Kezdőlap


Teherszállítás


A BKV teherszállításáról
Villamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
Térkép
              


Talán sokan nem is sejtik, hogy a BKV, amely egy személyszállító vállalat, árufuvarozással is foglalkozott egykoron. A HÉV és a villamos ágazat is jelentős teherforgalmat bonyolított le, jelen összeállítás most ez utóbbival foglalkozik részletesebben.


Ún. rostaljszállító tehervonat az Akna utcai lerakótelepen. A BKV tulajdonú pőrekocsikon a pályák felújításánál a zúzottkő ágyazat átrostálásakor keletkezett szennyeződéseket ("rostalj") ilyen módon juttatták el a lerakóba.

Tehervonat az Alkotás utcában a Déli pályaudvar mellett a MÁV összekötővágányon. A menet a Déli pályaudvarról a Kisrókus utcában található Ganz Villamossági gyárat szolgálta ki. A tartálykocsiban transzformátor-olajat, vagy az ipartelep fűtésére szolgáló pakurát szállították.


Villamos mozdonyok
   
   

Az árufuvarozás céljára a villamosvasutak villamos tehermozdonyokat (ún "Mukikat") alkalmaztak. Ezek egy része a nagyvasúti teherkocsik továbbítása miatt nagyvasúti sarokütközőkkel volt felszerelve.


A 7061-es muki Ferencváros kocsiszínben 2006-ban

BVV-muki jellegrajza

A 7080-as mozdony az Állatkerti úton 1957-ben

Egykoron a villamosvasút hatalmas teherforgalmat bonyolított le. Ennek megfelelően számos tehermozdonnyal rendelkezett. Mára a legtöbbet selejtezték, de még mindig 6 tehermozdony állományban van.
Két videó a selejtezésről: Mukik szétvágása a roncstelepen, 7064-es a roncstelepen. A filmeket Lakatos József készítette.

Áttekintő táblázat a villamosvasúti tehermozdonyokról
A szürkével ábrázolt járművek már nincsenek állományban. A képek megtekintéséhez kattintson a pályaszámra (ahol léteznek).
Megnevezés*
Pályaszám
Honos telep
Gyártási év
Jellemző
Selejtezve/
Állományból törölve
Megjegyzés
Motoros teherkocsi
7000

1902.
sínszállító
1949.
1949-ben Debrecenbe került
új pályaszáma: DHV 201. 1959-ben selejtezték
Motoros fedett teherkocsi
7002

1904.
MÁV ütközős
1958.
1958-ban a HÉV-hez került 2007-es pályaszámon
Motoros fedett teherkocsi 7003

1904.
MÁV ütközős
1958.
1958-ban a HÉV-hez került 2008-as pályaszámon
Motoros fedett teherkocsi 7004
Miskolc
1904.
MÁV ütközős
1960.
1960-ban Miskolcra került, új pályaszáma: M4
1990-ben selejtezték
Motoros fedett teherkocsi 7005
Vágóhíd
1898.Motoros fedett teherkocsi 7006
Füzesi főműhely
1898.Motoros fedett teherkocsi 7007
Miskolc
1904.

1955.
1955-ben Miskolcra került, új pályaszáma: M3
1973-ban selejtezték
Villamos mozdony
7020
Fogas
1910.
"béka"
1960-as évek vége

Muki
7030
Ferencváros
1926.

1995.11.01.

Muki
7031
Debrecen
1926.
MÁV ütközős

Debrecenbe került, ahol a 204-es psz-ot kapta
Muki 7032

1926.
sínfékes


Muki 7033
Ferencváros
1926.
sínfékes

még állományban! Metró reklámmal
Muki 7034
Ferencváros
1926.
sínfékes
1995.11.01.

Muki
7035
Ferencváros
1926.

1995.11.01.

Muki
7036

1926.Muki 7037

1926.
MÁV ütközős


Muki 7038
Ferencváros
1926.
sínfékes

még állományban! Metró reklámmal
Muki 7039
Ferencváros
1926.


még állományban!
Muki 7040
Ferencváros
1926.


még állományban!
Muki 7041

1926.
MÁV ütközős


Muki 7042

1926.
MÁV ütközős


Muki 7043
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7044
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7045
Zugló
1926.
sínfékes,
kis MÁV ütközős

még állományban!
Muki 7046
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős

Muki 7047
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7048

1926.
MÁV ütközős

Muki 7049
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7050
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős

Muki 7051
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős

Muki 7052
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7053
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7054
Budafok
1926.
MÁV ütközős

Muki 7060
Szentendre múzeum
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.
felújítva, kiállítva
Muki 7061
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős
még állományban!
Muki 7062
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős 1995.11.01.

