A 2900-as és 3000-es motorkocsik 
3000 (9)
2960+61 (31)
Heinz Heider
A 3001-es motorkocsi Óbuda kocsiszínben, az '50-es évek végén. A javarészt szólóban üzemelő kocsikon kevés változás látszik meg eredeti állapotához képest.
A 2960+61-es ikerkocsi a Gubacsi úton, 1976-ban. Az állami ünnepek tiszteletére az áramszedőkre a magyar és a szovjet zászlót is kitűzték.
A fővárosi villamosközlekedés hőskorának második legnagyobb társasága, a Budapesti Városi Villamos Vasút a századforduló után egységes karakterű villamos motor- és pótkocsikat rendelt. Ezért hat olyan motorkocsi és két pótkocsi típus is létezett a BVVV-nél, melyek kocsiszekrénye egészen hasonló kialakítású volt. Ezek közül az utolsónak gyártott két motorkocsitípusról, az L és az "1914-évi" típusú villamosokkal foglalkozik ez a lap, a későbbi 2900-as és 3000-es motorkocsikkal.

A villamosok összefoglaló műszaki adatait az alábbi táblázat tartalmazza. Két adat esetén felül a 2900-asok, alul a 3000-esek adatai olvashatóak.

eredeti állapot
BSzKRt alatt (1941)
FVV alatt (1961)
ikerkocsivá alakítva
pályaszámok
436-485
"486-500"
2900-2949
3000-3014
2900-2949
3000-3014
2950-2999
3050-3065
tengelytáv
3200 mm
3200 mm
3200 mm
3200 mm
ütközők közötti hossz
9900 mm
9900 mm
9760 mm
19520 mm
szélesség
2190 mm
2190 mm
2190 mm
2190 mm
tömege
...
12550 kg
12200 kg
13500 kg
13300 kg
11000 kg
ülőhely/állóhely
27/14
25/...
19/57
(2 x) 19/64
motortípus
D 84 W
BSzKRt 935
BSzKRt 935
BSzKRt 935
teljesítménye
2 x 35 LE
2 x 53 LE **
2 x 66,5 LE
(1+1) x 66,5 LE
menetkapcsoló
SS 907
(nagy Siemens)
SS 907
(nagy Siemens)
SS 907
(nagy Siemens)
SS 907
(nagy Siemens)
fék
Böcker
villamos
kerekes kézi
Böcker
villamos
kerekes kézi
Böcker
villamos
kerekes kézi
sínfék*
Böcker
villamos
kerekes kézi
légsűrítő
Knorr
(kényszerlégsűrítő)
Knorr
(kényszerlégsűrítő)
Knorr
(kényszerlégsűrítő)
CL 2
(motoros)
* - hegyipályás kocsik
** - valószínűleg nem ugyanaz a teljesítményadat van megadva a táblázatban
Részletes állományi adatok a 2900-asokról
Részletes állományi adatok a 3000-esekről

Az 50 darab L típusú motorkocsit 1913-ban vásárolta a BVVV a Schlick-gyártól. A járművek villamos berendezését a korábbi típusokhoz hasonlóan a Siemens készítette, az előző években vásárolt 2800-ashoz képest azonban újabb típusú, átszerkesztett motorokkal rendelkeztek. A kocsikon alsóvezetékes szedő is üzemelt. 1923-ban a BSzKRt. ennek a sorozatnak a 2900-as számmezőt jelölte ki. A villamosokon a BSzKRt-nek szinte semilyen szabványosítási munkát nem kellett elvégezni: az életmentők, a lecsapható ajtók és a fényezésük is javarészt megegyezett a később szabványossá vált kialakítással. Ez persze nem véletlen, hiszen a BEVV, majd a BSzKRt. is nagyobbrészt a BVVV szakembergárdájából nőtt ki, melyben már a háború előtt is részesedést szerzett a főváros.

A 15 darab "1914-évi" motorkocsit 1913-14-ben vásárolta a BVVV szintén a Schlick cégtől. Azonban ezeket a kocsikat már nem sikerült a közelgő háború miatt elektromos berendezéssel felszerelni. Így forgalomba állításuk közel tíz évett késett, csak 1924-25-ben a BSzKRt. helyezte őket üzembe,
3000-es sorozatú pályaszámokkal.

