Az elmúlt időszak változásai Budapest villamosközlekedésében
Típuscserék - pályafelújítások - forgalmi változások - vágányhálózat módosítások
2010-2019Ezen az oldalon kívánom bemutatni az elmúlt időszak villamosforgalmat érintő változásait, jelentősebb pályafelújításait. Az alábbiakban egy szöveges-képes összeállítást készítettem, melyben az egyes intézkedések hátterét, az ok-okozati kapcsolatokat is megpróbáltam feltárni. Ugyanez megtalálható egy táblázatszerű felsorolásban is, mely többnyire csak a tényekre szorítkozik, viszont vázlatos és könnyen áttekinthető. Ez utóbbi ezen a linken keresztül érhető el:

 Ugrás:   1980-1989.   1990-1999.   2000-2009.   2010.  2011.  2012.  2013.  2014.  2015.  2016.  2017.  2018.  2019.  2020-2029.
Vázlat mód

A 2010. előtti időszak változásainak megtekintéséhez katt ide.

2010.

Gyakran a forgalomban használatos vágányok felújítására sincs elég pénz, nem hogy az üzemi célokat szolgáló, személyszállításban részt nem vevő vágányokéra. Egy üdítő kivételre kerül sor 2010. április és június 6. között, amikor is felújítják Kispesten az Ady Endre és Üllői úti villamospályákat összekötő Hofherr Albert utcai üzemi összekötővágányt. A munkákhoz a metrótól kitermelt használt, de még jó állapotú síneket használják fel. A vágány gépi szabályozását a szintén a metrótól érkezett vágányszabályozó géplánc végzi, melyet metrós dízel tehervágányképkocsi kísér/vontat. A pályakarbantartó gépek a Kőbánya-Kispest (MÁV)-Kőbánya-teher (MÁV)-Törökőr (BKV)-Fehér út-3-as és 52-es villamosvonalakon jutnak el Száva kocsiszínbe, ahol a felújítás alatt tárolják őket. Az alábbi képes összeállítás fotóit Mohácsi Sándor készítte az utolsó kivételével, mely Fodor Illés munkája.

Indulásra készen a Fehér úti főműhely előtt

Útban a munkaterület felé az Üllői úton

Munkában a volt traktorgyári iparvágány-
kereszteződésen


Ideiglenes csonka a Hofherr utcában

Kispest vasútállomás előtt

A lajosmizsei inga kihalad Kőbánya-Kispet irányába

Vágányszabályozás a volt MÁV összeköttetés közelében

Pihenő Száva kocsiszínben Ganzok társaságában

A hűvösvölgyi villamosvonal legutóbbi felújítása során kimaradt, és mind a villamos-, mind a gépjárműforgalom által erőteljesen igénybevett és elhasználódott ívek cseréjére kerül sor 2010. május 29-30. között a Szilágyi Erzsébet fasorban a Moszkva térnél. Itt korábban síntörés és jelentős sebességkorlátozás is volt.

A Margit híd felújítása egy újabb fázisba érkezett a nyár elején. Az északi hídpálya elkészült olyan mértékig, hogy a közforgalmú közlekedést rá lehet terelni. A villamosok részére - a déli hídpályával ellentétben - nagypaneles felépítmény épült. A vágányok átkötésére 2010. június 5-6-án kerül sor, ezidő alatt a villamosok a Jászai Mari téren fordulnak a korábban beszerzett kúszó váltó használatával - először. Június 7-től a villamosok immár az északi hídpályán közlekednek. Vágánygeometriai okokból a Jászai Mari téren ideiglenesen megszűnik a 2-es villamos felé vezető vágánykapcsolat.

A síneket az északi hídpályára helyezték, a délin lévő vágányok bontását hamarosan megkezdik »

A Duna magas vízállása miatt le kellett zárni a pesti rakparti villamosok Lánchíd alatti alagútját. A 2-es villamosok emiatt 2010. június 6-13. között csak a Vágóhíd-Március 15. tér között közlekednek, utóbbi ideiglenes végállomáson ismét csak kúszóváltó segítségével fordulnak.

A Fehérvári úton a korábbi pályaátépítések után már csak egy rövid nagypaneles szakasz maradt. Ez a pálya többi részénél hamarabb elhasználódik, ezért cseréje időszerűvé vált. A munkára 2010. június 12-13. között kerül sor az FMH és a Prielle Kornélia utca között.

Szintén a Fehérvári úton csatornaépítés folyik a Dombóvári úti kereszteződésben 2010. június 19-24. között. A villamosforgalmat kúszóváltók segítségével fenntartják a kereszteződés két oldalán kialakított ideiglenes végállomásokig, melyek közötti távolságot átgyaloglással kell megtenni.

Az ideiglenes déli végállomás a FMH megállóban került kijelölésre

Az északi végállomás a vasúti töltés és a közúti átvezetés közé került

A két végállomás közötti nem nagy távot átggyaloglással kell megtenni

Az utascsere gyorsítása érdekében a villamosok mindkét oldalra ajtót nyitnak
És ismét csak a Fehérvári út: ezúttal az Andor utca szélesítése miatt kell átépíteni a villamospályát 2010. június 28-július 6. között. A villamosforgalmat ismét kúszóváltók segítségével tartják fenn a kereszteződés két oldala között.

A két ideiglenes végállomás közti távot átgyaloglással kell megtenni. »

A Nagykörút déli szakaszán az utóbbi időben az 1990-es évek második felében fektetett villamospálya rendkívül elhasználódott - különösen az ívekben - több sebességkorlátozást is be kellett itt vezetni. Az eredeti állapot helyreállítása érdekében a BKV 2010. július 24-augusztus 19. között nagyszabású vágányfelújítást végez. Cserélik az íveket többek között a Rákóczi téren, az Üllői út-Mester utca szakaszon, a Boráros téri felhajtókban, a Goldman György téren, a Karinthy Frigyes út-Irinyi József utca kereszteződésben és az Irinyi József utcában a Budafoki útnál. A felújítással egyidőben az Üllői út Mester utca felőli oldalán egy új visszafogó vágánykapcsolatot is beépítenek, hogy forgalmi zavarok esetén a villamosforgalmat - különösen a déli szakaszon - minél nagyobb hosszban fenn tudják tartani.


Épül az új pálya az Üllői útnál

A talpfák az új visszafogó váltókat fogják
alátámasztani


A Mester utcai megálló "kipucolva"

Tovább a Boráros tér felé 20 km/h-s
sebességkorlátozás volt bevezetve


A Karinthy elágazásnál cserélik az íveket

Itt 15 km/h-s sebességkorlátozás volt érvényben

Munkálatok a Budafoki útnál

Itt egy korábbi síntörés miatt jókora
könyök volt a pályában

Az Árpád hídon a villamospályát utoljára 1991-ben újították fel. Az azóta eltelt csaknem 20 év és a nagy igénybevétel miatt a pálya egyre inkább leromlott. A legutolsó időkben már csak 20 km/h sebességgel haladhattak itt a villamosok, azonban a fokozott sínkopás miatt ez a sebesség is egyre kevésbé volt tartható. A felújítást azért halasztották, mert az 1-es 3-as villamos küszöbön álló EU nagyprojekt keretében ez a szakasz is átépülne. A projekt folyamatos csúszása és a pálya folyamatos romlása azonban elért egy olyan mértéket, amikor már a közlekedés biztonsága veszélyeztetve volt. Emiatt síncserére kerül sor 2010. szeptember 24-26, október 1-3, 8-10, 15-17, illetve november 19-21-i hétvégeken, jellemzően péntek este 8 h és hétfő üzemkezdet között. Az íly módon feljavított szakaszon 30 km/h-ra emelik a sebességet.

A Budapest Szíve program keretében teljesen átalakul a Károly körút Városháza előtti (mögötti) része. Az átépítés részeként a középen vezetett villamospálya széthúzásra kerül, középen zöldsáv kialakításával. A munkálatok 2010. október 19-2011. április 29. között zajlanak, ami alatt a villamospálya teljesen átépül a Dohány utca és a Deák téri végállomás között, beleértve a végállomás teljes átalakítását is.

Az egykori Deák téri végállomás helye

A villamospályát teljesen felszedték

Az építkezés egész a Dohány utcáig tart

Itt van a villamosok ideiglenes végállomása

A Margit híd átépítésének újabb szakaszaként a végleges villamospálya kialakítása és bekötése zajlik teljes vágányzár mellett 2010. október 24-november 7. között. Ezen időszak alatt a villamosok mindkét oldalon a hídfőkig közlekednek, ahol kúszóváltók segítségével fordulnak vissza. Érdekesség, hogy a Jászai Mari téren a sűrű követés miatt a visszafogáshoz segédszemélyzetet is igénybevesznek. Az átépítés után a pesti hídfőnél a 2-es villamos kapcsolata mellett egy új visszafogóhely is létesül.


