Kezdőlap
Teherszállítás

Villamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
Térkép

A BKV és a MÁV kapcsolódási pontjai


MÁV-BKV összekötővágány a Déli pályaudvar mellett
              
A BKV villamoshálózata a mai napig több ponton összekapcsolódik a MÁV nagyvasúti hálózatával. Ezt elsősorban az azonos nyomtáv teszi lehetővé. Korábban a mainál több csatlakozási pont létezett, ezeket a kapcsolatokat elsősorban a teherszállítás céljaira használták (lsd. fenti képet). Manapság számuk megfogyatkozott. A megmaradtak egy részét üzemi célokra használják, mások használaton kívül vannak.

Meglévő kapcsolatok
Megszűnt kapcsolatok
Angyalföld kocsiszín
Akna utca
Budafok kocsiszín Árpád híd
Déli pu.
BNV
Fehér úti főműhely Budafok-Háros
Ferencváros kocsiszín Ganz gyár
Sörgyár Ganz-Mávag

Horog utca

Kispest

Lágymányos

Marx tér

Rákospalota-Újpest

Révész utca

A meglévő csatlakozóvágányokat csoportosíthatjuk aszerint, hogy a két hálózat közvetlenül, vagy közvetve (valamilyen telephelyen keresztül) kapcsolódik-e egymáshoz. Ez utóbbira leggyakoribb eset a villamos kocsiszíneken keresztüli kapcsolat. Nézzük őket sorjában:

Villamos kocsiszíneken keresztüli csatlakozás: - itt gyakran folytak/folynak közvetlen átmenetek

Helyszín
Kép
Helyszínrajz
Státusz
Kialakítás
Feladat
További képek
Angyalföld kocsiszín


Használható,
üzemben
Angyalföld kocsiszín hátsó kapuján keresztül az ún "MÁV" vágányok kapcsolódnak Angyalföld MÁV állomás tehervágány-csoportjához. A vasútállomáson több vágány is BKV rendszerű felsővezetékkel részben villamosítva volt.
Eredetileg a teherszállítás céljára létesült. Itt adták át az újpesti üzemekbe érkező vasúti kocsik nagy részét.
Jelenleg esetenként villamosok Szentendrei múzeumba juttatásakor kap szerepet.
Képtár
Budafok kocsiszín

Használható, üzemben
Budafok kocsiszín hátsó kapuján keresztül kapcsolódik az összekötővágány az Albertfalva MÁV megállóhely melletti kiágazáshoz (korábban Budafok-Albertfalva állomás rakodóvágányához, mely részben BKV rendszerrel villamosítva volt).
Eredetileg a teherszállítás céljára létesült. Itt adták át a Fehérvári úti üzemekbe érkező vasúti kocsikat, de ide érkeztek a Tátra villamosok is.
Jelenleg esetenként nosztalgia villamosok forgalomba állításakor kap szerepet.
Képtár
Ferencváros kocsiszín


Használható,
üzemen kívül
A csatlakozó vágány nem közvetlenül a kocsiszínből, hanem a mellette lévő 020-as raktárból ágazik ki és megy át Ferencváros MÁV állomásra. A 020-as raktár ki van ürítve, eladása napirenden, a felsővezetékez leszerelték, így az összeköttetés sorsa bizonytalan.
Az összeköttetés célja alapvetően a 020-as BKV raktárba anyagok szállítása volt nagyvasúton keresztül. De fontos feladatot látott el a Combino villamosok 2006. évi érkezésekor is, melyeket a vasúti kocsikról itt helyeztek a villamospályára.
Képtár

Egyéb telephelyen keresztüli csatlakozás: - itt bár az elvi lehetősége megvan, gyakorlatilag sosem történtek/történnek közvetlen MÁV-BKV átmenetek - a Horog utcát kivéve

Helyszín
Kép
Helyszínrajz
Státusz
Kialakítás
Feladat
További képek
Fehér úti főműhely


