A FAV régi kocsijai


2+82 (Városliget)
FAV vezérlőpótos szerelvény a Wünsch-féle híd alatt átbújva, valamikor a hetvenes években.

Miután a Fővárosi Közmunkák Tanácsa elfogadta a Budapesti Villamos Városi Vasút (B.V.V.V.), és a Budapesti Közúti Vaspályatársaság (B.K.V.T.) közös pályázatát a földalatti vasútra, a két konkurens cég egy közös vállatot hozott létre, a Budapesti Földalatti Közúti Villamos Vasút Rt néven. A vasút építése elkezdődött, a cég pedig megbizta a Schlick Vasöntöde és Gépgyárat a földalatti kocsik elkészítésével. A BFKVV két alapítója külön-külön, egymástól eltérö, de mégis azonos alaptulajdonságokkal rendelkező kocsikat rendelt, a járművekhez az elektromos berendezést egyaránt a Siemens und Halske német cég szállította.

5 (Aréna kocsiszín)
Az 5-ös kocsi beszerzéskori állapotában.

A megnyitóra csak a BVVV kocsijai készültek el, valamint a királyi kocsi. A járművek favázasak voltak, a BVVV-sek fémburkolattal készültek, a külső színezése pedig a BVVV-re utalva sárga volt. A kocsik az 1-10 pályaszámokat kapták.

18 (Aréna kocsiszín)
A 18-as kocsi szintén a beszerzéskor.

A BKVT kocsijai csak egy hónapal késöbb készültek el. Ezen kocsik burkolata amerikai fenyőléc volt, és színében a BKVT-t idézte. A kocsik csak küllemében hasonlítottak a BVVV beszerzésűekre, más volt a forgóváz tipusa, az alváz görbülete, eltérő volt a menetkapcsoló, a helyekszáma, az áramszedő, még a motor is eltért. A kocsik az 11-19 pályaszámokat kapták.

20 (Aréna kocsiszín)
A királyi kocsi.

Ahogy említettük a megnyitóra a BKVT kocsik közül csak az ún. királyi kocsi, a 20-as számú készült el. A külső kinézete a többitől jelentősen eltért, de a burkolata ennek is amerikai fenyőléc volt, mint a többi BKVT-s kocsinak. A kocsit a megnyitón Ferenc József használta, egy évvel késöbb, 1897-ben Albert főherceg. Ezután kivonták a forgalomból, és átadták a Közlekedési Múzeumnak.

1933-ban volt az első jelentősebb változtatás a fa-, és a fémburkolatú kocsikon: a vonali fezsültséget felemelték 350V-ról 550V-ra, igy a járműveken is ki kellett cserélni a motorokat és a menetkapcsolókat. A gyorsabb utasáramlás érdekében az egyszárnyú ajtókat kétszárnyúra alakították át. Késöbb a villamosokhoz hasonlóan itt is egységesítették a kocsikat: ugyanolyan lett a forgóváz, a menetkapcsoló, az áramszedő.

A negyvenes évek végén a BSzKRt visszakérte a Közlekedési Múzeumtól a királyi kocsit a megnövekedett utasforgalom miatt. A kocsit 1897-ben vonták ki a forgalomból, a közben a többi kocsin végrehajtott átalakítások nagy részét itt is véghez kellett vinni. A kocsi egyedi kialakítása miatt ez nem volt problémamentesen végrehajtható. Mivel a rendszeres működést nem tudták biztosítani, ezért a 1966-ban átszállítótták a Vágóhídi kocsiszínbe, és 1975-ben szétvágták.

A megnövekedett utasforgalom miatt a '60-as években bevezették a pótkocsis üzemet, amihez a Füzesi főműhely gyártott kéttengelyes vezérlőkocsikat. Ez akkor átmeneti megoldás volt, az új járműállomány megérkezéséig. A vonal 1973-as átépítése után már csak az új szerelvények jártak, a régi kocsikat kivonták a forgalomból, és nagy részüket el is bontották.