Jászai Mari tér ideiglenes végállomás

Épül már az új vágánykapcsolat

Új középtartók a hídon

A Moszkva tértől idáig járnak a villamosok

Pályafelújítást végeznek a XIII. ker. Béke úton a Gyöngyösi utca és Angyalföld forgalmi telep között 2010. október 30-tól november 7-ig. Elsősorban a MÁV aluljáróban lévő vágányokat cserélik azok elhasználódott állapotára tekintettel, de szabályozzák a síneket a két felhajtóban, illetve Angyalföld kocsiszín I-es kapuja előtti kiágazásban is. A villamosok mindkét irányból a munkaterületig közlekednek, a Gyögyösi utcánál ideiglenes váltó és ráhajlítás segítségével. Mivel Angyalföld kocsiszín el van vágva a külvilágtól, ezért a déli szakaszra Hungária kocsiszín ad (Barossból átállomásított) iker Tátrákat forgalomba.


Ideiglenes végállomás a Gyöngyösi utcánál

Munkálatok az aluljáróban és annak felhajtóján

Kitérő- és keresztezés csere a másik oldalon

A 14-es középről, a 12-es a jobb szélről fog vissza


2011.

Az elmúlt évekhez hasonlóan folytatódik a szakaszos pályafelújítás az Erzsébet királyné útján, valamint a Kolozsvár utcában, melynek során egyes rövidebb szakaszokon cserélik a nagypaneleket és a síneket. Az idén tavaszi munkákra 2011. április 1-3, 8-10, valamint május 6-8. közötti hétvégéken kerül sor. Ennek során javítják a vágányokat a Rákospatak utcánál, a Miskolci utcánál, valamint a piac és a Tóth István utca között.

A képen jól megfigyelhetők a szórványos panelcserék a Tóth istván utca környékén »

Folytatódik a felújítás a Gubacsi úton is. Utolsó szakaszban 2011. április 16-23, illetve 26-30. között kicserélik az elhasználódott vágányokat és paneleket a FÉG és a Szabadkai út között. Ide a Margit híd északi ideiglenes villamospályánál használt paneleket építik be. A felújítással együtt megszűnik a Szabadkai útnál a használaton kívüli iparvágány-keresztezés. Egyúttal a Földváry utcai megállót áthelyezik a Hentes utcához, ahol peronok épülnek.

Előtérben a megszüntetett iparvágány-keresztezés a Szabadkai útnál »


Többszörös csúszás után immár befejező szakaszához érkezett a Károly körúti és Deák Ferenc téri villamospálya átépítése. A befejező munkálatokra és az Astoria ideiglenes végállomás elbontására 2011. április 21-29. között kerül sor. Másnap, április 30-tól ismét a Deák térig közlekednek a 47-es és 49-es villamosok, ahol immár az új végállomáson fordulnak.


Az új végállomás átadás előtt, még tesztelés alatt

Új pályán a felújított Károly körúton

Indulásra készen az új végállomásról

A vágány vége félreállásra használható
A 2011. évi új paraméterkönyv május 1-én lép hatályba. Ezzel együtt néhány változás is bekövetkezik a villamosközlekedésben:
  • A Nagykörútra 22 év után (a fővárosba 14 év után) ismét visszatér az éjszakai villamosközlekedés: a 6-os villamos éjjel-nappal közlekedik
  • A 21-es villamos új jelzése 51-es, a 21A-é pedig 51A-ra változik. Erre a 90-es buszok 21-esre történő visszaszámozása miatt volt szükség. Ezzel együtt típuscsere is történik, Ferencváros kocsiszín KCSV-it Száva kocsiszín TW 6000-resei váltják fel. Ezt az év eleji újabb adag Hannoveri villamos beszerzése tette lehetővé.
  • A 28-as villamos meghosszabbított útvonalon, az Izraelita temetőig közlekedik. Menetrendjét a temető nyitvatartási rendjéhez igazítják. Egyéb időszakban a régi szakaszon 28A jelzéssel közlekedik.
  • A 37-es villamos egyidejűleg a Kozma utcáig rövidül.


Üzemben a Deák téri új végállomás

A 30-as villamosok száma immár másodszor
változott

A korábbi 28-as villamos jelzése
28A-ra módosult

A 37-es csak a Kozma utcáig közlekedik
Szintentartó vágányjavítást végeznek az 1-es villamos vonalán a Váci útnál 2011. május 21-22-én.
A Fővárosi Közgyűlés április 27-i döntése alapján 2011. május 27-től a Moszkva tér neve Széll Kálmán térre módosul.    


Panelinjektálási munkákat végeznek a rendkívül leromlott állapotú Kőrösi Csoma Sándor úti villamospályán 2011. május 28-29. között, amivel az elhasználódott állapot szintentartása biztosítható.

Vágányjavítást, kitérő- és keresztezés-cseréket végeznek a 61-es villamos vonalán Budagyöngyénél és a Széll Kálmán téren 2011. június 18-19-én.

A 4-es villamos Fehérvári út elnevezésű végállomásának neve 2011. július 1-től Újbuda-központra módosul. A változtatásra azon alapelv miatt volt szükség, hogy a kereszt irányú viszonylatok azonos csomóponti megállóhelyei lehetőleg azonos nevet viseljenek.

A 37-es villamos vonalán 2011. július 9-én nekifognak a rendkívül leromlott állapotú villamospálya felújításának a Kolozsvári utcában az Őrház-Élessarok között. A munkálatok augusztus 6-ig tartanak.

A 2-es és 24-es villamosok vonalán a Millenniumi Kultúrális Központ elnevezéső megállóhely visszatérő problémája volt, hogy nagyobb rendezvények után a hirtelen megjelenő nagyszámú utas nem fért el a szűk oldalperonon. Ezért 2011. július 24-augusztus 19. között átépítik a megállóhelyet, vágányszéthúzással szigetperont építenek be.

Az új megálló helye kialakítás alatt »

A rendkívül leromlott állapotú Szent Gellért rakpart felújításának 2011. július 28-án állnak neki. A Szent Gellért tér és a Döbrentei tér közötti átépítési munkálatok szeptember 26-ig tartanak.

Fektetik az új pályát a Rudas fürdő előtt »

A Sörgyárnál lévő iparvágány-keresztezés annyira leromlott, hogy 5 km/h-s sebességkorlátozást kellett rajta bevezetni. Mivel hegesztéssel már nem volt javítható, ezért azt 2011. szeptember 14-én kiépítik a pályából.

A Margit híd átépítésének további előrehaladásával 2011. szeptember 19-től újra forgalomba helyezik a Margitsziget megállóhelyet.

2011. október 12-én hozzákezdenek a rendkívül leromlott állapotú Salgótarjáni utca nyár elejéről elhalasztott átépítésének. A Fiumei út-MÁV X-es kapu közötti szakasz teljesen átépül - ritka, hogy valahol burkolt vágányt nyitottá építsenek át, itt éppen ez történik. A MÁV X-es kapu-Asztalos Sándor utca között pedig vágányszabályozást végeznek. A felújítási munkálatok november 11-ig tartanak.

Aláverőgép munka közben

A burkolt vágányzóna nyitottá épül át

Az egyszerű vágánykapcsolat is megújul


A körútra ezen időszak alatt Baross kocsiszín
is adott ki csatolt Ganz csuklósokat
2011. október 29-november 6. között cserélik az elhasználódott elleníveket a Boráros téren, valamint megszüntetik az Ipar utcai egyszerű vágánykapcsolatot.

Sín- és részleges aljcsere

A vágánykapcsolat helyére folyópálya kerül

A felújítás után gyorsulhat a villamosközlekedés

Napközbeni félreállók és tartalék szerelvény
2011. november 2-án megkezdődnek a felújítási munkálatok az 59-es vonal Apor Vilmos tér-Márton Áron tér szakaszán is. A felépítménycsere november 30-ig tart.

Bontják a régi pályát

Főleg az útátjárókat és az íveket cserélik

Az Apor Vilmos téren már terítik az új ágyazatot

Apor Vilmos tér ideiglenes végállomás2012.

A felsővezeték-szakaszban lecsökkent feszültségszint miatt 2012. február 22-től letiltják a közlekedést az Izraelita temető-Gránátos utcai vágányon.

Izraelita temető végállomás »

A Rákoskeresztúri buszkorridor projekthez kapcsolódva 2012. március 25-április 6. között átépül a villamospálya a Sörgyár és a Maglódi út között. Megújul a sörgyári ív, a MÁV-BKV összekötővágány, az útátjárók, valamint kiépítik a pályából a használaton kívüli iparvágány-keresztezéseket.

