A Vácuumtechnikai Gépgyár iparvágánya

Budapest IV. ker, Szilágyi utca 26.
Megszűnt 1998-ban

 
A telephely látképe 2005-ben, a Szilágyi utca átépítésének idején

Az Egyesült Izzó Géposztálya, 1951-ben vált szét gépgyártó és karbantartó-javító részlegre. A gépgyártó részlegből még ugyanebben az évben alakult meg a Vákuumtechnikai Gépgyár. Az új gyár helyigényének megoldására 1951-ben a vállalathoz csatolták a mechanikai és üvegtechnikai gépek gyártásával foglalkozó, egykori Hattyár András és Társai közkereseti társaság újpesti telepét. A Vákuumtechnikai Gépgyár, mint önálló gyáregység 1952-53-ban - 42 millió forintért - a rákospalotai Szilágyi utcai új telephelyére költözött át, ahol kizárólag az Egyesült Izzó részére készített üveggyártó és üvegfeldolgozó gépeket, berendezéseket.

A Hattyár András féle vállalatot 1920-ban alapították Újpesten, a gyártelep a Kolozsvári /később Somogyi Béla/ u. 8-10. szám alatt működött. Üzletkörét teljes teljes izzólámpagyártó berendezések, vácuum szivattyúk, üvegtechnikai és precíziós gépek gyártása képezte. Az évi átlagban 80-120 munkást foglalkoztató üzem széleskörű exporttevékenységet is folytatott, külföldi piacai között szerepelt Anglia, Belgium, Csehszlovákia, Franciaország, Görögország, Hollandia, India, Jugoszlávia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Palesztína, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország, Tunézia. A Budapest felszabadításáért folytatott harcok során a vállalatot háborús károk nem érték. A meginduló polgári gyártás mellett a jóvátételi szállításokba is bekapcsolódott, 1946-ban össztermelésének 30 %-át, 1947-ben 4 %-át tették ki a jóvátételre gyártott termékek. A nem megfelelő foglalkoztatás következtében azonban az alkalmazott munkáslétszám állandóan csökkent, az 1946. évi 40 főről 1948-ig 20 főre apadt. A vállalatot 1948. március 26-án államosították. 1950. április hóban a cégnév Vacuumtechnikai Gépgyár-ra változott, majd a vállalat - önállóságát elveszítve - ugyanezen névvel az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. gyáregysége lett. Jelenleg is ebben a szervezetben működik.

A Vákuumtechnikai Gépgyár az új telephelyen 1953. május 1-én kezdte meg a termelést. Az FVV Rákospalotára vezető Szilágyi utcai vonalából kezdetben egy 585 méter hosszú iparvágányt fektettek a nyersanyagok vasúti beszállításának, valamint a kész termékek kiszállításának biztosítására. A legkisebb pályaívsugár 150 méteres volt, ami lehetővé tette a nagyvasúti kocsik korlátozás nélküli közlekedését. Az iparvágány első ismert ábrázolása 1959-ből származik. Ebben az időszakban 1230-an dolgoztak itt.


Az iparvágány helyszínrajza 1959-ben

Kiszolgálási utasítás 1959-ből

A Vákuumtechnikai Gépgyár 1960-ban már jelentős termelési kapacitáshiánnyal küszködött. Feloldására kooperációs kapcsolatba lépett az Árpád-híd pesti hídfőjénél, a XIII. ker. Váci út 118. sz. alatti famegmunkáló és asztalosipari gépeket gyártó Könnyűipari Gépgyárral. 1961. szeptember 30-ai hatállyal a Gépgyár be is olvasztotta magába kooperáló partnerét. Gyártelepét leszerelte, berendezéseit és gépeit Rákospalotára átszállította, magát a telephelyet raktározási gondjai enyhítésére használta átmenetileg csakúgy, mint a Mátravidéki Fémművektől 1962-ben átvett IX. ker. Máriássy u. 1. sz. alatti raktártelepet.

  
Képek a gyár életéből

Az iparvágányt folyamatosan bővítették. Hossza 1962-ben elérte a 905 métert. Volt egy hosszú vágány, mely a kapun bejőve végighaladt az udvaron, majd ebből egy kitérő ágazott ki, ami egy homlokrakodónál csonkavágányban ért véget.


Helyszínrajz 1962-ből

Forgalma az 1960-62 közötti időszakban évi 900-1700 kocsi körül mozgott. Kiszolgálása Rákospalota-Újpest MÁV-állomás - Szilágyi utca útvonalon történt.

   
Képek a gyár életéből


Légifotó 1963-bólAz iparvágány helyszínrajza 1971-ben

A gyár helyszínrajzi elrendezését a teher- és személyforgalom szabta meg. A kétféle forgalom két, egymásra merőleges úton bonyolódik le. A teherútvonalhoz kapcsolódik a nagy műhelycsarnok rakodója, a raktárak sora és a kazánház a szén- és salaktárolóval. A személyútvonal mentén a kerékpár-szín, bölcsőde, iroda, étterem-kultúrterem és öltözők épületei sorakoznak.
 
