Kezdőlap
Teherszállítás

Villamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
Térkép

Belső és külső szállítás
Teherkocsik
Iparvágányok I.

              

A teherszállításon belül megkülönböztethetünk belső és külső szállítást. A belső szállítás (vagy "rezsi" szállítás) a BKV saját céljából, saját eszközökkel (kocsiparkkal) végzett anyag vagy eszköz szállítása. A külső szállítás pedig szerződés alapján, külső fuvaroztató felek (gyárak, ipartelepek) megbízásából a nagyvasútra/-ról történő nagyvasúti teherkocsi-továbbítást jelentett. A két típust megkülönböztették még "kisteher" és "nagyteher" néven is.

 Belső szállítás

A belső szállítás során általában üzemképtelen járműveket, forgóvázakat, saját "lábukon" vagy különféle anyagokat, alkatrészeket (zúzottkő, sín, áramszedő, stb.) teherkocsikon továbbítanak. Ugyan az utóbbi időben a közúti szállítási mód - a BKV-n belül is - mindinkább átveszi a vasúti szállítás szerepét, mégis mind a mai napig megmaradtak azok a szállítási feladatok, melyek egyszerűbben, vagy olcsóbban oldhatók meg a villamosvágányokon.

Üzemképtelen járművek szállítása

Az 1049-es pszú "sörvillamos" elszállítása
a Móricz Zsigmond körtérről

Kisföldalatti szállítása Zuglóban

UV szállítás az Okt. 23. utcában

Selejtezett kocsik szállítása a Visegrádi utcában

T5C5K villamosok szállítása a főműhelybe

Pótkocsik szállítása a Gubacsi úton

Múzeumi járművek átszállítása Zugló kocsiszínbe

UV szállítás a Salgótarjáni úton

Balesetben sérült járművek elszállítása a Skálánál

Roncs kocsi továbbítása az Őrháznál

A Lőrinci ikerkocsi a Fehér út felé halad

Útban a felújítás felé a Könyves Kálmán krt-on

Az üzemképtelen járműveket a szállítás során két muki közé sorozzák. Ennek több oka is van. Egyrészt így tudják biztosítani a megfelelő vonóerőt, másrészt a hátsó muki szerelvényszakadás esetén biztosít, harmadrészt pedig így tudják megoldani az irányváltást, hogy mindig legyen elöl egy vezetett jármű. Ez egy tipikusan olyan feladat, amit közúton sokkal bonyolultabb lenne lebonyolítani, és nincs is értelme. A továbbított járműveknek mindazonáltal futóképesnek kell lenniük, és összecsatolhatónak egymással, illetve a mozdonyokkal.

Forgóvázak szállítása

Forgóvázak szállítása a Moszkva téren

A '70-es években a Gellért téren

Az Örs vezér terén a 13-as villamos hurokvágányán

A forgóvázak a villamosok azon egyetlen "alkatrészei", melyek továbbítása sínen egyszerűbb, mint közúton. Ezek ugyanis "saját lábukon" vontathatók, illetve tolhatók.

Teherkocsik

Végül következnek azok az anyagok és alkatrészek, melyek szállításához teherkocsik szolgálnak. A villamosvasút korábbi jelentős teherkocsiállománya szinte teljes mértékig selejtezésre került. Napjainkban már csak a következő teherkocsik tartoznak a BKV állományába:

Megnevezés
Pályaszám
Honos telep
Gyártási év
Jellemző
lowry
8300
Ferencváros
1890.
Metró reklám
lowry
8330
Ferencváros
1890.

sínszállító
8335
Ferencváros
1889.
A-B sínszállító*
lowry
8609
Ferencváros
1889.

lowry
8610
Ferencváros
1889.

lowry
8625
Ferencváros
1890.
volt Metró reklám
sínszállító
8925
Ferencváros
1890.
A-B sínszállító*
* A sínszállító kocsi a régi erdei vasutakon használt truck-hoz hasonló rakoncás forgóváz-pár, mely egy pályaszám alatt fut, és ahol a két forgóváz A-val és B-vel van megkülönböztetve. A forgózsámolyok egymástól távol is elhelyezhetők, ahogy azt a rájuk fektetett sínszálak hossza megkívánja.
Sínek szállítása

Sínszállítás a Nagyvárad téren

Üres sínszállító szerelvény az Angyal utcában

Sínek lerakodása a Szilágyi Erzsébet fasorban

A síneket elsősorban oda éri meg a villamosvasúton továbbítani, ahol nyitott vágányú pályarészek vannak és közúton nem, vagy nehezen megközelíthetők.