A Maglódi úti vontatóvágány keresztezésének kiépítése a pályából a Jászberényi útnál »

Útátjáró-felújításokra kerül sor az 50-es villamos vonalán a nyáron. 2012. június 28-július 1. között a Szabó Ervin és Simonyi Zsigmond, míg július 7-8. között a Hunyadi utcai útátjárót újítják fel.

A villamosforgalom gyorsítása érdekében kihasználatlanság miatt 2012. augusztus 1-től megszűnik a MÁV X-es kapu megállóhely a 37-es villamosok vonalán a Salgótarjáni úton.
A 37-es vonalán a Pongrácz úti híd az utóbbi időben nagyon elhasználódott. Többek között hossztartó-repedés miatt hosszú ideje 10 km/h-s sebességkorlátozás volt rajta érvényben. A hatóság már a közlekedés felfüggesztését fontolgatta. Ezért 2012. szeptember 12-december 4. között teljes vágányzár mellett felújítják a Pongrácz hidat.

 Kétéltű munkagép bontja és deponálja az északi vágány felépítményét »

Beszakadt a csatorna a III. kerületi Zsigmond téren, ezért a 17-es villamosok közlekedése 2012. szeptember 19-27. között szünetel.

/Fotó: fideszbp3.hu/

Az elhasználódott villamospálya cseréjét végzik 2012. október 13. és november 4. között a Nagykörúton az Üllői út-Krúdy Gyula utca között és a Bérkocsis utcánál.


2013.

Év elején (vagy 2012. végén) megszűnik a Kőbányai úti villamospályából kiágazó, régóta használaton kívüli Ganz-MÁVAG iparvágány, és ezzel együtt itt a MÁV-BKV kapcsolat is. Érdekes, hogy a Kőbányai úti villamospálya 2008. évi felújításánál még számoltak ezzel a kapcsolattal, ugyanis a kiágazási váltót bent hagyták.

/Fotó: Kocsis Domonkos/ »

A 2-es vonal Boráros tér-Közvágóhíd szakaszán az utóbbi évek irodafejlesztései miatt megnőtt az utasforgalom, emiatt a déli szakaszon sűríteni kell a villamosközlekedést. Mivel az utaslépcső ezáltal eltűnt a Boráros térnél, a 2/A betétjárat feleslegessé vált, az 40 évi szolgálat után 2013. február 23-tól megszűnik.

2013 márciusban kiépítették a pályából a Bosnyák téren a használaton kívüli Thököly úti vonal keresztezéseit.

A Kossuth tér állami beruházás keretében átépül, ami érinti a téren áthaladó villamospályát is. Emiatt 2013. április 8-tól a Kossuth tér-Jászai Mari tér között szünetel a villamosközlekedés. A villamosok a Széchenyi rakparton egy ideiglenes végállomáson fordulnak vissza.

Bontási munkák a Kossuth téri íveknél

Ideiglenes végállomás a rakparton

Épül már az új pálya

Amikor a villamosok még a régi nyomvonalon
közlekedtek ...

A 2-es, 24-es villamosok közvágóhídi végállomása már hosszabb ideje nagyon rossz állapotban volt. A villamosok a vágánykapcsolaton csak 5 km/h sebességgel közlekedhettek. A végállomás és a híd alatti csatlakozó vonalszakasz felújítására 2013. április 13-28. között kerül sor.

A kettős vágánykapcsolatot elbontották, a csonkavágányok bontása is előkészítésre került »

Kispest Határ út térségében felújítják a kanyarodó vágányokat a Ferde utcában, valamint az összekötővágányt a végállomás és Száva kocsiszín között, továbbá Pesterzsébeten a Nagysándor József utcai vágányokat teljes hosszukban, valamint a Jókai Mór utcai vágányt a Nagysándor József utca és a Kossuth Lajos utca között 2013. május 2. és június 2. között. Ezzel az erzsébeti "Kishurok" egy jelentős része megújul.

Az 50-es villamos összekötővágányának
egy része már elkészült


A felújított Ferde utcai ívek

Vágánycsere a Jókai Mór utcában


A Nagysándor József utcában is jól haladnak
az építők

A Kerepesi temető oldalsó kapujának megnyitása miatt 2013. június 16-án újra üzembe helyezik a MÁV X-es kapu megállót, melynek új neve: Salgótarjáni utca, temető.

Az előzőek miatt, a menetidő növekedésének elkerülése érdekében, típusváltást hajtanak végre, leszállásjelzővel felszerelt típusra. Emiatt 2013. június 16-tól a 37-es és 37A viszonylatokat Baross kocsiszín Tátrái helyett Száva kocsiszín Hannoveri villamosai váltják.

A nagykörúti villamospálya a fokozott igénybevétel miatt rendszeres felújításra szorul, különös tekintettel a Népszínház utcai kitérőkre, vágánykapcsolatra. Az építők 2013. június 30-július 26. között a Bérkocsis utca az Oktogon között dolgoznak. A Rákóczi térnél és az Oktogonnál ideiglenes végállomások épültek. Az északi szakaszon közlekedő 4-6 összevont viszonylaton a hosszú üzemi menetek csökkentése miatt Kelenföld kocsiszín csatolt Ganzai is besegítettek.

Egy csatolt Ganz halad be az Oktogon ideiglenes végállomásra »

A Hosszú-réti patak sorozatos áradásai miatt a nyár első felében a 41-es villamos Kamaraerdő irányú vágánya melletti partfal annyira tönkrement, hogy 2013. július 18-tól szeptember 29-ig a forgalomból kizárásra került. Ezen időtartam alatt a villamosok Rózsavölgy alsó és Kelenvölgy között egy vágányon közlekednek, eleinte a Kártya utcai vágánykapcsolaton kettős visszafogással, majd augusztus 4-től egy ideiglenes kitérő és ráhajlítás segítségével. Eközben megkezdődnek a patakpart megerősítési munkálatai.

/Fotó: Friedl Ferenc/ »

A nagykörúti felújítás 2013. július 27-augusztus 19. között a Corvin negyed és a dél-budai végállomások között folytatódik, különös tekintettel a Boráros térre és a Petőfi hídi dilatációkra.

Egy másik nagy forgalmú szakaszon, a Krisztina körút Déli pályaudvar és Széll Kálmán tér közti szakaszán is felújítási munkák folynak 2013. július 28-augusztus 19. között. Itt közös villamos-autóbusz pálya kerül kialakításra. A 61-es viszonylat kettévágva, a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy, illetve a Móricz Zsigmond körtér és a Déli pályaudvar ideiglenes végállomás között közlekedik. Utóbbi szakaszra Kelenföld kocsiszín küld Ganz csuklósokat.

Déli pályaudvar ideiglenes végállomás »

A Krisztina körúti vágányzárat kihasználva 2013. július 28-augusztus 19. között felújítják az 59-es vonalán a Böszörményi úti villamospályát az Apor Vilmos tér és a Kiss János altábornagy utca között.

Egyidejűleg még egy fontos útvonal újul meg. 2013. július 28-augusztus 24. között a Fehérvári úton is felújítási munkák folynak az átépítésből korábban kimaradt, nagypaneles Dombóvári út és Prielle Kornélia utca közötti szakaszon.

Zuglóban, Rákospalotán és Újpalotán is felújítási munkák kezdődnek 2013. augusztus 21-szeptember 1. között. Átépítik az elhasználódott nagypaneles pályát a 62-es és 69-es villamosok vonalán az Erzsébet királyné útján a Fűrész utca környékén, a Rákospatak utca és a Miskolci utca, valamint a Kolozsvár utcában a Tóth István utca és a MÁV-telep között. Ezen kívül útátjáró, és ívfelújítás történik Újpalotán a Vásárcsarnok és az Erdőkerülő utca között.

Nagyszabású átépítési munkálatok a 69-es villamos Nyírpalota utcai kereszteződésénél »

A Leányka utcai gyalogos aluljáró fölött már hosszabb ideje csak jelentős sebességkorlátozással közlekedhetnek a villamosok. Felújítására 2013. augusztus 25-szeptember 5. között kerül sor.

Folytatódik a pályafelújítás a pesterzsébeti kishurokban 2013. szeptember 21-október 13. között. Ezen időszak alatt cserélik a vágányokat a Török Flóris utcában a Kossuth Lajos utca-Nagysándor József utca között, valamint a Jókai Mór utcában a Kossuth Lajos utca-Határ út között. Ezzel gyakorlatilag a teljes kishurok megújul.

A 61-es villamos hűvösvölgyi vonalán a Nagyhíd megállónál a híd támfalai korábban megsüllyedtek, ezért itt már hosszabb ideje 10 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben. A híd és a támfalak felújítására 2013. szeptember 28-november 17. között kerül sor. Egyúttal vágánycserét is végeznek a Nyéki út-Vadaskerti út közti nagypaneles szakaszon.

