A Dunaparti teherpályaudvar
Budapest IV. ker, Duna sor
Megszűnt 1982-ben

A Budapest-Újpest-Rákospalotai Villamos Közúti Vasút Rt. (BURV) 1896. év elején adta át Lehel úti és Megyeri villamosvonalát. A személyszállításon kívül azonban már a kezdetektől nagy szerepet szántak a teherszállításnak is. Kifejezetten a teherszállítás céljából építettek egy 941 m hosszú szárnyvonalat a Megyeri vonal Baross utcai szakaszából kiágazva az Arany közön és annak folytatásában a Váci úton keresztük az állami védőtöltésen (Zsilip utcán) át az akkori Duna partig (Duna sor), ahol észak felé egy kisebb teherpályaudvart létesítettek nagyjából a mai Zsilip és Tímár utcák között.


Az egyik első térképrészlet a kiépült vonalszakasszal 1903-ból. A Váci úti vonal még a védötöltésnél ér véget.

Az 1896. június 27-én villamos üzemmel átadott vonalnak a kiépítését akkoriban még nem elsősorban a környező gyárak vasúti kapcsolata indokolta, sokkal inkább Újpest akkori Duna-parti hajókikötőjének elhelyezkedése (ma a Duna az időközben bekövetkezett feltöltések következtében több száz méterrel távolabb került), mely lehetőséget kínált az egyes gyárak, üzemek hajón szállítandó nyersanyagainak átrakására.


Egy 1920 körüli ábrázolás a teherpályaudvarról

A teherpályaudvaron kezdetben két kitérő volt, továbbá egy 126 m2-es felvételi épület, egy 120 m2-es áruraktár és egy 100 m2-es nyílt rakodó. Később iparvágányok is kiágaztak belőle.


Az 1930-as években a teherpályaudvar vágányhálózata még nem sokat változott
 Rajz 1935-ből »


Rövid ideig személyforgalmat is szerveztek ezen a vonalszakaszon. A Váci úti keresztezésnél és az újpesti szigetre vezető út kezdeténél létesültek megállóhelyek. A Lehel utcai végállomásról napi két járatpár ment ki a Duna partra. A személyszállító kocsi után gyakran egy teherkocsit is kapcsoltak.1942 körül egy új iparvágány csatlakozott a teherpályaudvarhoz, más változás nem voltLégifotó 1944-ből

Az 1944-59 közötti időszakban a teherpályaudvaron több átépítést is végeztek. Először az északon lévő kitérő szűnt meg.A 40-es évek végén az északi oldal vágányhálózata egyszerűsödött


A kitérőből ekkor még egy csonka vágányt meghagytak

Az iparvágány továbbra is keresztezte a teherpályaudvar vágányát, ami üzemviteli szempontból nem lehetett túl kedvező. Később a déli kitérőt bővítették, feltehetően a Furnérlemezgyár forgalmának felfutása miatt.Rajz a megváltozott vágányképpel 1959-bőlLégifotó 1953-ból

A teherpályaudvar elrendezése a továbbiakban nem sokat változott. Kiszolgálása Angyalföld MÁV-állomás - Angyalföld forgalmi telep - István út - Táncsics Mihály utca - Baross utca - Aranyköz - Zsilip utca útvonalon történt.Térképrészlet az 1960-as évekbőlAz iparvágány helyszínrajza 1962-ben, illetve 1971-ben »


Az 1970-es évek végére a villamosvasúti teherszállítás volumene csökkent. Egyre több vállalat a közúti szállítási módra tért át. A Dunaparti teherpályaudvar kiszolgáló menetei által igénybe vett 8-as viszonylat forgalmát a BKV 1980. december 31-én beszüntette. A pályát azonban teherszállítás céljára ekkor még meghagyták. Az újpesti hálózat nagy részén 1982-ben megszűnt a teherszállítás. A csatlakozó iparvágányok megszűntével az Arany köz-Zsilip utcai vontatóvágány és a Dunaparti teherpályaudvar forgalmát is beszüntették, majd a pályát ezen a részen 1982. május 15-re elbontották.A Zsilip utca végén jobbra kanyarodott a vágány a Dunaparti teherpályaudvar felé (2006.)


A teherpályaudvar helyén útpályát építettek (2006.)Helyszínrajz

Kapcsolódó link: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok
Hamster weblapja - Elveszett vágányok

Fotók: Fejes Balázs, Palotai sziget blog, Urbanista blog
F
elhasznált irodalom: Juhász Erzsébet: Százéves a budapesti bal parti körvasút, Vasúthistória Évkönyv 1989.
NZA és Szelényi Gábor gyűjteménye
Újpesti Helytörténeti Értesítő 2007/1-es szám

Vissza az újpesti körzethez
Vissza az iparvágányokhoz Vissza a teherszállításhoz
Vissza a kezdőlapra