BVVV 460+523
3014 (8)
A 460-as motorkocsi az 523-as M típusú pótkocsival az Állatkert előtt, a kisföldalatti alsóvezetékes kihúzóvágányán, új állapotban.
Az I. világháború után üzembehelyezett 3014-es motorkocsi a Hősök terén, a '20-as években.
1931-ben kísérleti jelleggel a 3006, 3007-es motorkocsikból és az 5214-es pótkocsiból egy háromkocsis szerelvényt készített a BSzKRt., melyet Monterose-féle távkapcsolású berendezéssel látták fel. Ezt a rendszert korábban az németországi Essen városában használták nagyobb elterjedtséggel. A villamosok vezetőállására egy segédáramkörű menetkapcsoló és egy szervóhenger került. Az első kocsin is a főáramkörű kapcsolást a szervóhenger végezte. Üzemszerűleg a hátsó kocsi egy vezetékkel, hídkapcsoláson keresztül összehasonlította motoráramát az első kocsiéval, és addig kapcsolt fel a szervója míg a motoráramok különbsége meg nem szűnt. Különleges megoldás volt ez az egyvezetékes távkapcsolás, a későbbi budapesti távkapcsolású járművek 30-50 szálú csatlóvezetékeket alkalmaztak. A megoldás hátránya volt, hogy a hátsó kocsi mindig megkésett ütemben kapcsolt, ezért a menetkapcsoló fokozatszámát megduplázták az eredetihez képest, amivel a rángatást  próbálták kiküszöbölni. Megmaradt a szerelvényen az üzemi Böcker-légfék.

Ezzel a háromkocsis megoldással valószínűleg a Nagykörút megnövekedett forgalmának zsúfoltságát kívánták enyhíteni, nagyobb befogadóképességű szerelvények beállításával. A képek szerint a konstrukció nem lehetett teljesen tökéletes, mivel a szerelvény két szedővel üzemelt. Ebben az időszakban a váltók még nem voltak reteszelve aláváltás ellen, ezért valószínűleg csak korlátozásokkal közlekedhetett a budapesti villamoshálózaton. A Nagykörúton végül a két pótkocsis szerelvényekkel való közlekedést vezették be, így ezt a villamosszerelvényt visszaalakították szóló kocsikká 1936-41 között.

3007+5214+3006 (4)
3006 vagy 3007 vezetőállása
A távkapcsolású szerelvénnyé alakított 3007+5214+3006-os háromkocsis szerelvény.
Megfigyelhető már a kis képen, hogy az alsó fehér sávot reklámozásra használták, ám a képre kattintva kiderül, hogy a fentebb látható retusált felvételhez képest mi is szerepelt eredetileg a kocsik oldalfalán...
A távkapcsolásúvá alakított motorkocsik vezetőállása.
Az eredeti kontroller helyére egy szekrény került. Megfigyelhető, hogy a kontrollerkar egy sokkal kisebb átmérőjű hengerhez csatlakozott, ami vezérelte a jobb szélen, a kézifékkerék alatt elhelyezkedő szervóhengert. A kontrollertől balra öt nagyméretű kontaktor látható.
Az 1910-es évek közepének technikai fejlesztése volt, hogy a motorok állandó vagy órás teljesítménye jelentősen megemelhetővé vált, hogyha a motorokat kellő szellőztetéssel látják el. A korábbi típusok motorjait egy teljesen vízhatlan zárt fémköpeny védte, ami a levegőcserét sem engedte meg, így a motorok jelentősen melegedhettek. A Ganz a budapesti típusok közül először az L III-as BHÉV mozdonyokon próbálta ki az átszellőzött konstrukciót a TB 10-es motortípussal. 1934-től a BSzKRt. a 2500-2700-2800-as típusokon, és a 2600-as kocsik egy részén a korábbi Siemens motorokat Ganz gyártmányú TR 5,6/14 rombuszmotorokra cserélte le, amely motorok szintén átszellőzött konstrukciók voltak. A rombusz alakú kialakítás következtében a motorok kompaktabb kivitelűek lettek, ezzel lehetővé vált alacsonyabb alvázméretű járművek alá beépíteni.

A 2900-as és 3000-es kocsik D 84 W típusú 35 LE-s motorjai viszont eléggé újak és valószínűleg jó minőségűek voltak. Ezért ezeket a motorokat 1934-ben a BSzKRt. házilagosan kezdte átépíteni: a motoroknak új köpenyt öntöttek, és a motorok házába így szellőzést is beépítettek. A motor csapágyait görgősítették. Az új konstrukció 63,5 LE-s lett, azaz a huzamosabb teljesítménye csaknem megduplázódott. Ám ezzel együtt is ezek a motorkocsik inkább szóló üzemben közlekedtek továbbra is, az alacsonyabb vonóerő következtében. A motorokat először a 3003-as motorkocsin próbálták ki, majd 1937-től a 2900-as és 3000-es sorozatú villamosok összes motorját átalakították. Ezeket a motorkat BSzKRt 935 típusjellel illették ezután.

