A 4-es metró építéséhez kapcsolódó vágányzárak
a Fehérvári úton, a Kiskörúton és a pesti rakparton


A 4-es metró építéséhez kapcsolódóan, illetve azt megelőzően a dél-budai villamosközlekedésben számos változás történt, melyeket ezen az oldalon próbálom meg összefoglalni. A bemutatott sematikus ábrákon elsősorban a vágányhálózat kialakítására, a megállóhelyek elhelyezkedésére és rendjére, valamint az alkalmazott jelzőberendezésekre koncentráltam. Három terület került az összeállításba: a Fehérvári út, a Kiskörút és a pesti rakpart. Ez az oldal az elsőről szól.

Fehérvári út

Az 1970-es évektől kezdve a dél-budai villamoshálózat és annak Fehérvári úti ága viszonylag stabil, változásoktól mentes volt. Jelentősebb esemény 1993-ban volt csak, amikor a 41-es villamost meghosszabbították Albertfalva, Forgalmi utcától a Móricz Zsigmond körtérig. Ez az állapot egészen 2002.06.21-ig tartott.
Az eredeti állapot még 2001. 05. 10-én


2001-ben a Fővárosi Közgyűlés döntött a 4-es metró építéséhez kapcsolódó felszíni rendezések előrehozataláról. Ennek keretében 2002. 06. 22-én megkezdődött a belső Bartók Béla út teljes átépítése (Tétényi út-Szt. Gellért tér között), beleértve olyan nagy csomópontokat is, mint a Szt. Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér. Ekkor szűnt meg az 1942-ben kiépített Móricz Zsigmond körtéri hurokvágány-rendszer maradványa is.
A Fehérvári úti járatok részére az SZTK előtt ideiglenes végállomást építettek. Ezen két csonkavágány volt. A rövidebbre egy ikerszerelvény fért el, ezt használta a 18-as, 41-es, míg a másikra két 3-as szerelvény fért. Itt végállomásozott a 47-es, és lehetőség volt egy szerelvény félreállítására is.
A végállomás 2002. 08. 20-án

A leszállóhelyen egy 41-es villamos várakozik

2002. 09. 23-án átadták a Bartók Béla úti villamospályát, a Fehérvári úti járatok ismét áthaladhattak a Móricz Zsigmond körtéren. Mivel itt megszűnt a 41-es villamos korábbi hurokvágánya, ezért részére az SZTK előtt új, csonkavágányos végállomást létesítettek. Ez beleillett a 4-es metró aktuális felszíni rendezési koncepciójába, mely szerint a metró megépülte után a 41-es villamos a Bocskai útig rövidül. Csakhogy volt egy bökkenő: a 4-es metró még nem épült meg. Ezt a faramuci helyzetet a BKV a következőképpen kívánta megoldani: a Bocskai út felől induló 41-es villamos a kereszteződés túloldalán létesített leszállóhelyig szállította az utasokat, majd a csonkavágányon fordulva a Bocskai úti megállóba állt be, mint felszállóhelyre, és onnan szállított utasokat Kamaraerdőig. A leszállóhelyet pedig - ami a körtértől több száz méterre volt - elegánsan elnevezték Móricz Zsigmond körtér végállomásnak.Ez a visszás állapot rövid idő alatt tarthatatlanná vált. Mégsem lehet a metróra hivatkozva annak megépülte előtt több évvel megrövidíteni egy villamosvonalat, ráadásul e nyilvánvaló tényt a leszállóhely átkeresztelésével palástolva. Egy hét elteltével a végállomást oly módon alakították át, hogy a szélre került csonkavágány mellett peron létesült, és ide került át a 41-es villamos "Móricz Zsigmond körtér" elnevezésű végállomása. Ez már az egy héttel korábbi helyzetnél egy fokkal jobb megoldás volt, de még mindig messze volt a körtértől és az ideális megoldástól. A veszélyes járműmozgások kiküszöbölésére fedezőjelzőt telepítettek.
A végállomás 2003. 01. 04-én