Az 1-es villamosvonal régóta esedékes és várt átépítése végre elkezdődött. A Bécsi út és Lehel utca közötti (1984-ben, elsőként átadott) szakasz teljes felújítása 2013. szeptember 28-december 14. között zajlik. 2013. december 15-én megindul a forgalom a Lehel utca-Váci út szakaszon, miután a Váci útnál egy új, végleges vágánykapcsolat létesült. Ettől a naptól 2014. május 4-ig a rekonstrukció a Váci út-Bécsi út szakaszon folytatódik.2014. május 5-én az újjáépített óbudai szakaszon üzembe helyezik a Szentlélek téri új visszafogó vágánykapcsolatot.

A Flórián tér felől a Bécsi út irányába már felbontották a régi nagypaneles pályát »

Kispesten az Ady Endre út felújítása történt meg 2013. október 1-december 1. között. Ezen időszak alatt a villamospálya panelcserés felújítását is elvégezték az Endresz György utca-Jáhn Ferenc utca között. Az 1-es villamos felújítás altt lévő szakaszából visszanyert bontott, de még jó állapotú paneleket építették be.

Az 1-es villamos felújítása melletti másik nagy munka, a 3-as villamos rekonstrukciója is elkezdődött idén. Először a legrosszabb állapotú, Örs vezér tere-Mázsa tér szakasz újjáépítésén dolgoznak 2013. november 4. és 2014. június 3. között.

Folyik az új pálya építése a Kőrösi Csoma Sándor úton »


2014.

Az 1-es villamos felújítása egy újabb ütemhez érkezett, 2014. január 24-től a villamosok csak a Mester utcáig közlekednek, mert megkezdik a közvágóhídi villamosperon átépítését és a vonal meghosszabbítását a Rákóczi hídon át a Fehérvári útig.

A Kossuth tér 2014. március 16-i átadásával a 2-es villamosok ismét a Jászai Mari térig közlekedhetnek. Az új pálya korszerű, zaj és rezgéscsillapított, vonalvezetése azonban a nagy számú és szűk ívnek köszönhetően kedvezőtlenebb a korábbinál.

Az M4-es metró 2014. március 27-i átadását követően 2014. március 28-tól hétvégente új, 48-as jelű villamosviszonylat indul a Deák Ferenc tér és a Savoya Park között Budafok kocsiszín Ganz csuklósaival. A viszonylat indításának célja a Kiskörúton és az érintett bevásárlóhelyek közti sűrűbb követés biztosítása.

A Könyves Kálmán körúton az 1A villamos népligeti végállomási vágánya túl rövid a jövőben beszerzendő 54 méteres új villamosok számára. Ezért új visszafogóhely létesül az 1-es vonalán a Népliget megállóhely és az Elnök utca között 2014. április 1-10. között.

További üteméhez érkezett az 1-es villamosvonal felújítása, 2014. április 11-május 3. között átépítik a Lehel utca-Reitter Ferenc utca közti szakaszt, valamint Népliget megállóhelyet.

Megkezdődik a Budai fonódó villamos projekt kivitelezése 2014. április 14-én. Ekkor közmű-építési és villamospálya-átépítési munkálatok miatt vágányzár lép életbe a Frankel Leó út-Bécsi út szakaszon, egyúttal a 17-es villamosviszonylat megszűnik. Ugyanis a fonódó projekt elkészültéig tartó vágányzár után ilyen viszonylatszámon és végállomásokkal várhatóan villamosjárat már nem fog közlekedni.

A Kavics utcai az egyik olyan megálló, ahol az úttestre történik a leszállás. A háttérben már elkezdődtek a közműátépítési munkálatok. »

A Béke úti villamosvonal Frangepán utca-Gyöngyösi utca szakaszán a vilamospálya és az útátájárók az utóbbi időben egyre jobban elhasználódtak, számos lassújel került kitűzésre. Ezért döntöttek a felújítása mellett, melyre 2014. május 10-június 09. között kerül sor.

A 3-as villamos felújítása projekt elérte az Élessarkot, ahol 2014. május 10-július 12. között cserélik az elhasználódott váltókat és keresztezéseket, amely miatt a 37-es villamos vonalán is vágányzár lép életbe.

Az 1-es villamos felújítása projekt keretében a Kőbányai út-Könyves Kálmán körút kereszteződése is teljesen átépül 2014. május 19-augusztus 31. között. A vágányzár első részében még olyan munkákat végeznek, amelyek nem zavarják az 1-es villamos közlekedését, a 28-as villamos azonban már csak a Könyves Kálmán körútig közlekedik.

Kispesten az előző évi munka folytatásaként 2014. június 1-augusztus 27. között ismét felújítják az Ady Endre út egy szakaszát. Ezzel párhuzamosan villamospálya-felújítás is történik a Határ út-Tálas utca, valamint a Kossuth Lajos utca-Vas Gereben utca között.

Újabb jelentős szakaszához érkezett a 3-as villamos felújítása. 2014. júmius 4-július 15. között átépítik a Mázsa tér-Ecseri út közti szakaszt. Ennek keretében megszűnik Budapest utolsó egyvágányú villamosvonal-szakasza a Bihari úton Kőbánya-Hízlaló MÁV állomásnál, mert ezt a részt kétvágányúvá építik át.

Az utolsó budapesti egyvágányú villamosszakasz Kőbánya-Hízlalónál, szakállas sorompóval. A felsővezetéket már elbontották. »

Az 1-es villamos felújítása is tovább halad. Újabb, jelentős, nagyon leromlott állapotú szakasz felújítására kerül sor 2014. június 10-szeptember 6. között a Reitter Ferenc utca-Puskás Ferenc stadion között, tovább a Népligetig pedig a villamosperonokat építik át.

Bontják a régi vágányokat a Thököly út és az Ajtósi Dürer sor között, előtérben a Thököly úti csatlakozóvágány kitérőjével »

A budai oldalon az első látványos szakaszához érkezett az 1-es villamos meghosszabbítása: 2014. június 16-augusztus 31. között beépítik a Fehérvári útba a Hengermalom útnál az 1-es villamos kiágazását. Az építkezés során a Fehérvári úti villamosok megállóját középperonossá építik át és a kereszteződés északi oldalára helyezik. A villamosforgalom építés alatti biztosítására ideiglenes végállomások épülnek a Fehérvári úton a kereszteződés két oldalán 2014. június 14-15. között, melyek elbontására 2014. augusztus 27-31. között kerül sor. Ez utóbbi időszak alatt felújítják a Krisztina körúton az Alagút utcai útátjárót, valamint sínt cserélnek a 41-es vonalán a Budafok elágazás utáni ívben, valamint a Fülőke utcánál.

A Fehérvári és Hengermalom út kereszteződésében egy nagy gödör jelzi a leendő kiágazás és végállomás helyét »

A 3-as villamos pályaépítése újabb szakaszához érkezett, megkezdődnek a munkák a zuglói oldalon is. 2014. június 28-tól a Bosnyák tér-Örs vezér tere, míg 2014. július 5-től 2014. augusztus 13-ig az Erzsébet királyné útja-Bosnyák tér (és tovább az Ecseri útig tartó) szakaszon dolgoznak.


Az Élessaroknál zajló munkálatok befejeztével a 2014. július 13-án újrainduló 37A viszonylat jelzése a 28-as újraindulásáig, 2014. augusztus 30-ig 37-esre változik.

A 17-es villamos vágányzárját kihasználva, 2014. július 14-től felújítják a villamospályát a Bécsi úton a Tímár utca-Föld utca között.

/Fotó: Gábor Zsolt/ »

A 3-as villamos pályafelújítása folytatódik az Erzsébet királyné útján a Nagy Lajos király útja-Mexikói út között 2014. augusztus 14-30. között. Eközben 2014. augusztus 14-én  üzembe helyezik a Nagy Lajos király úti szakaszt az Erzsébet királyné útja-Bosnyák tér között, ahol egyelőre csak a 69-es villamos közlekedik. Ezzel együtt viszont a Bosnyák téren helyreállítják a Zugló kocsiszín kis csarnokát a Thököly úttal összekötő vágányt oly módon, hogy a félangol váltót egy egyszerű ívvel pótolják. Ily módon a kocsiszíni hurokvágány ismét teljes értékűvé válik.


A Lehel téren kettős vágánykapcsolat cserét végeznek 2014. augusztus 30-szeptember 14. között, valamint kicserélnek néhány panelt is a Lehel tér-Bulcsú utca szakaszon a vágányzárat kihasználva. A 14-es villamosok részére a Bulcsú utcánál ideiglenes végállomás létesül.