3009 (53)
2914 (16)
A 3009-es a Bálvány utcába kanyarodik a Szent István körútról, a '20-as évek végén.
Torlódás a Papnövelde utcában, elöl a 2904-es villamoskocsival. A kép a '40-es évek elején készülhetett.
2940
3000
A 2940-es motorkocsi Hungária-kocsiszínben, már a II. világháború alatt.
A 3000-es motorkocsi Zugló-kocsiszínben, szintén a '40-es években.
A háborút és Budapest ostromát ez a két típus hiánytalanul átvészelte. Ezután sem volt lényeges átalakítás a kocsikon, az ülőhelyek számát csökkentették, valamint megváltozott a kocsik fényezése.

Az '50-es években még mindíg közlekedtek a hegyipályas vonalakon a kisteljesítményű motorokkal rendelkező BKVT Q típusú motorkocsik. Ezek kiváltására, valamint az acélvázasítások következtében hiányzó 1000-esek pótlására 21 db. 2900-as motorkocsit hegyipályásra alakítottak át 1956-ban. Ez azt jelentettek, hogy kontrollerjüket átalakították, biztonsági rövidzárfékes kapcsolást alakítottak ki, ezen túl kettőstekercselésű sínfékkel szerelték fel a kocsikat. A villamosok leginkább az 58-as és 59-es vonalon közlekedtek szólóban, néha pedig az 56-oson pótkocsival. Az 1000-es sorozat acélvázasításának befejeztével hamarosan kiváltották ezeket kocsikat, ezzel visszatértek a pesti vonalakra.

1956-ban a következő villamosokat alakították át hegyipályásra: 2900, 2903, 2904, 2905, 2907, 2912, 2913, 2914, 2918, 2920, 2921, 2926, 2929, 2936, 2937, 2941, 2942, 2943, 2944, 2946, 2948.

2940 (23)
Székács András és Nagy Dénes Lajos
3009 (9)
Székács András és Nagy Dénes Lajos
A 2940-es motorkocsi a Keleti pályaudvar melletti hurokban 1958 körül.
A 3009-es motorkocsi a Móricz Zsigmond körtéren, szintén 1958 körül.
2900 (58)
2905 (31)
A hegyipályás 2900-as (?) motorkocsi a Moszkva téren, 1960 körül.
Miután a hegyipályás motorkocsikra nem volt tovább szükség, ezeket is dél-Pestre csoportosították át. A képen a 2905-ös motorkocsi Ferencváros-kocsiszínben.
3000 (20A)
3011 (22)
Sammlung tramway.com
A 3000-es motorkocsikat még a '60-as években is szólóban közlekedtették. A képen a 3000-es motorkocsi az Üllői út és a Könyves Kálmán körút sarkán, az FTC pálya előtt. A kocsik eredeti sugárvetőjét eddigre átalakították.
A 3011-es Közvágóhídnál, a '60-as évek végén. A 3000-es motorkocsikon az ellenállásmezőket aszimetrikusan a kocsi A-végére csoportosították át, ezért tűnik üresnek a tető erről az oldalról.

A két típus ikresítése

2977+76
A 2977+76-os ikerkocsi a 1962-ben, a Dózsa-főműhely udvarán. 
Egyedi módon ennek a szerelvénynek még megmaradt a 
csengővel kombinált sugárvetője a homlokfalon.
A 2910II+11II-es, később 3065+64-es ikerkocsi a Teleki térnél. 
A szerelvény 2910II->3065-ös része eredetileg a 2859-es K típusú 
motorkocsi volt, ezzel egészítették ki a páratlan számú 3000-es 
sorozatot. A kocsin látható az eltérő eredet a szimmetrikusan 
elhelyezett ellenállásmezőkből.
A belvárosi hurokvágányok megszűntetése következtében a pótkocsival való közlekedés egyre jobban korlátozódott a budapesti hálózaton, miközben továbbra is nagyobb befogadóképességű szerelvényekre volt szükség. Ezért 1961 után a 2900-as sorozatot ikerkocsikká alakították át. Az ikresített kocsik pályaszámai a 2950-2599-es pályaszámcsoportba került. A villamosok nem bontható merev csatlórúddal lettek összekapcsolva. A kocsik saját berendezéseiket megosztva lettek párosítva, azaz motort és menetkapcsolót nem cseréltek. A kinyert BSzKRt 935-ös motorokkal a lőrinci ikerkocsikat szerelték fel, amelyeknek a motorjait a csuklós villamosok gyártásához használták fel. Ezzel együtt több kocsin korszerűsítették a tetőellenállásmezőket, valamint a kocsik túlnyomó többségén az eredeti sugárvetők helyett külön fényszórót és végzárlámpát építettek be a homlokfalba. A későbbi átalakítások során is csak az eredetileg a tengely végén lévő légsűrítőt lecserélték le motorosra.