Állományi adatok

Műszaki adatok

  Fémburolatú (BVVV) Faburkolatú (BKVT) Egységesítés (1930-1940) Királyi kocsi Átalakítások a királyi kocsin (1940-1950) Vezérlőpót
gyártva: 1896, Schlick, Siemens&Haslke 1896, Schlick, Siemens&Haslke   1896, Schlick, Siemens&Haslke   1959-60, Füzesi Főműhely
pályaszámok: 1-10 11-19 1-19 20 20 80-95
ütközők közöttihossz: 11.400 mm 11.500 mm 11.400 mm (BVVV)
11.500 mm (BKVT)
11.500 mm 11.500 mm 8300 mm
szélesség: 2270 mm 2270 mm 2270 mm 2270 mm 2270 mm 2270 mm
magasság (áramszedők nélkül): 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm
tengelytáv: 1075 mm 1200 mm 1500 mm 1275 mm 1500/1600* mm 4100 mm
tengelycsaptáv: kb. 8300 mm kb. 8300 mm kb. 8300 mm kb. 8000 mm kb. 8000 mm -
ülőhelyek száma/állóhelyek száma: 32/40 32/40 16/60 28/36 28/36 13/51
ajtók: 1 1 2 2 2 2
motor típusa: Siemens LDo, 2x12kW B22/30, 2x15kW TR 4,5/14 2x44kW B22/30, 2x15kW TA 1,12, 4x31 kW -
kontroller: Laposkapcsoló "S" rendszerű SS-907 "S" rendszerű SPK 5/IV SS-907 (motorkocsik B végéből kiszerelve)
fékrendszer: villamosfék, kerekes kézifék villamosfék, kerekes kézifék villamosfék, kerekes kézifék, légfék az m+p egységek esetén villamosfék, kerekes kézifék villamosfék, emelytűs kézifék, szolenoidfék(?) villamosfék, kerekes kézifék, légfék
* Az első a Bszkrt forgóvázra, a második adat a 3600-as forgóvázra vonatkozik.

Műszaki részletek

A fa-, és fémburkolatú kocsik

Ahogy korábban említettük a két cég egymástól eltérő, mégis alaptulajdonsságaiban hasonló kocsikat rendelt. A kocsik külső méretükben majdnem megegyeztek, egyedüli különbség az volt, hogy a BKVT eredtű kocsik hosszabbak voltak 10 cm-el. Mivel a vonal az Oktogonnál a nagykörúti főgyűjtőcsatorna felett haladt, ezért ez meghatározta az alagút belmagasságát. Emiatt a kocsik egységesen 2.7m magasak lettek. Azért, hogy az utasok beférjenek a kocsikba, egy megelehetősen szoktalan módszert találtak ki: az alváz hossztartóit hattyúnyakban meghajlították, így a két végénél aláfért a forgóváz, a közepén pedig elfértek az utasok. A kétfajta kocsinak különböző volt az alváz meghajlításának íve. Külsőre szintén feltünő volt a kétféle borítás: a BVVV kocsik sárga fémmel, a BKVT kocsik pedig barnára festett fával voltak burkolva.

Jellegrajz
A kocsik jellegrajzai. Felül a BVVV-s fémburkolatúak, alul a BKVT-s faburkolatúak.

Az utasáramlás gyorsítása érdekében a '30-as években a kocsik egyszárnyú ajtajait egységesen kétszárnyúakara cserélte le a BSzKRt. Érdekességként meg kell jegyezni, hogy az egységesítés elkerülte a kocsik festését, a kocsik selejtezésükig kétféle színekben pompáztak.

Mindkét kocsinak a forgóvázak felett voltak a vezetőfülkéi, és az utastér is hasonló kialakítású volt: a két szélén U alakban hajlított üléssor volt található. Az ülőhelyek száma egyes források szerint megegyezett, más forrás szerint eltért, de a '30-as években történt módosítások után egységesen 16 ülőhely lett az utastérben. Ennek oka az elöbb említett ajtó kiszélesítés volt. A padlózaton a végig sárlécpadló volt található. Az ablakok osztatlanok voltak, az ajtó mozgatását elektromotor végezte(?). A pótkocsis üzem bevezetésével az ajtók távvezérelhetőek lettek, de végig megmaradt rajtuk a kallantyús ajtózár is, amit kocsiszíni menetekkor használtak.