A 3-as villamos felújítása újabb szakaszához érkezik. 2014. augusztus 31-én üzembe helyezik az átépített Nagy Lajos király útja-Fehér út-Kőrösi Csoma Sándor út-Bihari úti szakaszt és a felújítás 2014. október 03-ig az Ecseri út-Határ út közt folytatódik, 2014. október 04-től pedig az Ecseri út-Gubacsi út között. Kőbánya-Hízlalónál megszűnik Budapest utolsó egyvágányú villamosvonal-szakasza, valamint megszüntetik a Mázsa téri megállót (az Üllői út felé) és a Fertő utcai vágánykapcsolatot is. Újra megépül a Kápolna utcai kiágazás havária esetére, egy új visszafogóhellyel a Kápolna utcában. Az újrainduló 28-as villamos mellett a 28A viszonylatjelzés megszűnik, a továbbiakban minden villamos 28-as jelzéssel közlekedik.

2014. szeptember 7-én átadják az 1-es villamos felújított szakaszát a Közvágóhíd-Puskás Ferenc stadion közt, a vágányépítés 2014. november 18-ig a stadion-Lehel utca között folytatódik.

Közvágóhíd ideiglenes végállomás. Visszafogás egy vágányon. Innen tovább a pályát építik »

A Hosszú-réti patak folyamatosan gondot okoz a partja mentén futó 41-es villamosok közlekedésében. 2014.09.11-re a vízfolyás annyira alámosta a töltést, hogy a Repülőtér-Kamaraerdő szakaszon egyvágányú közlekedési rendet kellett bevezetni.

A Repülőtér nevű megálló utáni ráhajlításon járnak át a Kamaraerdő felé közlekedő villamosok a bal vágányra »

A 3-as villamos pályaépítése lassan a végéhez közeledik. 2014. október 18-november 9. között még kitérő- és átszeléscserét végeznek a Nagy Lajos király útja-Erzsébet királyné útja csomópontban, valamint az ehhez kapcsolódó vágányzárat kihasználva vágányfelújítás történik az Erzsébet királyné útján  a Nagy Lajos király útja-Balázs utca szakaszon. 2014. október 31-én azoban visszaadják a forgalomnak az Ecseri út-Határ út, 2014. november 10-én pedig a Mexikói út-Nagy Lajos király útja vonalszakaszt. Itt a pályaátépítés kapcsán megszűnik a MillFAV járműtelepi kiágazása melletti egyszerű vágánykapcsolat. A Határ úton a Nagykőrösi út-Gubacsi út szakaszon azonban 2014.november 29-ig még tovább dolgoznak.

2014. november 19-én átadják az 1-es villamos utolsó felújított szakaszát is a Lehel utca-Puskás Ferenc stadion között. Ezzel az 1-es vonal felújítása befejeződött, a villamosok ismét az eredeti végállomásaik közt, a Bécsi út és a Közvágóhíd között közlekednek.

2014. november 29-én befejeződik a 3-as villamos felújítása, másnaptól a villamosok ismét eredeti útvonalukon, a Mexikói út és a Gubacsi út között közlekednek.


2015.
2015. január 17-én megkezdődik a Széll Kálmán tér villamosokat érintő átépítése. Január 17-18-án ideiglenes végállomások épülnek a tér két oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorban a Káplár utcánál, illetve a Krisztina körúton a Várfok utcánál az alagút előtt, január 19-től a 18-as, 59-es, 61-es villamosok csak a tér két oldaláig közlekednek.

Káplár utca ideiglenes végállomás »

2015. január 31-február 1. között visszaépítik a Széll Kálmán téren a Margit körút-Krisztina körúti vágánykapcsolatot, és február 2-tól a 4-6-os villamosok végállomását ideiglenesen a Vérmező úthoz (volt 18-as villamos végállomására) helyezik, miközben az eredeti végállomását átépítik.

Idén megkezdődik Újpesten a Görgey Artúr utca átépítése is. Ennek előkészítéseképp 2015. február 7-8-án ideiglenes végállomást építenek be a Rózsa utcánál, február 9-től június 14-ig pedig a villamosok csak idáig közlekednek a Rózsa utca-Szilágyi utca közti első szakasz átépítése miatt.

A budai fonódó villamoshálózathoz kapcsolódó munkák következő lépéseként szükséges a Lánchíd budai hídfőben lévő villamos-aluljáró átépítése annak érdekében, hogy a jelenleginél szélesebb (új CAF) szerelvények is elférjenek benne. Az aluljáró átépítési munkái 2015. március 16-án kezdődnek meg vágányzár mellett.

Elkészült az 1-es villamos új pályája a Közvágóhíd és a Fehérvári út között, a Rákóczi hídon keresztül. A villamosok 2015. március 20-án 12 h-tól már a meghosszabbított útvonalon közlekednek. Egyúttal megszűnik az 1A betétviszonylat.

Etele út/Fehérvári út végállomás »

A budai fonódó villamoshálózat kiépítésének újabb lépéseként 2015. március 21-én elkezdődnek a munkák a Margit körúton, ami miatt vágányzár lép életbe. Beépítik a budai fonódó villamoshálózat kiágazásait a Török utcánál és a Frankel Leó útnál, a Széll Kálmán téri kitérőket a Széna tér felőli oldalon, valamint átépül a pálya a Mechwart Ligetnél. A 2015. május 26-ig tartó munkálatok során teljes pályafelújítást is végeznek a Nagykörúton az Aradi és Tátra utcák között.

Az új kiágazás beépítése a Margit körúton a Frankel Leó utcánál »

Pályafelújítási munkák kezdődnek 2015. május 30-án az 51-es és 52-es villamosok vonalán. Június 07-ig a Határ út-Jókai Mór utca csomópontban kitérő- és átszeléscserét végeznek, június 14-ig nagypaneles vágányfelújítást végeznek a Török Flóris utcában a Topánka és a Nagysándor József utcában, június 19-ig pedig szintén nagypaneles vágányfelújítást végeznek a Gubacsi úton a Koppány és Földváry utcák között.

A megújuló Gubacsi út a Koppány utcánál »


A Görgey Artúr utca átépítésének 2. ütemeként 2015. június 15-2016. január 31. között az István  út-Rózsa utca közti szakaszt is munkába veszik, a villamosközlekedés a Szent István tér-Szilágyi utca közt szünetel.

Pillantás a Deák utcai megállóba a Szilágyi utca irányába »

A budai fonódó villamoshálózat és egyéb környékbeli fejlesztési munkák során a rakparti villamosok Döbrentei téri megállói az Erzsébet hídtól távolabb kerültek. Az így megnövekvő Szt. Gellért tér-Döbrentei tér megállótávolság megrövidítése céljából 2015. június 16-án új megállóhelyet adnak át Rudas Gyógyfürdő néven az Erzsébet híd déli oldalán.

Az új megálló északi vége a híd alatt van »


Folytatódik az Erzsébet királyné úti pályafelújítás. 2015. június 20-28. között a Balázs utca-Rákospatak utca közti szakaszon dolgoznak.

Nem sokkal a szakasz átadása előtt »


Az új CAF villamosok próbamenetei során kiderült, hogy a Nagy Lajos király útján néhány útátjáró nem alkalmas az alacsonypadlós járművek közlekedésére. Emiatt 2015. június 20-július 5. között átépítik az Egressy és a Mogyoródi úti átjárókat.

Az átjárót a kereszt irányú forgalom fenntartása mellett két szakaszban építetik át »

Az éppen szünetelő 17-es vonalon a BKV pályafelújítást végez 2015. júliusában a Föld utca-Farkastorki út között. Az átépítés során megszüntetésre kerül a Margit kórháznál lévő egyszerű vágánykapcsolat. Ezzel gyakorlatilag a korábbi 17-es vonal teljes felújítása megvalósul.

A korábbi dunai árvizek erősen megviselték a 2-es villamos lánchídi aluljáróját. Felújítására 2015. július 4. és augusztus 2. között kerül sor.

A 3-as villamos felújításából kimaradt az Üllői út-Epreserdő utca közti vonalszakasz, benne az egyszerű vágánykapcsolattal. Ennek a felújítási munkának a pótlására kerül sor 2015. július 18-27. között.

A CAF villamosok érkezését megelőzően 2015. július 30-tól kezdődően sor kerül Hungária és Száva kocsiszínek átépítésére. Az ennek során szükséges járműátcsoportosítások keretében 2015. augusztus 1-től a 28-as viszonylaton típusváltás történik 2 T5C5-ről TW 6000-re, üzemeltetését pedig Barosstól Ferencváros kocsiszín veszi át. Ugyanettől a naptól szintén Ferencváros üzemelteti a már korábban TW 6000-res típusúra váltott 37-es és 37A viszonylatokat Hungária kocsiszín helyett.

Nagypaneles pályafelújítást végeznek a Mester utcában az Angyal utca-Dandár utca között 2015. augusztus 1-16. között a jobb (Duna felőli) vágányban. Ugyanezen idő alatt felújítják az ívet a Gubacsi úton a Hentes utca-Tagló utca között.