A szükségleszállóhelyet meghagyták

Háttérben épül a Fehérvári úti piac

Messze a körtértől

2003.  márciusának végén hozzákezdtek a Bocskai úti aluljáró építéséhez. Az aluljáróra azért volt szükség, hogy legyen hova csatlakoztatni a metróállomás kijáratát. A korábbi metróépítésektől eltérően - ahol cél volt a párhuzamos villamosforgalom fenntartása - itt a Bocskai út keresztirányú közúti forgalmát tartották fenn, ellentétben a Fehérvári úti villamosvonalakkal, melyeket kettévágtak. A munkaterület mindkét oldalán kialakítottak egy-egy végállomást, közöttük gyalogosan kellett megtenni a távot. A déli (jobb oldali) végállomás érdekessége volt egy angol váltó, melyet az Ulászló utca vonalában helyeztek el, ezt az érkező villamosok elektromos úton állíthatták.
2003.04.13. északi végállomás

Itt látszik a végállomás kialakítása

Javában zajlik az aluljáróépítés

Átteknintő kép 2003.05.25-ről

2003.04.13. déli végállomás

A 41-es a bal oldali vágányt használta

A csomópont előtt szükségleszállóhelyet
 alakítottak ki.


Ezen a szakaszon nem járt a 18-as

2003. június 15-től megkezdték az SZTK előtti villamospálya végleges kialakítását, az építkezést kiterjesztették a teljes Bocskai út-körtér szakaszra. A villamosok csak a déli végállomásig közlekedtek, ahol a forgalmi rend a korábbiakhoz hasonló maradt.2003. július 30-ra elkészült az SZTK előtti villamospálya, másnap átadták a forgalomnak. Itt eredetileg egy középső csonkavágányos végállomás készült volna, mely dél felől a 41-es villamos végállomásaként szolgál. A csonkavágányos kialakítás azonban nem tette volna lehetővé észak felől a szerelvények visszafordítását. Ezért az utolsó pillanatban a vágányhálózatot áttervezték, a csonkavágányt a körtér felé menő vágányba bekötötték. Így egy olyan végállomási komplexum létesült, mely gyakorlatilag minden irányból minden irányba történő visszafordítást lehetővé tesz. A 18-as és 47-es viszonylatok észak felől egy vágányon fordultak vissza. Mivel az aluljáró továbbra sem készült még el, ott egy munkaterület maradt, a déli oldalon pedig a korábbiak szerinti végállomás üzemelt.
A jelzők üzemen kívül, az utat még építik

18-as az újonnan betervezett
vágánykapcsolaton

A váltót kézzel kellett állítani

A szerelvények a középső vágányon mentek
 vissza


2003. szeptember 8-án elkészült a Bocskai úti aluljáró, amit egyébként még további 3 évig nem nyitottak meg a gyalogosforgalom előtt. Az aluljáró elég felemásra sikeredett, ugyanis dél felé nincs kijárata, van viszont egy nyugati feljárója a Bocskai útra, ami a semmibe vezet ... Az aluljáró felett azonban ismét megindulhatott a villamosforgalom. Ezzel együtt egy új járatot is indítottak 118-as viszonylatjelzéssel Albertfalva kitérő-Budagyöngye között. A villamosok az új megállóhely helyett azonban még a déli oldalon, az ideiglenes végállomás peronjainál álltak meg. A 41-es villamos "Móricz Zsigmond körtéer" elnevezésű végpontja ismét az SZTK elé, az új végállomásra került. A villamosvégállomáshoz képesti bonyolultsága miatt csak "SZTK rendező"-nek elnevezett komplexumban üzembe helyezték a jelzőberendezéseket is.Egy nappal később azután a megállóhelyeket áthelyezték az északi oldalon kiépített új szigetperonra. A déli oldalon lévő angolváltó azonban meglepő módon bent maradt a pályában, így a nagy forgalmú Fehérvári úti villamosvonalnak egy mesterséges "egyvágányú" szűkülete keletkezett az Ulászló utcánál. Ez az állapot több, mint egy hónapig fennállt.
A 18-as a szemközti villamos elhaladására várakozik