FAV belső
Varga Ákos Endre
A 11-es kocsi belseje.

Az elektromos szerelvények jelentősen eltértek. A faburkolatú kocsik forgóvázaiban 80 cm-es kerék volt, ezt hajtotta a 2 db B22/30-as motor, méghozzá tengelyhajtással. Ez azt jelentette, hogy a motor tengelye volt a forgóváz tengelye. A fémburkolatú kocsik forgóváza kisebb volt: a 60 cm átmérőjű kereket a BVVV által preferált Siemens LDo típusú motor hajtotta, egy láncáttételen keresztül. Ehhez hasonló hajtásrendszer volt akkoriban megtalálható a BVV "A" típusú kocsijaiban is. Ez a valóságban nem volt szerencsés megoldás, mivel a lánc gyakran leesett, vagy szétszakadt. Meg kell viszont jegyezni, hogy pont a láncáttétel miatt a kocsik gyorsabban érték el a maximális sebeséget, mint a faburkolatú társaik. A forgóvázakat késöbb egységesítették: 670 mm átmérőjű kerekeket tettek be, a motorok Ganz Tr 4,5/14-esek lettek, a kocsik alá pedig egységes kétlépcsős felfüggesztésű forgóvázakat helyeztek, csavarrugós primer és kötegelt laprugós szekunder felfüggesztéssel.

BSzKRt forgóváz
Varga Ákos Endre
A BSzKRt által beszerelt forgóváz a Mexikói úton, immáron elektromos részek nélkül.

A kisföldalatti járművek közvetlen kapcsolásúak voltak. A faburkolatú kocsikon "S" típusú menetkapcsoló üzemelt. Az "S" típusú kontrollernek egy karja volt, és egy ellenálláskapcsolókereke. Az előbbivel lehetett a fokozatokat kiválasztani: párhuzamos - soros - nulla - villamosfék - ellenáram, míg a másikkal az ellenállásokat lehetett kiiktatni. Az ellenálláskereket csak az egyik irányba lehetett forgatni, ellenkező irányba egy kilincsmű akadályozta a forgatást. Az utolsó fokozat után párhuzamosba lehetett kapcsolni, amivel a kilincsmű feloldott, a kerék visszafordult és újra az összes ellenállást betette a körbe. Ezzel lehetett elkezdeni hasonló módon a párhuzamos fokozatok kapcsolását. Fékezésnél hasonlóan kellett eljárni. Megjegyzendő, hogy itt soros fokozatok nélkül működött a kapcsoló.

A sárga kocsikon vízszintes tengelyű menetkapcsoló (ún. "laposkapcsoló") működött, amely jobbra forgatva hat fokozatban kapcsolt menetet, illetve ellenkező irányba forgatva hátramenetet kapcsolt (más forrás szerint egy villamosfék és egy ellenáram fokozata volt). A '30-as években a kocsik menetkapcsolója egységesen SS-907 (nagy Siemens) lett.

FAV kontroller
Varga Ákos Endre
Az SS-907-es típusú kontroller, és a kézifék kereke.

A faburkolatú kocsiknál az áramszedő a manapság is használatos pantográf áramszedőkhöz hasonló működésű volt: egy ollós szerkezetet húzott össze két rugó. A fémburkolatú kocsikon, az áramszedő rugózása a FAV20-aséval egyező módon lett megoldva: kétoldalt két, csőben elhelyezett rugó tolta felfelé a szedőt. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a beszerzéskor még mindkét pólus a felsővezetéken volt. A vonali feszültség felemelésével áttértek a villamosokon is használt megoldásra: a felsővezeték mellett a sín lett a második pólus. Emiatt át kellett alakítani az áramszedőket, és a késöbbiekben már a fémburkolatú kocsik áramszerdőjét kapták meg a faburkolatú kocsik is.