A Széll Kálmán téri építkezés előrehaladtával 2015. augusztus 3-ra elkészül a 4-es és 6-os villamosok végleges, 3 vágányos végállomása, így e naptól a villamosok már ide közlekednek.
Száva kocsiszín CAF villamosokhoz kapcsolódó további tehermentesítése céljából 2015. augusztus 17-től az 51-es viszonylat kiadását Szávától Ferencváros kocsiszín veszi át.


A Széll Kálmán téri építkezés további ütemeként a 61-es viszonylat északi szakaszának ideiglenes, Káplár utcai végállomását 2015. augusztus 27-30. között elbontják, és 2015. augusztus 31-től a térre helyezik. A vágányzár ideje alatt a vonalon több, karbantartás jellegű munkát is elvégeznek.

A 61-es mellett az elpusztíthatatlan csatolt Ganzok »

A tanítási időszakban megnövekvő kocsikiadási igény nem teszi lehetővé az 51-es és 51A viszonylatok Hannoveri villamossal történő kiadását, ezért 2015. szeptember 1-től ezeken a viszonylatokon TW 6000-res helyett KCSV típusú villamosok közlekednek.

Az új CAF Urbos típusú villamosok első példányai sikeresen befejezték fotópróbáikat és 2015. szeptember 17-től az első két kocsi forgalomba áll a 3-as villamos vonalán.

A budai fonódó villamoshálózat előkészítéseként a Villányi út felől érkező villamosok könnyebb visszafordíthatósága miatt 2015. szeptember 21-28. között új vágánykapcsolatot létesítenek a Fehérvári úton a Budafok irányú vágány és az SZTK előtti középső vágány között a körtér felőli oldalon.

A Maglódi úton 2015. október 7-22. között átépítik a Bajcsy Zsilinszky kórház és Sibrik Miklós úti megálló peronjait, valamint a környezetükben lévő vágányszakaszokat.

Az elhasználódott keresztezési rész cseréje helyett 2015. október 14-én egyszerűen kiépítették azt a Salgótarjáni út-Fiumei út kereszteződésében, használhatatlanná téve a volt 29Y viszonylat BNV irányú használaton kívüli kanyarodó vágányát. Így a temetői forgalomban tervezett 37B (Újköztemető-Baross tér, Keleti pu) viszonylat már nem tudott beindulni.

Az elhasználódott és ezért jelentős sebességkorlátozást jelentő dilatációk javítását végzik az 1-es villamos vonalán a Kacsóh Pongrác úti felüljárón 2015. november 14-15. között.

Halaszthatatlan pályajavítási munkálatokat végeznek 2015. november 14-22. között a Bartók Béla úton a Kosztolányi Dezső térnél és a Gellért téri torkolatban.

Az elhasználódott vágánykapcsolat cseréjét végzik 2015. november 23-december 1. között a Béke úton a Frangepán utcánál.

Elbontják a már használaton kívüli, volt Ganz-MÁVAG iparvágány-kiágazás kiágazó kitérőjét a Kőbányai úton 2015. november 28-29. között.

A Széll Kálmán tér építésének előrehaladtával 2015. november 30-december 6. között megszüntetik a Krisztina körúti ideiglenes végállomást és felújítják a pályát az Attila út-Széll Kálmán tér között.

Folytatják a nagypaneles pályafelújítást a Gubacsi úton 2015. december 5-13. között a Földváry és a Hentes utcák között. Ezzel a szakasszal gyakorlatilag teljessé válik a nagypaneles részek felújítása, a korábbi sebességkorlátozások megszűnnek.

2015. december 7-12. között a Déli pályaudvar felől érkező viszonylatok a Széll Kálmán téren ideiglenesen a Vérmező út mellett végállomásoznak.

2015. december 13-tól a Széll Kálmán tér újra átjárhatóvá válik az 59-es és 61-es viszonylatok számára, mivel átadják a forgalomnak a tér megújult vágányhálózatát.

2015. december 23-án átadják a budai fonódó villamoshálózat pályáját műszaki szempontból, a viszonylatok változására azonban csak 2016 januárjában kerül sor. Új villamospálya épült a Batthyány tér-Margit híd között (a Margit híd alatt fonódott vágánnyal), a Batthyány téren a kettős helyett egyszerű vágánykapcsolat létesült, új kanyarodó vágányt építettek a Margit körútról a Frankel Leó útra, új visszafogó vágánykapcsolatok épültek a Nagyszombat utcánál és a Zsigmond köznél.


2016.
2016. január 16-án megtörténik a budai fonódó hálózat üzembe helyezése forgalmi szempontból is. Számos budai villamosviszonylat közlekedése megváltozik. A 17-es újra indul Bécsi út/Vörösvári út-Savoya Park között (Alkotás utcán át), a 18-as megszűnik, a 19-es és a 41-es meghosszabbodik a Bécsi út/Vörösvári útig, az 56-os újra indul Hűvösvölgy-Városház tér között (Krisztina krt-on át), új 56A viszonylat indul Hűvösvölgy és a Móricz Zsigmond körtér között (Krisztina krt-on át), a 61-es a körtér Fehérvári úti oldaláig hosszabbodik. Reggeli csúcsban néhány villamos Kamaraerdő-Deák tér között jár 47B, valamint Hűvösvölgy-Márton Áron tér között 59B jelzéssel. A Lánchíd alagút építése miatt a 19-es és 41-es ideiglenesen még kettéosztva jár a híd két oldaláig.

2016. február 1-én befejeződik a Görgey Artúr utcai villamospálya átépítése, a villamosforgalom újra indul. A úttestre történő korábbi leszállás megszűnik, mindenhol "negatív öblös" peronok épülnek. A Deák és Corvin utcai megállókat összevonják Kiss Ernő utca néven. Új visszafogóhelyet létesítenek a Szilágyi utca torkolata előtt.

A pálya valójában nem hullámos, csak a vízelvezetés miatt lett ilyen »

2016. március 14-én befejeződik a Lánchíd budai aluljárójának átépítése is, a villamosforgalom újra indul. Az átépítés során megszűnik a találkozási tilalom és a korábbinál szélesebb villamosok is áthaladhatnak az alagúton. A budai fonódó villamoshálózat ezzel  teljessé válik.

2016. március 31-én forgalomba állnak a hosszabb, 56 m hosszúságú CAF villamosok az 1-es vonalon. Ezidőtájt ezek a világ leghosszabb egyterű villamosai.

A Széll Kálmán téri átépítés előrehaladtával 2016. április 2-án újra üzembe helyezik az 59A villamosviszonylatot.


A viszonylatok jobb megkülönböztethetősége miatt 2016. április 4-étől újra bevezetik a 28A viszonylatjelzést.


Folytatódik a nagypaneles vágányfelújítás Kispesten az Ady Endre úton. 2016. április 13-május 13. között a Tálas utca-Kisfaludy utca szakaszon dolgoznak.

Az új építésű villamospálya ragasztott sínlekötései meghibásodtak, ezért 2016. április 20-24. között vágányjavítást végeznek a 2-es villamos vonalán a Fővám tér-Közraktár utca között a Csarnok térnél.

/Fotó: Friedl Ferenc/ »
A tönkrement villamospályát és útburkolatot javítják 2015. április 25-május 20. között a Népszínház utcában a Teleki László térnél. A felújítás érdekessége, hogy a munkálatok ideje alatt a villamosforgalmat egyvágányú közlekedéssel fenntartják az érintett szakaszon, a közúti forgalom kizárása mellett.

Budafok kocsiszín lesz a CAF villamosok budai bázisa, amihez teljesen át kell építeni az épületeket és a vágányhálózatot. 2016. május 6-ra a kocsiszínt teljesen kiürítették - a villamosokat Kelenföld, Ferencváros, Baross kocsiszínekbe helyezték át - és a bontásokkal megkezdődtek az átalakítás munkálatai.

Vágányfelújítást végeznek 2016. május 7-8. között Kőbányán a Bihari úton a Fertő utcánál a Mexikói út irányú vágányban.

Idén is folytatódnak a Gubacsi úti pályafelújítási munkák. 2016. május 28-június 7. között a Tagló utca térségében dolgoznak.

Az igen leromlott állapotú Kozma utcai átjáró átépítési munkáit végzik 2016. június 4-13. között az Újköztemetőnél.
Az idei nyár nagy volumenű villamospálya építése dél.budán zajlik. 2016. június 16. és augusztus 27. között az alacsonypadlós villamosokhoz alkalmazkodva átépítik a villamosperonokat a Bartók Béla úton és a Fehérvári úton. Ehhez kapcsolódóan pályafelújítást végeznek a Bartók Béla úton a Szent Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között, szakaszosan a Fehérvári úton és a Városház téren, valamint átépül Albertfalva kitérő és a Budafok kocsiszín melletti vágányhálózat. A Városház téren a kettős vágánykapcsolat egyszerűre épül át, továbbá megszüntetik az egyvágányú közlekedést a 41-es vonalán a Repülőtér és Kamaraerdő között, a villamosok ezen a szakaszon is két vágányon közlekednek.

