üzemnapja. A képen az M 295 és az M 296-os találkozik a vonal forgalmi kitérőjében.
4341
Lakos Rudolf
 

4341 kiégve
Németh Zoltán Gábor
A volt M 299-es, mint 4341-es - a felsővezetéki szolgálat műhely- és raktárkocsija, Vágóhídon.
Ugyanez a kocsi kiégett roncsként Istvántelken, 2002-ben.
M 297
M 297
Kisl József
Az M 297-es motorkocsi Istvántelken, felújítása elött...
...és felújítása után, Cinkota kocsiszínben.

A P XXIII-as pótkocsik

1959-60-ban kilenc személykocsit vett át a BHÉV. Ezek a kocsik az Arad és Csanádi Egyesített Vasútakról (ACsEV) származtak.
 
BHÉV psz.
korábbi MÁV psz.
BHÉV átvétele
Selejtezve
P 451
(SzCsV Cx 202 ->) Bxe 59150
1960.01.13.
1967.
P 452
(SzCsV Cx 203 ->) Bxe 59151
1960.01.13.
1967.
P 453
(SzCsV Cx 204 ->) Bxe 59152
1960.01.13.
1967.
P 454
(SzCsV Cx 205 ->) Bxe 59153
1959.12.01.
1967.
P 455
(SzCsV Cx 206 ->) Bxe 59154
1959.12.01.
1967.
P 456
(SzCsV BCx  207 ->) Bxe 59155
1959.12.01.
1967.
P 457
(SzCsV BCx  208 ->) Bxe 59156
1960.01.13.
1967.
P 458
(SzCsV BCx  209 ->) Bxe 59980
1959.12.01.
1968 ?
P 459
(SzCsV CDx  211 ->) CDxe 59170
1959.12.01.
1972. (-> 4342)
A kocsik közül a P 458-ast a BHÉV távvezérlési csatlással is felszerelte, hogy szükség esetén a DM XII-es motorkocsikkal egy vonatban közlekedhessen. Ezt a kocsit egy vonatba szánták a P 459-es vezérlőpótkocsival, ami eredetileg egy motormellékkocsi volt. Eredetileg egy ilyen háromkocsis szerelvényt a csillagtelepi vonalon gondoltak közlekedtetni, azonban ez nem valósult meg. A kocsik a ráckevei majd a taksonyi vonalon jártak.

A P 459-es vezérlőkocsit - mely előzőleg a taksonyi vonalon közlekedett - 1972-ben nem bontották szét, hanem 4342-es pályaszámon szakszolgálati állományba került. Így megmaradt, helyreállították 1961-es BHÉV-es átépítésű állapotra, és Szentendrén kiállították. Eredetileg ezt a kocsit a Weitzer gyár építette Aradon, 1904-ben, és utasterének felében poggyásztér volt kialakítva.
 

P 456
P 458
A P 456-os személykocsi felújítása után, Szentendrén.
Ugyancsak Szentendrén a távvezérlési csatlásokkal is ellátott P 458-as személykocsi.
459
4342
Lakos Rudolf
A 459-es vezérlőpótkocsi Szigetszentmiklós állomáson, a '70-es évek elején.
Ugyanez a kocsi már a pályaszolgálat állományában, 4342-es pályaszámon.
P 459
P 459 utastér
A múzeumi célra helyrehozott vezérlőkocsi.
A kocsi utastere falécüléseivel és a utastéri kályhájával.

A P XXIV-es típusú személykocsik

Két további kéttengelyes személykocsit vett át a BHÉV 1960-ban. Ezeket a kocsikat a Szeged-Csanádi Vasút Makói főműhelye építette 1943-ban.
 
BHÉV psz.
korábbi MÁV psz.
BHÉV átvétele
Selejtezve
P 461
(SzCsV Cx 214 ->) Bxe 59157
1960.01.13.
1972.
P 462
(SzCsV BCx 215 ->) Bxe 59161
1960.01.13.
1972.
Ez a két kocsi a P 461-462-es számot kapta a BHÉV-nél. A kocsikat távvezérlési csatlással is ellátták, hogy a DM XII-esek távvezérlésű szerelvényébe is besorolhatóak legyenek. A két kocsit 1972-ben selejtezték.
 
P 462
462
A P 462-es Szigetszentmiklós állomáson elölről a 60-as években...
...és oldalról, már BKV-s cégjelzéssel.


Mindenféle észrevételt, kommentárt, javítást örömmel veszek!
Készítette: Németh Zoltán Ádám

Felhasznált irodalom:
K. Juhász Erzsébet, Keller László: Helyiérdekű vasútunk, Soroksári füzetek 2., 1998
Lovász István kiegészítései, kézirat, 1999.
Várnagy Zoltán: A budapesti helyiérdekű vasútak története, BKV, 1987.
A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada I-III., BKV, 1987.