A 3000-es sorozatú kocsikat 1966-68-ban ikresítették. A hasonlóságok miatt eredetileg a kiürült 2900II-2911II-es számokra számozták át őket, de még az átépítések folyamata alatt a 3050-3065-ös pályaszámcsoportba kerültek át a már átszámozott kocsik is.

A 2900-asok kezdetben jellegzetesen a kőbányai vonalakon közlekedtek (28, 37), majd a '70-es években mindkét ikerkocsitípus Ferencváros kocsiszín vonalain teljesített szolgálatot, a 13, 20, 23, 30, 31, 51-es vonalakon. A villamosokat 1977 és 1980 között selejtezték.

2997 vezetőállása 2997 utastere
Lakos Rudolf
A 2997-es (?) villamos vezetőállása és utastere.
Megfigyelhető, hogy a légfék nyomásmérő műszere nincs beépítve a légfékszelepbe.
2985+2984 (37A)
2984+85 (30)
A 2985+84-es ikerkocsi az Akna utcai iparvágányon félreállítva. A '60-as években ezek az ikerkocsik nagyrészt a kőbányai vonalakon közlekedtek.
A 2984+85-ös ikerkocsi a Mester utcai végállomáson, a '70-es években.
2989+88 (23)
3055+54 (20)
Heinz Heider
A 2989+2988-as ikerkocsi a Könyves Kálmán körúton.
A 3055+54-es szerelvény az Üllői út és a Könyves Kálmán körút kereszteződésében.
Tim Boric
2999+98 (13B)
A 2979+78-as ikerkocsi az Éles saroknál. A 13-as vonalon az ikerkocsik gyakran csak csúcsidőben közlekedtek, az 1500+pótos szerelvények sűrítésére.
A 2999+98-as ikerkocsi a Nagyvárad téren, a 13B vonalon (Nagyvárad tér - Mázsa tér) teljesítve szolgálatot. Ez a járat Kőbánya városközpontjának átépítése alatt közlekedett.
2988+89 (51)
Tim Boric
2971+70 (23A)
A 2988+89-es ikerkocsi a Pestimre felsői kitérőben.
A 2971+70-es ikerkocsi az Üllői úti ideiglenes végállomáson.
Olaf Guettler
2987+86 (30)
A 3063+62-es ikerkocsi 1977-ben, a Határ úton, a Török Flóris utcai vonal kiágazásánál, és az Ady Endre utcai vonal beágazásánál..
Balesetet szenvedett a 2987+86-os ikerkocsi a Határ út és a Török Flóris utca sarkán.
1980 után két kocsit is megőriztek a 2900-as sorozatból, miközben a régi favázas villamosok szinte mindegyikét szétbontották. Az egyik a BVVV 436 -> 2900 ->2993-as motorkocsi volt, melyet a BKV 1987-ben gyártáskori állapotában, üzemképesen helyreállította. Jelenleg ez a villamos kiállítva áll a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumban.

A másik megmaradt villamos a BVVV 480 -> 2944 -> 2964-es volt. Ezt a kocsit (?) többször filmforgatási célból használták a '80-as évek elején, majd miután a BKV akkor nem tudott mit kezdeni vele, eladták Hollandiába, az egyik amszterdami nosztalgiavillamosokat üzemeltető egyesületnek. A kocsit elszállítása előtt (?) a BKV üzemképesen helyreállította, bár kialakítása és pályaszáma nem teljes mértékben felelt meg egyik korábbi állapotának sem. Amszterdamban rendszeresen városnéző nosztalgiameneteken vett részt, nemrég félreállították, mert kisebb javításra szorul.

BVVV 436
Benda György
A 436-os kocsit 1987-ben eredeti állapotára alakították vissza, és többször használták nosztalgiakocsinak a városban. Jelenleg a Szentendrei múzeum gyűjteményét gazdagítja.
A 2964-es (korábban 2944) jelenleg Amszterdamban van, ahol nosztalgia villamosnak használják.
Részletes állományi adatok a 2900-asokról
Részletes állományi adatok a 3000-esekről

Készítette: Benda György eredeti lapját felhasználva Németh Zoltán Ádám
Képek: Benda György, Tim Boric, Heinz Heider, Olaf Guettler, Lakos Rudolf, Nagy Dénes Lajos, Székács András és mások

Az oldalon közölt adatok tájékoztató jellegűek, a bizonytalan adatok esetén jelölöm külön a forrást.
Esetleges pontosításért kérem, forduljon e-mailben a szerzőhöz, vagy a webmesterhez!


 
Felhasznált irodalom:
Ditmayer Ferenc: A Beszkárt villamos kocsiberendezései, 1942
A 100 éves Budapesti villamosvasút története, 1987 - Lovász István táblázata
Személyszállító járműállományi kimutatások - 1941, 1961-63

2004.XII.