A Szent Gellért téren már építik a vágánykapcsolatokat


Albertfalva kitérőnél megszűnik a középső vágányFelújítás a Vegyész utcánálBudafok kocsiszínnél kő kövön nem maradt

Kicserélik a 24/28-as villamosok elágazó váltóit, valamint a kocsiszín melletti vágányra vezető váltót az Orczy téren 2016. augusztus 13-28. között, továbbá felújítják a pályát a Baross utca-Visy Imre utca között, egyúttal az ívben vágányszéthúzással megszüntetik a találkozási tilalmat.

Az alacsonypadlós villamosok padlószintjéhez igazodva, átépítik a villamosperonokat, valamint a mellettük lévő vágányszakaszokat a Villányi úton és az Alkotás utcában a Móricz Zsigmond körtér-Déli pu. között 2016. augusztus 28-október 16. között.

Vágányfelújítást végeznek az 59-es villamos vonalán két útátjáróban, valamint cserélik az elhasználódott keresztezést Budagyöngyénél 2016. szeptember 3-4. között.

A Róbert Károly körút felújításához kapcsolódóan átépítik a deltavágányokat a Lehel utca-Róbert Károly körút csomópontban 2016. október 16-december 14. között.

Pesterzsébeten szakaszos felújítási munkákat végeznek 2016. november 2-15. között, elsősorban az ívekben: Vörömarty utca-Előd utca, Előd utca-Török Flóris utca, Székelyhíd utca-Ady Endre utca, Gubacsi út-Határ út, valamint szakaszosan a Vörösmarty utcában.

Szakaszos útátjáró- és pályafelújítást végeznek a Maglódi úton a Gitár és Akna utcáknál, valamint a Sírkert úton 2016. november 12-21. között.

/Fotó: Iho.hu, Kemsei Zoltán/

A 3-as villamos vonalán is útátjáró és pályafelújítást végeznek a Napfény utca-Gyáli út átjáróban, valamint tovább a Nagykőrösi úti deltavágányig 2016. november 19-december 2. között.

Az 50-es villamos vonalán, az Üllői úton, 2016. november 22-december 5. között összesen 10 útátjáró felújítását végzik el a Margó Tivadar utca-Béke tér szakaszon.

Kitérő- és átszeléscserét végeznek a Bosnyák téren 2016. december 6-9 között, valamint felújítják a vágányokat és a vágánykapcsolatot a Kolozsvár utcában a Széchenyi út-Csillagfürt utca szakaszon 2016. december 6-15. között.


2017.

A Ganz csuklós járművek forgalomból történő fokozatos kivonásának újabb lépéseként 2017. január 1-től típuscsere történik a 41-es viszonylaton Ganz csuklósról 2 T5C5-re (ezeket Budafok átépítése miatt egyelőre Baross kocsiszín adja). A típuscserét a Lánchíd budai aluljárójának átépítése tette lehetővé, ahol a Tátra típusú járművek korábban nem fértek el. Az átépítés után viszont valamennyi típus immár korlátozás nélkül közlekedhet.

A Baross kocsiszín körüli pályahálózat romlásának következő fázisaként 2017. februát 18-tól le kellett tiltani a közlekedést az Orczi téren a Baross kocsiszín kiálló vágány és a Keleti felé közlekedő 24-es vágányának keresztezésén. A vágánykeresztet kiépítették, és folyópályával helyettesítették.

A nagykörúti villamospálya is folyamatosan romlik, a Blaha Lujza tér környékén már több sebességkorlátozás van érvényben. 2017. április 8-25. között a legkritikusabb szakaszokon, a Dohány utca-Rákóczi út, valamint a Népszínház utca-Bérkocsis utca között ideiglenes javításként a RAFS pályát nagypaneles felépítményre cserélik.

Folytatódik az Ady Endre úti nagypaneles pályafelújítás. 2017. május 13. és június 9. között a Hunyadi utca - Kossuth Lajos utca közti szakaszon építik át teljesen mindkét vágányt.

A Hűvösvölgyi úti villamosvonalon az Ördögárok menti támfal már régebb óta igen rossz állapotban van, egy szakaszon már hosszabb ideje 20 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben. A támfal és az érintett villamospálya átépítését a nyári szünetre időzítve, 2017. május 27-augusztus 27. között végzik az Akadémia-Zuhatag sor szakaszon. A vágányzárat kihasználva felújítják az útátjárókat Budagyöngye és az Akadémia között, a Kelemen László utcánál, valamint pályafelújítást végeznek a Nagyhíd és a Vadaskerti utca, valamint a Nyéki út és az Ötvös János utca között.

Dél-Budán pályakarbantartást végeznek 2017. június 17-26. között az Irinyi József utcában és a Goldman György téren. A Buda felé vezető vágány felépítményét nagypanelesre cserélik.

Újpesten a Szent István téren már több felújításhoz kapcsolódva is ideiglenes visszafogóhelyet építettek, majd elbontották azt. 2017. június 17-26. között itt immár egy végleges vágánykapcsolatot alakítanak ki.

A Hűvösvölgyi úti vágányzárhoz részben csatlakozva, teljesen felújítják a villamospályát a Budaörsi út és a BAH csomópont szakaszon 2017. június 27. és július 16. között. A felújítás érdekessége, hogy a RAFS pályát nagypaneles felépítményre cserélik.

Szintén a Hűvösvölgyi úti vágányzárhoz kapcsolódva részleges kitérő- és ívsíncserét végeznek a Széll Kálmán tér-Budagyöngye szakaszon 2017. július 1-16. között.


Javítják a ragasztott felépítményű villamospályát az 1-es vonalán a Salgótarjáni út és a Kőbányai út közti szakaszon 2017. július 1-12. között.


Cserélik a végletekig elhasználódott vágánykeresztezéseket az Orczy téren 2017. július 13-16. között. Egyúttal visszaépítik a hiányzó keresztezési részt.

Újpalotán az Erdőkerülő utcai végállomáson kicserélik az elhasználódott kettős vágánykapcsolatot 2017. augusztus 5-19. között.

Az újpalotai vágányzárhoz csatlakozva panelcserés vágányfelújítást végeznek a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor-Rekettye utca szakaszon 2017. augusztus 7-14. között.

A 2-es villamos vonalán útátájáró-felújítást végeznek 2017. augusztus 9-18. között a Belgrád rakpart-Március 15. tér, Irányi utca, Róth Miksa utcai átjárókban.

Nagypaneles pályafelújítást végeznek a Krisztina körúton a Mikó utca-Orvos lépcső szakaszon 2017. augusztus 21-szeptember 24. között. Ezt többek közt a Krisztina téri útátjáró és az autók által is használt nagypaneles szakasz rendkívül leromlott állapota indokolta.

Felújtják a villamospályát a Mester utcában a Máriássy utca és a Könyves Kálmán krt. között, valamint a Török Flóris utcában a Határ út-Ferenc utca szakaszon 2017. szeptember 23. és október 15. között. Utóbbi helyszínen az új, nagypaneles vágányt műfüves burkolattal borítják be.

Műfű burkolatú nagypaneles vágány a Török Flóris utcában »

2017. szeptember 23. és október 22. között, több hétvégén átépítik, illetve megszüntetik a Nagy Lajos király útján a balesetveszélyes és a villamosforgalmat akadályozó útátjárókat a Bonyhádi útnál, Benkő utcánál, Komócsy utcánál, Nagy Lajos király útja 119-nél, Gyarmat utcánál. A megszüntetett útátjárók kiváltására a Nagy Lajos király útja északi oldalán szakaszosan szervízutat építenek ki.

Átépítik a nyitott villamospályát zárt, nagypaneles rendszerűre a Bánkút utca-Páskomliget utca kereszteződésében 2017. október 14-29. között.

Pályafelújítást végeznek a leromlott állapotú Bihari és Ceglédi utakat összekötő ívekben a 3-as villamos vonalán 2017. október 26. és november 5. között.

Hosszas előkészítő munka után, 2017. november 4-én szombaton elkezdődik az M3-as metróvonal északi szakaszának felújítása. A pótlási feladatokba a buszok mellett a villamosokat is bevonják. E naptól a 14-es villamosok viszonylatjelzése 14M-re változik. 2017. november 6. hétfőtől hétköznaponként a 12-es villamosok 12M jelzéssel meghosszabbított útvonalon, Rákospalota, Kossuth utca-Lehet tér között járnak.

A Bp-Esztergom vasútvonal felújításának részeként Angyalföld vasútállomáson a jobb átszállási lehetőség megteremtése érdekében új gyalogos kapcsolatok létesültek a villamos irányába. Ehhez kapcsolódóan 2017. december 21-én új megállópár létesül a 14-es (12M, 14M) villamos vonalán Angyalföld vasútállomás néven.


