A Falemezgyár iparvágánya
Budapest IV. ker, Váci út 60.
Megszűnt 1982-ben

 

Lőwy Dávid Újpesten, a Váci út és a Dunapart között 1834-ben fűrészüzemet létesített. Először a Dunán leúsztatott fenyőrönkök fogadására épült ki a fatelep, majd megjelentek itt a keretfűrészek, a gatterek. Egy időben öt volt belőlük, később az üzemben ajtót, ablakot is gyártottak. Magyarországon nagy valószínűséggel itt helyezték üzembe az első furnérvágó kést, gőzgépi meghajtással. 1880-ban az itteni parkettagyárban 240 lóerős gépen 260 munkás dolgozott. Az 1896-os millenniumi kiállítás 32 pavilonja is itt készült. Ekkoriban önálló iparvágánya még nem volt, a vasúti küldeményeket az időközben kiépülő Dunaparti teherpályaudvaron rakodták.


A terület ábrázolása 1929-ből

A Lőwy féle gyárból 1931-ben megalakult a Furnér- és Lemezművek Részvénytársaság. Iparvágánya - valószínűleg a háborús konjunktúra következtében felfutó furgalom miatt - 1942 körül épült ki.

 
Az iparvágány létesítésének rajza 1942 körülről

A fenti rajzon megfigyelhető a farönkök mozgatását szolgáló, belső gyári vágányhálózat is.


Ábrázolás egy 1944-es rajzonMozzanatok a gyár életéből 1947-ből


A baloldali képen a farönköt egy a gyár belső vágányaihoz tartozó sínpáron tolják. A kitérő megtalálható az 1942-es rajzon is, így a helyszín pontosan beazonosítható. A jobb oldali képen látszik a Dunaparti teherpályaudvar a bal oldalon, ahol egy rönkszállító vasúti kocsiról éppen szálfákat daruznak le.

A gyárat 1949-ben államosították, neve ezután Furnír és Lemezművek Nemzeti Vállalatra változott.Kiszolgálási utasítás 1959-ből

« Az iparvágány helyszínrajza 1959-ben

Az iparvágány kiszolgálása Angyalföld MÁV-állomás - Angyalföld forgalmi telep - István út - Táncsics Mihály utca - Baross utca - Aranyköz - Zsilip utca - Duna sor útvonalon történt. Kocsiforgalma 1960-62. között 3150 kocsi/év körül mozgott. 1962-ben egy több vállalat összevonását hozó átszervezéssel létrehozták a Budapesti Falemezműveket, melynek az újpesti gyár lett a 2-es telepe. Ekkoriban az iparvágány elrendezését az alábbi rajz szemlélteti.


Rajz 1962-ből


1970-ben sor került az iparvágány kismértékű átépítésére, amely azonban a vágányképet nem befolyásolta.Az 1970-es átépítés kitűzési terve
« illetve helyszínrajza

Egy 1971-es ábrázolás

Az 1970-es évek végére a villamosvasúti teherszállítás volumene csökkent. Egyre több vállalat a közúti szállítási módra tért át. 1976. október 1-től egy újabb átszervezés keretében, több üzem összevonásával a cég beolvadt a Fűrész-, Lemez és Hordóipari Vállalatba (Fürlemho).
Az újpesti hálózat nagy részén 1982-ben megszűnt a teherszállítás. A Falemezgyár iparvágányát 1982-ben selejtezték, majd elbontották. Az üzem a rendszerváltás után végelszámolással megszűnt, majd még a '90-es években elbontották. Helyén ma egy barkácsáruház található.


A telephely a betonkerítés után helyezkedett el


Jobbra a volt gyár helye a Duna sor kiépülése után, 2006-ban


Helyszínrajz

Kapcsolódó link: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Fotó: Fejes Balázs, Hamster, MTI
Fotó és
felhasznált irodalom: Magyarország vármegyéi
Faipari Kutató Központ: Furnér és rétegeltlemez-gyártás története
Juhász Erzsébet: Százéves a budapesti bal parti körvasút, Vasúthistória Évkönyv 1989.
Tóth Sándor László: A fafeldolgozás nagyjai, Lugosi Armand, Faipari Tudományos Egyesület, Budapest, 2011.

Vissza az újpesti körzethez
Vissza az iparvágányokhoz Vissza a teherszállításhoz
Vissza a kezdőlapra