Egyéb alkatrészek, anyagok szállítása

Munkában a Gellért tér átépítésén

Tehervonat a Hermina úton

Kábelszállítás a Baross téren

Tehervonat az Üllői út-Ecseri út kereszteződésében

Áramszedőszállítás az Irinyi József utcában

Üres tehervonat a Bartók Béla úton

Tehermenet a Nagykörúton

Áramszedőszállítás az Őrháznál

Tehervonat a Baross utcában

Üres teherszerelvény a Nyugati téren

Sitt rakodása lowry-ra Kelenföld kocsiszínben

Kábelszállító szerelvény a János kórháznál

A teherkocsikon általában megtalálható a légfék (kivéve a sínszállító kocsikat), így a mukival összecsatolva az egész szerelvény fékezhető légfékkel.

Végezetül következzen egy kakukktojás. A villamos teherjárművek egy olyan felhasználása, mely egyáltalán nem tartozik a teherszállítás profiljába.

Egyéb   
A Metró hírújság reklámozása céljából 1999-ben két tehermozdonyt és egy lowryt teljes felületű hirdetéssel láttak el. Ez a szerelvény járta a várost, és a forgalmasabb csomópontokban volt félreállítva (a képeken a Móricz Zsigmond körtéren és a Baross téren). Az átfestett járművek a mai napig zöld színűek, de a fenti összeállításban már nem közlekednek.

Iparvágányok I.


Récsei autóbusz üzemegység, balra az iparvágánnyal

Gázolajszállító BKV tartálykocsi

A BKV Hámán Kató utcai telephelyének helyszínrajza

A belső teherszállítás általában a BKV telephelyei között történik. Ezek a telephelyek többségükben a különféle kocsiszínek, főműhelyek - amikkel egy külön rész foglalkozik. Kisebb részben azonban egyéb telephelyek, illetve BKV iparvágányok a lehetséges célpontok. Jelen fejezet ez utóbbiakkal foglalkozik kicsit részletesebben. Korábban a BKV iparvágányok száma jelentős volt, mára ezek megszűntek.
A megkülönböztetés a "telephelyi vágányok" és az "iparvágány" kategóriák közt nem mindig egyértelmű. Jelen feldolgozásban a fennmaradt iparvágány-kimutatásokat tekintettem irányadónak.

A villamosvasút belső iparvágányai négy nagyobb csoportba sorolhatók: erőművek, garázsok, raktárak, egyéb telephelyek kiszolgálói.

Áttekintő térkép az iparvágányokról.

Erőművek
Hajdanán a villamosvasút a villamosenergiát nem az elektromos művektől vásárolta, hanem saját áramfejlesztő telepein maga állította elő. Ezek a vállalat saját tulajdonában lévő erőművek általában széntüzelésűek voltak. A vállalat belső szállításának részét képezte a tüzelőanyag erőművekbe juttatása.
Ilyen erőművek voltak:
-a Budafoki erőmű
-a Damjanich utcai erőmű
-a Kertész utcai telep
-a Pálffy telep
-a Révész utcai erőmű

A vállalat saját áramfejlesztése az 1930-as években megszűnt, az iparvágányok egy részét más célokra még sokszor évtizedekig megtartottál. Mára ez a szállítási forma a hozzá tartozó iparvágányokkal teljesen megszűnt.

Garázsok
Az autóbusz ágazat a második világháborút követően jelentős fejlődésnek indult. Az egyre-másra létesülő és bővülő autóbuszgarázsokban végezték többek közt az autóbuszok üzemanyaggal való feltöltését. Ehhez a szükséges gázolajat kezdetben iparvágányokon tartálykocsikban juttatták el. Ilyen garázsok voltak:
-Fürst
-Récsei

Mára ez a szállítási forma is teljes egészében megszűnt, a gázolajat közúton, kamionokkal szállítják.

Raktárak
A villamosvasút anyagok és eszközök nagyobb mennyiségű tárolására különféle raktárakat tartott fenn. Ezek feltöltése, és az anyagok szétosztása részben szintén a villamosvasúti belső szállítás feladata volt. Ilyen raktárak:
-02-es raktár
-12-es raktár

Ezek közül a 02-es raktár a BKV legtovább fennmaradt ilyen létesítménye, vagy a kimutatások szerint "iparvágánya".

Egyéb telephelyek
A fenti három kategória egyikébe sem kifejezetten sorolható telephelyek kerültek ebbe a kategóriába. Név szerint:
- Akna utcai lerakótelep
- Ferencváros kocsiszín műhelyvágánya
- Ferencváros telep iparvágány-hálózata (felsővezeték telep)
- Földalatti Vasút Vállalat (metróépítés) iparvágányai (Lágymányos, Szent Isván tér, Széna tér, Vérmező)
- Hámán Kató utcai kábeltelep
- Béke téri pft. telep

Kapcsolódó link: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Fotók: Benda György, Fejes Balázs, Geoffrey Tribe, Hajtó Bálint, Hamster, Markója Szilárd, Szigeti Dániel, Szilva Péter Ernő, Tim Boric és ismeretlen szerzők
Járműgrafikák: Gondos Árpád, Hajtó Bálint és Iván Zoltán
Vissza az elejére