A fékrendszer egységes volt a kezdetektől: a villamosféket kerekes kézifékkel egészítették ki. A pótkocsis üzemre való áttéréskor a pótkocsit vonatató kocsikra légféket is felszereltek. 1939-37-ben a kocsikat az G-típusú villamoskocsikhoz hasonlóan rekuperációs fékezéssel szerelték fel. Ezzel a megoldással a kocsik fékezéskor áramot tápláltak vissza a hálózatba, ezáltal energiát takarítottak meg, és nem utolsósorban ezáltal csökkent az alagút felmelegedése.

19 (Széchenyi Fürdő)
A 19-es kocsi a ligetben a végállomás elött. Ez a kocsi selejtezéséig szólóban járt.
15 (Állatkerti krt.)
A 15-ös kocsi a Gundel étterem elött, a földalatti kezelővágányán.
9 (városliget)
A 9-es kocsi, valamint egy faburkolatú a városligetben. A képen megfigyelhető az eredeti cégjelzés, valamint az ajtóelrendezés.
10 (Széchenyi Fürdő)
A 10-es kocsi a Széchenyi Fürdő végálomáson.

A királyi kocsi

A királyi kocsi hasonlóan a BKVT-s kocsikhoz, mahagóni borítású volt. A többi kocsihoz képest hosszabb volt, más volt a hattyúnyak görbülete is. Oldalanként 2 egyszárnyú ajtó volt elhelyezve, a vezetőfülkébe pedig csak az utastéren keresztül lehetett bejutni.

A hajtott kerék 80 cm-es volt, a futó kerék 60cm-es. A hajtás szintén a BKVT-s kocsikról származik: 2 db B22/30-as motor hajtotta a kerekeket, tengelyhajtással. A kocsin "S" típusú menetkapcsoló üzemelt.

Miután fél évszázad pihenés után 1944-ben visszahozták a Közlekedési múzeumból a kocsit, megpróbálták a sorozat kocsik mintájára átalakítani. A sorozat kocsiba a '30-as években beszerelt Tr 4,5/14-es motorok a királyi kocsi forgóvázába túl nagyok voltak, ezért a elkezdték átalakítani a forgóvázát, ami a későbbiekben szilárdsági problémákat vetett fel. Ekkor a még újdonságnak számító 3600-as villamoskocsik forgóvázát tették be a kocsi alá. A forgóváz problémák ekkor is jelentkeztek: most azonban a forgóváz gyártási hibáira visszavezethetően. Az új forgóvázzal új motorokat is kapott a jármű: a 3600-as sorozat TA 1,12-es motorjait. Kicserélték a menetkapcsolót is a stukákon alkalmazott SPK 5/IV.-re. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 20-as kocsit a stukák mintájára egységesítették.

átalakítás után
Az átalakított királyi kocsi az Állatkerti úton.

A királyi kocsin kezdetben csak villamos fék üzemelt, amit egy kerekes kézifék egészített ki. Az átalakítások során ezt emelentyűsre cserélték ki.

20 (Aréna kocsiszín)
A 20-as kocsi az Arána kocsiszínben. A fotón megfigylehető az eredeti forgóváz, az ablakok diszítése, valamint a középső ablak alatt halványan olvasható a cégjelzés.
20 (Állatkerti krt.)
A királyi kocsi a Gundel étterem elött. Ez a fotó szintén az átalakítás után készült.
A vezérlőpótkocsik

1959-ben a Füzesi Főműhely elkészítette az első vezérlőpótkocsit a kisföldalatti kocsikhoz. A kocsik kéttengelyesek, acélvázas szerkezetűak voltak, oldalanként két-két ajtóval. A jármű egy vezetőállásos volt, a vezetőállás elölről volt megközelíthető. A kocsi a földalatti kocsikkal nem bontható módon volt összekapcsolva. A menetkapcsolók a földalatti kocsi nem használt vezetőállásából kerültek át. A vezérlőpótkocsik bevezetésével az ajtókat távvezérelhetővé alakították át.

Nem minden kocsit alakítottak át vezérlőpótkocsisra: összesen csak 16 vezérlőpótkocsi készült, a kocsik az FVV-nél 80-95 pályaszámokat kapták.