Muki 7063
Angyalföld
1926.
MÁV ütközős

Muki 7064
Ferencváros
1926.
MÁV ütközős
A Sörgyárnál a roncstelep kapujában félreállítva
Villamos mozdony
7080
Angyalföld
1957.

1983.12.31.

Villamos mozdony 7200
Debrecen
1896.
"béka"
1951.
1951-ben Debrecenbe került 203-as psz-on
Villamos mozdony 7201
Szeged
1896.
"béka"
1951.
1951-ben Szegedre került, ahol az M II psz-ot kapta
1968-ban selejtezték
Villamos mozdony 7202

1902.
"béka"
1950-es években

Villamos mozdony 7203
Angyalföld
1902.
"béka"
1960-as évek vége

Muki
7205
Angyalföld
1914.

1980-as évek

Muki
7206
Angyalföld
1914.

1980-as évek

Villamos mozdony 7210
Angyalföld
1917.
"BÚR bivaly"
1981.07.01.
1981-ben HÉV állományba került
és 2005-ös psz-ot kapott
Villamos mozdony 7211
Budafok
1917.
"BÚR bivaly"
1970-es évek
HÉV állományba került
és 2006-os pályaszámot kapott
Villamos mozdony 7300
Fogas
1900.
"béka"

felújítva, kiállítva Szentendrén a múzeumban
Villamos mozdony 7301
Debrecen
1900.
"béka"
1943.
1943-ban Nagyváradra került,
1961-ben selejtezték
Villamos mozdony 7302
Füzesi főműhely
1900.
"béka"
1974.

Villamos mozdony 7303
Ferencváros
1901.
"béka"
1950-es évek vége

* A motoros fedett teherkocsi, villamosmozdony, muki, stb. rokon értelmű kifejezések. Csak azért vannak megkülönböztetve, hogy a tehermozdonyok eltérő jellegére utaljanak.

A jelenleg is állományban lévő, belső szállítási feladatokat ellátó 7033, 7038-7040 és 7061 pszú-mozdonyok Ferencváros kocsiszínbe, a 7045 pszú pedig Zugló kocsiszínbe van állomásítva.

A legelterjedtebb (7020-7053-as) mozdonyok főbb műszaki jellemzői
Megengedett legnagyobb sebesség:
30 km/h
Legkisebb bejárható pályaívsugár:
16 m
Mozdony teljes hossza (sarokütközők között):
7.400 mm
Mozdony teljes hossza (vonókészülék):
7.170 mm
Mozdony szélessége:
2.080 mm
Mozdony magassága:
3.355 mm
Tengelytáv:
3.000 mm
Kerékátmérő:
850 mm
Padlómagasság:
1.046 mm
Mozdony tömege:
11.450 kg
Raksúly:
4.000 kg
Motorteljesítmény:
2*55 LE

A mozdony közvetlen kapcsolású, mindkét tengelye hajtott. Üzemi féke Böcker rendszerű légfék, mely a kerekekre ható tuskós féket működteti. A villamos ellenállásféke csak kiegészítő jellegű. Rögzítésre kerekes kézifék szolgál. A mozdonyon nincs akkumulátor és segédfeszültség, minden segédüzemi elektromos berendezése (légsürítő, külső-belső világítás) 600 V-os főáramkörű.


A mozdony belső tere a vezetőállással. A vezetőállás
itt szó szerint értendő: a mozdonyt ugyanis állva vezetik

Balra a homokszóró és a vezérlő kontroller

Fent a világítási kapcsolók, a túláramkapcsoló
és a sínfékkar. Lent a kerekes kézifék

A vezetőállás berendezései balról jobbra: bal oldalon a homokszóró tartály és nyílás, kontroller és irányváltó-kapcsoló. Középen a légfék kezelőszelepe, a pályacsengő, sugárvető kapcsoló és ellenőrzőizzója, fent a világítási kapcsolók, túláramkapcsoló és sínfékkapcsoló (sínfékes jármű esetén), jobbra a kerekes kézifék karja és az áramszedőkötél.