Használható,
üzemben
A Fehér útról vezet be egy villamosvágány a Főműhely területére, ahol a vágányhálózat össze van kötve a metró járműtelep oldalában lévő közlekedővágánnyal. Ez a közlekedővágány a főműhely és metrótelep kapcsolatát biztosítja a MÁV Kőbánya teher pályaudvarával, a volt Törökőr HÉV tehetpályaudvaron keresztül.
Az összeköttetés a főműhely mindkét irányú kapcsolatát hivatott biztosítani a vasút és a villamos felé. Közvetlen átmenő menetek azonban itt nem közlekednek.
Képtár
Ganz gyár


Megszűnt 1990. körül
A Kőbányai útról egy vágány bekanyarodott a volt Ganz-Mávag telephelyre, ahol a kapun belül összeágazott a MÁV volt Józsefvárosi pályaudvaráról érkező iparvágánnyal a kis tolópad magasságában. A vágány célja a volt Ganz-Mávag telephely és a BKV villamoshálózatának kapcsolata. Miután a rendszerváltás után a Ganz-Mávag tevékenysége drasztikusan lecsökkent, és létezett egy másik kapcsolat is, ezért ezt a vágányt felbontották. Ugyan a MÁV iparvágányon keresztül a BKV a MÁV-val is közvetlen összeköttetésbe került, de ilyen irányú menetek itt nem folytak.
Ganz-Mávag


Megszűnt 2013-ban
A Kőbányai útról egy vágány kanyarodott be a volt Ganz-Mávag telephelyre, ahol a kapun belül összeágazott a MÁV volt Józsefvárosi pályaudvaráról érkező iparvágánnyal, és együtt vezettek a műhelyek előtti tolópadig.
A vágány célja a volt Ganz-Mávag telephely és a BKV villamoshálózatának kapcsolata. Itt utóljára a 2-es metró szovjet kocsijainak felújításakor volt közlekedés. Jelenleg a Ganz-Mávag helyén még a Ganz-Vagon Kft működik, ezért a Kőbányai úti pályafelújítás után ezt a kapcsolatot egyelőre meghagyták. A MÁV iparvágányon keresztül a BKV a MÁV-val is közvetlen összeköttetésbe került, de ilyen irányú menetek itt nem folytak. Képtár
Horog utca


Megszűnt 1996.11.15-én
A Bihari úti villamospályából a Horog utcánál ágazott ki egy vágány, mely bement a teherszállítás Horog utcai telepére. Erre a telepre vezetett Kőbánya-Hízlaló MÁV állomásról is egy vágány.
Ez egy nagyon fontos összeköttetés volt a teherszállítás időszakában. A környező ipartelepekre a MÁV-ról érkezett elegyet a BKV mozdonyai továbbították ezen az összeköttetésen keresztül.
Képtár

Közvetlen csatlakozás: - Itt is vannak/voltak közvetlen átmenetek

Helyszín
Kép
Helyszínrajz
Státusz
Kialakítás
Feladat
További képek
Akna utca


Megszűnt 2000. novemberében (már korábban használaton kívül volt)
A Maglódi úti villamospálya Akna utcai visszafogóhelyéből ágazott ki egy vágány, mely az Akna utca mentén haladt végig, majd becsatlakozott a MÁV téglagyári vontatóvágányába.
Az összekötővágányon keresztül az Akna utcai lerakótelepre szállítottak építési törmeléket, valamint roncs kocsikat továbbítottak és tároltak itt.
Képtár
Árpád híd


Megszűnt az 1960-as években (1955-től funkcióját veszítette)
Az Árpád (akkoriban Sztálin) hídon lévő villamospályából ágazott ki egy vágány, mely a MÁV Balparti körvasút Vizafogó-Angyalföld közti szakaszába csatlakozott.
Az Újpesti vasúti híd 1945-ös felrobbantása után a dorogi szénmedence és a pesti vasúthálózat kapcsolatát oly módon biztosították, hogy a küldeményeket Óbuda (MÁV)-Filatorigát (HÉV)-Flórián tér (villamos)-Sztálin híd-Angyalföld (MÁV) átmenetben továbbították a vasúti híd 1955-ös újjáépítéséig.
Képtár
BNV