85 (Állatkerti krt.)
A 85-ös vezérlőpót a Gundel étterem elött. A jármű jobb oldalán található a vezetőállás, a bal oldalon pedig láthatóak a csatlások.
Átadás
A 15. vezérlőpót átadása a Füzesi főműhelyben.
81 (Aréna kocsiszín)
A 81-es pót valószínűleg az Aréna kocsiszínben.
80 (Állatkert)
A 80-as vezérlőpót az Állatkert megállónál.
Széchenyi Fürdő
Egy motor+pót szerelvény indul a Széchenyi Fürdő végállomásról.


Mi látható ma a kocsikból?

1+81 (Deák Tér)
Leif Spangberg
Az 1+81-es szerelvény a Deák téri földalatti múzeumban.

Az 1-es kocsi az eredeti párjával, a 81-es pótkocsival együtt van kiállítva a Deák téri múzeumban. Az 1955-ben felhagyott szakaszba 1975-ben költözött a múzeum. Ekkor a kiállítani szándékozott kocsikat tréleren odaszállították, és a tetőt megbontva felülről helyezték a pályára elöbb a forgóvázakat, majd rá a kocsikat. Ez a szerelvény a BKV-s állapotának megfelelően van felújítva.

19 (Deák Tér)
Leif Spangberg
Az 19-es kocsi a Deák téri földalatti múzeumban.

Az 19-es kocsi is a mai napig megvan a Deák téren. Ez kocsi a beszerzéskori állapotát tükrözi, ennek megfelelően az utastérben korhű ruhákba öltözött bábúk valamint korhű reklámok vannak elhelyezve, a kocsi elején pedig egy bábú imitálja a vezetőfülkébe való felmászást.

11 (Mexikói út)
Az 11-es kocsi a Mexikói úti kocsiszínben, még a korhű áramszedővel.

Az egyetlen hazai működőképes kocsi a 11-es. A járművet a forgalomból való kivonása után akkumulátoros műhelykocsiként használták sokáig. Majd 1995-ben a kocsit felújították, és visszaalakították a beszerzéskori állapotára. Az ajtókat azonban nem alakították vissza, valamint az áramszedő sem korhű. Itt meg kell jegyezni, hogy eredetileg korhű áramszedővel újították fel, de valami miatt ezt lesezrelték, és egy egyszerűbbet tettek fel. Jelenleg egy aktív vezető van, akinek jogosítványa van a kocsihoz.

12 (Hannover)
Sven Herzfeld
Az 12-es a hannoveri villamosmúzeumban.

A 12-es kocsit a Hannoveri Villamosmúzem vásárolta meg, és újította fel. A cél itt is a beszerzéskori állapot volt, ami többé kevésbé sikerült is, eltekintve a kétszárnyú ajtótól. A legfeltünőbb hiba az áramszedő hiánya. Egy másik kocsi, a 18-as is külföldi tulajdonban van, jelenleg Bostonban található, felújított állapotban.

95 (Mexikói út)
Varga Ákos Endre
Az 95-ös pótkocsi a Mexikói úti telepen raktárként.

A pótkocsik közül kettő maradt meg. Az egyik a korábban már említett 81-es, a másik a 95-ös. Ez utóbbi a Mexikói úti telepen található, barnára festve raktárként szolgál. A kocsikon és pótkocsikon felül megvan még néhány forgóváz is a régi kocsikhoz.


További képek, történetek:

Hamster látogatása a kisföldalatti kocsiszínben.
Szebrényi Márton oldala a a kisföldalattiról.


Mindenféle észrvételt, kommentárt, javítást örömmel veszek!

Készítette: Istvánfi Péter
Képek: Hajtó Bálint, Szigeti Dániel, Varga Ákos Endre, Mr. Cyber gyűjteménye és mások.
Felhasznált irodalom:
Szebrényi Márton oldala
MKKK honlap
Hamster oldalai
Mr Cyber oldalai
John Howard honlapja
Németh Viktor oldala
"Metro" fórum, Index.hu
"Városi és elővárosi közlekedés" fórum, Index.hu
"Síndöcögények, főleg a sárgák" fórum, Index.hu


Vissza a járműoldalra
Vissza a kezdőlapra