118-as az angolváltón

2003. október 20-án újra az építők vették birtokba a területet, hogy kiépítsék a korábbi ideiglenes végállomás angolváltóját. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a 4-es végállomásának átépítése. A 18-as, 47-es villamosok észak felől ismét egy vágányon fordultak vissza.
Megkezdődött a 4-es végállomásának átépítése

A Skála előtti teljes vágányzatot elbontották

2003.10.27-től gyakorlatilag visszaállt az egy hónappal korábbi forgalmi rend. Az Ulászló utcai szűkület megszűnt.
41-es az SZTK előtt 2003. október 31-én

UV dömping a Fehérvári úton

"Móricz Zsigmond körtér" végállomás

Öt nap után ismét megváltozott a helyzet. A Városüzemeltetési Bizottság döntött a 41-es villamos Batthyány térig történő meghosszabbításáról, így az SZTK előtti végállomásozás áldatlan állapota megszűnt, a 41-es villamos helyzete rendeződött. A 4-es végállomás átépítése december 6-ra fejeződött be.Mivel a 4-es metró építése késett, ezért e fenti forgalmi rend évekig változatlan maradt. Ez az állapot egészen 2006. agusztus 20-ig tartott. Másnaptól megkezdték a Móricz Zsigmond körtéri és Bocskai úti metróállomások építését. Ezzel egyidőben ideiglenes végállomás kialakítását kezdték el a Kanizsai utcánál. A Fehérvári úti villamosvonal szerepe hosszú időre leértékelődött.
Megkezdődött a körtéri állomás építése

A Bocskai úti állomást is építik

Ideiglenes végállomás kialakítása a Kanizsai
utcánál


Egy hét múlva átadták a Kanizsai utcai ideiglenes végállomást. A 18A, 41-es és 47-es villamosok dél felől csak idáig közlekednek. Érdekes, hogy az ideiglenes végállomáshoz ismét felhasználták a korábban már alkalmazott angol váltót, ez helyettesíti az ilyenkor szokásos kettős vágánykapcsolatot.
Egy 47-es érkezik a végállomásra

Ez a 47-es indulásra kész

Kettős vágánykapcsolat helyett angolváltó

A felüljárón egy kamion halad - vasúti kocsin

A körtéri és a Bocskai úti metróállomások építésével röpke 10 és fél hónap alatt elértek odáig, hogy elkészült a födémszerkezet, amin a villamosforgalmat újra lehet indítani. Ennek előkészítese végett 10 napos vágányzár lépett életbe.A vágányzár végeztével 2007. július 23-tól végre helyreállt az eredeti forgalmi rend. A körtéren egyelőre a metróállomás építésének idejére ideiglenes nyomvonalon közlekednek a villamosok.A körtéri metróállomás építése eljutott abba a fázisba, hogy a villamospályát a végleges nyomvonalra helyezhették. Ezzel együtt megépült a Fehérvári út felől a Villányi út irányába vezető összeköttetés is. A 47-es villamost eközben a Szabadság híd lezárása miatt a meghosszabbított 56-os pótolta.

Az ideiglenesen Ganzzal kiadott 56-os a vágányzár alatt az SZTK előtt fogott vissza


A villamospályát a Móricz Zsigmond körtéren a végleges nyomvonalra helyezték, egyúttal átadták a Fehérvári út felől a Villányi út felé vezető kettős összekötővágányt. A Szabadság híd lezárása miatti eredeti forgalmi rend állt helyre.Kapcsolódó link: villamosok.hu/vágányzárak

Tovább a kiskörúti vágányzárakra   Tovább a pesti rakparti vágányzárakra   Vissza a kezdőlapra