Megszűnt 2009.11.30-án
A 29-es villamos 1996-ban üzemen kívül helyezett pályájából a MÁV Királyvágány keresztezését követően ágazik ki az összekötővágány, mely a MÁV Kőbánya-teher pályaudvarával áll (ill. korábban a HÉV Törökőr teherpályaudvarával állt) összeköttetésben. A 29-es kiágazását azonban 2009-ben egy pályafelújítás során megszüntették, a MÁV keresztezéseket pedig 2015-ben kiépítették, így ez az üzemi kapcsolat is megszűnt.
Ennek a kapcsolatnak a pontos célja számomra ismeretlen. Feltételezem, hogy a Fehér úti főműhely második kapcsolatát teremtették meg rajta keresztül a villamoshálózattal a hosszú Fehér úti vágányzár idején 1984-ben.
Képtár
Budafok-Háros


Megszűnt 1992-ben
A Nagytétényi úti villamospályából ágazott ki az összekötővágány, mely Budafok-Háros (ma Háros) MÁV állomáshoz csatlakozott.
A budafoki és nagytétényi BKV iparvágányokra érkező elegyet ezen keresztül továbbították.
Képtár
Déli pu.


Üzemen kívül
Az Alkotás utcai villamospályából közvetlenül a Déli pályaudvar volt postai vágánycsoportjához tartó vágány.
Eredetileg a Jobbparti Körvasút egyik kiindulópontja volt. Ezen keresztül lehetett eljutni Kelenföld felől Óbudára a Duna keresztezése nélkül a HÉV és villamosvágányokon. Később már csak a Ganz Villamossági Művek Kisrókus utcai telepére továbbítottak rajta keresztül teherkocsikat. A gyár elköltözése óta használaton kívül van. A Déli pályaudvar átépítésével valószínűleg megszűnik.
Képtár
Lágymányos


Megszűnt 1959-ben
Az Andor utcai vontatóvágány északi vége átjött a vasúti töltés alatt és bekötésre került eleinte a Goldman György téren, később a Karinthy Frigyes úton a villamospályába.
Kezdetben a szerepe a vasúti szerelvények Petőfi hídon történő közlekedtetésének lehetővé tétele volt a háború alatt, majd az 1950-es években a metróépítés földjének deponálása a lágymányosi lerakóba . Vasút-villamos közti klasszikus átadóforgalom itt nem volt.

Rákospalota-Újpest


Megszűnt: 1998.07.14-én
A Görgey Artúr utcából a Szilágyi utcába kanyarodó villamosvágányból ágazott ki az összekötővágány, és behaladt Rákospalota-Újpest MÁV állomásra.
Rajta keresztül érkezetek a vasúti kocsik a BKV iparvágánnyal kiszolgált újpesti ipartelepek egy részébe.
Képtár
Révész utca


Megszűnt: 1970-ben
A MÁV volt Vizafogó teherpályaudvarához csatlakozott a Révész fűtőművet kiszolgáló iparvágány. Ebből ágazott ki Kőtér átmenettel  egy BKV összekötővágány a villamosvasút Drávai utcai vonalához.
Kezdetben a BSzKRt. által kiszolgált Révész fűtőmű iparvágánya miatt létesült. Később az FVV többször próbálkozott a vizafogói iparvágányok egy részének kiszolgálását a MÁV-tól átvenni, de nem járt sikerrel.

Sörgyár


Használható, üzemben
A Jászberényi úti villamospálya Kőbányai Sörgyár előtti visszafogóhelyéből ágazik ki, és köt be a MÁV Kőbánya felső pu. vágányaiba.
Innen szállítják a selejtezett villamoskocsikat a roncstelepre. A BKV továbbítja eddig a pontig, majd a MÁV átveszi és betolja a FeFe telepére.
Képtár
Kapcsolódó link: Iparvágányok
Fotók: Fejes Balázs, és ismeretlen szerzők

Ez az összeállítás csak a villamoshálózat és a vasút összekötésével foglalkozik. Ezen kívül a BKV-HÉV hálózata is össze van kötve több ponton a MÁV-val, de azt majd egy másik oldal fogja tárgyalni.
Vissza az elejére