  
Képek a gyár életéből

1974-ben a gyár iparvágányát tovább hosszabbították, ezúttal 65 méterrel. Az erről szóló építési helyszínrajzot az alábbiakban mutatom be.


Az iparvágány 1974. évi bővítése


1974. évi május elsejei felvonulás

Egy 1982. évi kimutatás szerint a gyártelep iparvágányának forgalma 1643 kocsi/év volt, ami a '60-as évek forgalmát idézte. Az 1980-as évek második felében a gépgyártás képezte az Egyesült Izzóban a második legnagyobb tevékenységi területet. Ennek keretében főleg lámpagyártó és üvegmegmunkáló gépeket készítettek. A teljes gyártósorok előállítása során sok, ún. kulcsrakész gyárat építettek fel a fejlődő országokban és a Szovjetunióban.

 
A kész termékek kiszállításra várva és rakodás közben

A Vácuumtechnikai Gépgyár termékforgalma a '80-as években egy milliárd Ft felett mozgott. A termékek 60%-a a KGST-országok piacaira jutott el. Tőkés piacokon a termékek 20%-a értékesült. A gyártott berendezések 80%-a vákuumtechnikai felhasználásra került, igy a lámpagyártó berendezések (sok esetben teljes gyártósorok szerszámmal és műszaki know-how-val együtt), a lámpaalkatrészeket (fejeket, spirálokat) gyártó gépek, az üvegmegmunkáló (üvegfúvó) gépek és a csomagológépek.


Az ipartelep kiszolgálására Angyalföld kocsiszínből érkező Mukik az 1990-es évek elején a Szilágyi utcában

A gyár létszáma 1991-ben 866 fő volt. Ebben az időszakban még nagy forgalma volt az iparvágánynak. Elsősorban fedett teherkocsiban hoztak alapanyagot és alkatrészeket, majd a kész, ládázott termékeket pőrekicsikon szállították el. Volt úgy, hogy egy nap 40 pőrekocsit is megraktak, és 10-12 kocsis csoportokban 2 Muki vitte ki a vasútállomásra. A gépgyárnak saját, gumikerekes rakodó és kocsimozgató gépeik voltak, amik a homlok- és oldalrakodóval rendelkező rövid vágányon megrakták a teherkocsikat, majd a hosszú vágányon összeállították a szerelvényt. A Mukik aztán innen húzták ki őket a forgalmi vágányra.


Az iparvágány kiágazása a Szilágyi utcában

Ugyanez a másik irányból

Az iparvágányhoz tartozó egyszerű vágánykapcsolat a forgalmi vágányokban

A Vákuumtechnikai Gépgyár iparvágányán 1993-ban szűnt meg a forgalom. Ez volt az újpesti körzet legtovább, egyben Budapest második legtovább kiszolgált iparvágánya.


A vágányok helyét leaszfaltozták, a szállítási feladatokat a közúti járművek vették át


Az udvaron, a kazánház előtt azonban még sokáig láthatóak voltak a vágánymaradványok »


A Szilágyi utcában az iparvágány kiágazását és az egyszerű vágánykapcsolatot az 1998. július 14-én kezdődő pályafelújítás során építették ki a pályából.

  
Két kép ebből az időszakból

A gyárudvaron a volt iparvágány nyomvonala az alábbi, az egyik épület tetejéről készült képen látható.


A személyautó a régi vágány helyén halad

A Szilágyi utcai kapu az iparvágány csonkjával egészen 2005-ig volt látható, amikor is a Szilágyi utca kiszélesítésével és átépítésével a telephely kerítését áthelyezték, a kaput elbontották. Ekkor szűnt meg az itteni villamos megállóhely is, ahol a belváros irányú villamosok utasai az úttestre szálltak le, pont a volt iparvágány kiágazásnál.


Egy 2005-ös felvétel az átépítés előttről

A gyár napjainkban GE Hungary Tungsram Lighting Gépdivízió Vákuumtechnikai Gépgyár néven működik.


Helyszínrajz

Kapcsolódó linkek: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Fotók: Facebook, Fejes Balázs, Fentrol.hu, Kardos József gyűjteménye és ismeretlen szerzők
Felhasznált irodalom: Budapest Főváros Levéltára
A Tungsram Rt. története 1896-1996. Budapest, 2004.
Juhász Erzsébet: Százéves a budapesti bal parti körvasút, Vasúthistória Évkönyv 1989.

Vissza az újpesti körzethez
Vissza az iparvágányokhoz Vissza a teherszállításhoz
Vissza a kezdőlapra