2018.
A Hosszú-réti patak áradása ismét megrongálta a villamosvasúti töltést, ezért 2018. február 10-től egyvágányú közlekedési rendet vezetnek be a 41-es villamos vonalán a Hasadék u. és a Kelenvölgy megállóhelyek között.

A csarnok és az udvar vágányainak új kapcsolatait alakítják ki a Száva kocsiszín Határ út felőli vágánylírájának átépítésével 2018. április 3-tól.

Az elhasználódott ívet és csatlakozó vágányokat újítják fel a Bartók Béla úton a Vasút utca-Somogyi út szakaszon 2018. április 9-29. között.


Cserélik az elhasználódott vágánykeresztet a Teleki László térnél a 28/37-es elágazásában 2018. május 12-13. között.

Budafok kocsiszín átépítése 2018. május 11-én befejeződik, másnaptól újra ad ki kocsikat. Ezzel együtt 2018. május 12-től az 56-os részbeni, a 41-es teljes kocsikiadását Barosstól, a 17-es részbeni kiadását Angyalföldtől visszaveszi, az 1-es, 17-es, 19-es részbeni kiadását Szávától átveszi.

Pályafelújítás az 50-es villamos vonalán a Határ úti csonkavágányban, illetve Kispest Villanytelepnél 2018. május 24-június 8. között.

Villanytelepnél új, nagypaneles pálya épült »

Az 1-es villamosvonal meghosszabbításához kapcsolódóan beépítik a vágánykereszteket az Etele út-Fehérvári út csomópontba 2018. május 26-július 6. között.

Pályafelújítás az 50-es villamos vonalán a Határ úti másik csonkavágányban és a kettős vágánykapcsolatban 2018. június 11-26. között.

Az iskolai szünetben folytatódik a több mint 20 évvel korábban felújított nagykörúti villamospálya átépítése. 2018. június 16-szeptember 2. között az Oktogon-József utca közti szakaszon dolgoznak. Az előző évi ideiglenes nagypaneles felépítményt hosszú élettartamú, végleges szerkezetre cserélik.

Az 1-es villamos átépítéséből kimaradt szakaszok felújítását végzik a Hős és a Vajda Péter utcai útátjáróknál és csatlakozó vágányszakaszokon 2018. július 7-21, a Mester utca-Népliget szakaszon pedig 2018. július 7. és augusztus 31. között.

A már régóta elhasználódott átszelés cseréjét végzik 2018. július 14-15. között a Szent János kórháznál, megszüntetve ezzel az 5-ös lassújelet.

A leromlott állapotú villamosvágány felújítását végzik a Margit körúton a Széna tér-Kisrókus utca szakaszon a Pest felé menő vágányban 2018. augusztus 11-19. között. A végleges felújítás előtti javítás során a RAFS pályát nagypanelesre cserélik.

Az idei nagykörúti vágányzár befejező lépéseként 2018. augusztus 25-szeptember 2. között átépítik a Ferenc körút Tompa utca-Tűzoltó utca szakaszát.


Pesterzsébeten a Török Flóris utcában felújítják a leromlott állapotú Előd utca-Jósika utca szakaszt 2018. szeptembet 8-23. között.

2018. október 14-én nekilátnak a már régebb óta tervezett Fiumei úti átépítésnek az Orczy tér-Népszínház utca között. Budapesten ez az egyik váltókkal és keresztezésekkel legsűrűbben ellátott szakasz. A 2018. december 22-ig tartó munka során néhány vágánykapcsolat módosul. Átépül a kocsiszín melletti "rozsdás" vágány Orczy tér felőli kiágazása, a másik fele pedig csonka lesz. Megszűnik a Baross kocsiszín Fiumei út felőli kapcsolata is. Visszaépül viszont a 29y kanyarodó vágány a Salgótarjáni utcai csomópontban.


2019.
A Tátra villamosok korszerűsítésének előrehaladtával Budafok kocsiszín Tátra állománya teljesen, Angyalföld kocsiszíné pedig nagyrészt lecserélődött T5C5K típusra. Emiatt 2019. január 1-étől a 17-es és 41-es villamosokra már csak T5C5K járműveket adnak forgalomba.

A 37-es villamos kiadását 2019. január 1-i kezdettel Ferencvárostól Száva kocsiszín veszi át.

2019. február 20-tól folytatódnak a Baross kocsiszín környéki munkálatok. A március 31-ig tartó építés során bekötik a kocsiszín melletti korábbi "rozsdás" vágányt a kocsiszín kitérőkörzetébe, a korábbi helyén egy új ellentétes irányú kaput nyitva.

2019. március 1-14. között felújítják a villamospályát a Gubacsi úton a Kvassay Jenő út-Koppány utca között.

Az Orczy téri munkák folytatódnak 2019. március 28-tól. Az április 14-ig tartó felújítás során átépítik a Kőbányai úti elágazás környékét, a kitérő előtti és utáni vágányokat, valamint a Népszínház utcában a Dobozi utca-Fiumei út közti szakaszt.

Végéhez érkezik az M3-as metró északi szakaszának átépítése, ezért 2019. március 30-tól megszűnik a 12M és 14M metrópótló villamosjárat, a 12-es és 14-es viszonylatok ismét az korábbi rend szerint közlekednek. Az innen felszabaduló kocsik segítségével típuscsere történik a 19-esen Ganzról T5C5K-ra.


Kitérő- és keresztezés-cserét végeznek a Népszínház utcában a Dobozi utcánál 2019. április 15-május 5. között.

Folytatódik a villamospálya átépítése Józsefvárosban a Teleki térnél, csatlakozva az előző vágányzári ütemhez. 2019. május 6-június 7. között teljesen felújítják a Magdolna és Dobozi utcában fekvő szakaszokat. Ettől az időponttól kezdődően a 37-es és 37A villamosok a Dobozi utca-Magdolna utca pályaszakasz helyett a Fiumei úton és a nemrég újjáépített 29Y váltón keresztül érik el a Salgótarjáni utcát.

Az idei nyár sem telik el nagykörúti átépítés nélkül. A Práter utca-Goldman György tér szakaszon a tanítási szünetben, 2019. június 15-szeptember 1. között teljes felújítást végeznek, amelynek keretében cserélik az elhasználódott Petőfi hídi dilatációkat is.

Cserélik az elhasználódott átjárókat és egyéb vágányszakaszokat a Hungária körúton a Salgótarjáni és a Szörény utcánál 2019. június 29. és július 7. között.

A közel 20 éve felújított Margit körúti villamospályát is teljesen átépítik a Margit utca-Széna tér szakaszon 2019. július 6-szeptember 1. között. A vágányzáron belül 2019. augusztus 21-szeptember 1. között a Margit hídon is felújítási munkákat, többek közt dilatáció cseréket végeznek.

Az 1-es villamos körgyűrű 8., egyben utolsó, befejező szakaszát 2019. július 9-én adják át a Fehérvári út és az Etele tér között. Ettől kezdve a villamosok a Bécsi út/Vörösvári út és Kelenföld vasútállomás közt járnak.

2019. július 22-re helyreállítják a Hosszú-réti patak melletti villamospályát, így ettől az időponttól kezdődően a 41-es villamosok ismét a megszokott rend szerint, végig kétvágányú pályán közlekednek. A Rózsavölgy felső közelében lévő ideiglenes ráhajlítást elbontották.

Az elhasználódott síndilatációkat cserélik a Margit hídon 2019. augusztus 21-szeptember 1. között.

Az egyik legkorszerűtlenebb budapesti kocsiszín, a zuglói felújítása kezdődik meg 2019. szeptember 2-án. Az átépítés során kicserélik a teljes vágányhálózatot.

Pályafelújítást végeznek a Határ út-Jókai Mór utca keresztezésében levő ívben és útátjáróban 2019. október 19-31. között.

Cserélik a 42-es és 52-es villamosok elágazását a Határ úti végállomáson a Ferde utcánál 2019. november 4-15. között.

A Széna téri buszpályaudvar elköltözése miatt új tárolóhelyek létesítését tervezik a Déli pályaudvar oldalában a volt postavágányok helyén. A ki- és behajtás az Alkotás utca felől történne, a villamosvágányokról. Emiatt vágányfelújítást végeznek az Alkotás utcában a Nagyenyed utca-Déli pu. szakaszon 2019. november 15. 20 h-tól november 24-ig.

Egy pályafelújítás keretében 2019. november 23-24. között elbontják az Üllői úton az igen rossz állapotú, használaton kívüli Nagy-Burma iparvasúti kereszteződést.

 Ugrás:   1980-1989.   1990-1999.   2000-2009.  2010.  2011.  2012.  2013.  2014.  2015.  2016.  2017.  2018.  2019.  2020-2029.
Vázlat mód

Vissza a kezdőlapra