Mozdonyok a villamosvasutakon


[Gőzmozdonyok] [Kis mozdonyok] [Motoros fedett teherkocsik] [Nagy mozdonyok]
[Nem önjáró hóseprők] [Önjáró hóseprők]
[Ma is meglévő motoros fedett teherkocsik] [Ma is használt hóseprők] [Síncsiszolók]


Kis mozdonyok ("békák")

A budapesti villamosvasutak megindulásakor főleg az elővárosba kifutó vonalakat üzemeltető társaságok szereztek be villamos mozdonyokat. Ezek a korai típusok nagyrészt egyformák voltak: rövid kocsiszekrénnyel rendelkeztek, az vezetőállás-terük szűk volt, az indítóellenállásokat a mozdony orr-részébe tették. Kicsi és tömzsi alakjuk miatt ezek a mozdonyok a "béka" becenevet kapták.
Adatok gyártáskor és 1941-ben:
eredeti pályaszámok
BLVV 1-4
BBVV 1
BURV 1-2
BURV 3-4
BVVV 1
pályszámok 1941-ben
7300-7303
- (elbontva)1
7200-7201
7202-7203
7020
gyártó
Ganz (1900 - 1901)
Ganz (1899)
Ganz (1896)
MÁVAG (1902)
BVVV házilagos (1908)
hossza
5438 mm
5450 mm
5000 mm
5430 mm
szélessége
2200 mm
2300 mm
2400 mm
2200 mm
tengelytáv
1800 mm
1860 mm
1800 mm
2000 mm
motor
T 20
(BLVV 4: T 252)
Unió
D 80
teljesítménye
2x25 LE
(2x35 LE2)
2x37 LE
2x35 LE
fék
kézifék
villamosfék
BLVV mozdonyokon: Westinghouse-fék
(1941-ben Böcker légfék)
kézifék
villamosfék
(1941-ben 7202-7203: Böcker légfék)
kézifék
villamosfék
1 - A BBVV 1-es 1941-re már el lett bontva.
2 - 1941-ben a BLVV 3 -> 7302-es is T 25-ös motoros.
Az adatok több helyen ellentmondásosak.
BURV 1
A BURV 1-es mozdonya egy a cég saját élemiszerszállító kocsijaiból összeállított vonat élén a BÚR-telepen.
A Budapest Újpest Rákospalota Vasút kezdetektől fogva a személyforgalom mellett nagyvasúti teherkocsik vontatásával is foglalkozott az újpesti gyárakhoz vezető iparváganyokon. Négy "béka" mozdonnyal rendelkezett a BÚR-vasút: ebből kettő-kettő volt azonos építésű. Az 1-2-es mozdonyt a forgalom megindulásakor vásárolták. Eredetileg csak rúdáramszedővel rendelkeztek, a járműveket a teherkocsik tolatása céljából MÁV-os ütközőkkel is felszerelték. 1912-13-ban a rúdszedőt szabványos líraszedőre cserélték le. Rövid ideig alsóvezetékes áramszedő hajóval is el voltak a mozdonyok látva.

A BSzKRt. 1940-ben beszámozta a BÚR-kocsikat számrendszerébe: a két mozdony a 7200-7201-es számot kaptak. A '40-es években a két mozodnyt összecsatolt ikermozdonnyá alakították, motorjaik megtartásával.

1951-ben a két mozdonyt eladták, Debrecenbe és Szegedre.

A 7200-as Debrecenbe került, a 203-as pályaszámot kapta meg. A DKV-nál új kocsiszekrényt és görgőscsapágyas futóművet kapott. A mozdony a mai napig megvan a DKV telepén.
DKV 203
DKV 203
A DKV 203-as a '60-as években. A kép szerint a mozdonynak az egyik oldali MÁV-os ütközői hiányoztak.
A 203-as mozdony, átépített szekrénnyel a '90-es években. A mozdony a BURV egyetlen megmaradt motoros járműve.
A 7201-es mozdony Szegedre került 1951-ben, itt M II-es számot viselt. A mozdony 1968-ig volt itt üzemben, aztán elbontották.
SZKV M II
Az M II-es mozdony Szegeden.

A BURV 3-4-es mozdonyát néhány évvel később, 1902-ben rendelték. Ezen mozdonyok különlegessége volt, hogy már eredetileg is kétféle áramszedővel voltak felszerelve: rúdáramszedővel és csúszólapos líraszedővel. Noha a BÚR-vasúton már 1907-ben áttértek a líraszedők alkalmazására, a mozdonyokról a rúdáramszedőt csak 1912-13-ban szerelték le. Az iparvágányokon ugyanis gyakran csak később alakították át a vezetéket az egységes rendszerre. 1902-ben viszont már azért lehetett szükség a kétféle áramszedőre, mert a BURV mozdonyai szolgálták ki valószínűleg a BVKV Váci úti iparvágányait is.

A BSzKRt. 1940-ben ezeknek a mozdonyoknak a 7202-7203-as pályaszámot adta. A mozdonyok közül az '50-es években a 7202-est valószínűleg selejtezték, a '60-as években azonban még megvolt a 7203-as. A mozdony ekkorra már ollós szedővel üzemelt, azonban továbbra is az Újpesti iparvágányokon teljesített szolgálatot. A járművet a '60-as évek végefelé selejtezhették.

A BURV 4-es mozdonyának gyári fotója a MÁVAG-ban.
Az előző mozdony már 7203-asként, kissé megkopott fényezéssel a '60-as években, Angyalföld telepen.

A Budapest-Budafoki Helyiérdekű Villamos Vasút (BBVV) is rendelt vonalának megnyitásakor egy "béka" mozdonyt. Ennek a mozdonynak a legfőbb feladata az volt, hogy a vasúton érkező szénszállítmányokat a vasút telepén lévő erőműbe juttassa; de a vonalon üzemelt néhány iparvágány is. A mozdonynak ennek megfelelően nagyvasúti ütközője is volt.

A mozdony rúdáramszedőjét 1908 után lecserélték.

Ez a mozdony még átkerült 1917-ben a BHÉV-hez (2001-es számon), de itt már nem sok munkát kapott. Ezért a szekrényét lebontották, alvázát hótolónak használták. Majd egy darut szereltek rá és 4041-es számon felsővezeték tartó oszlop állító kocsi lett belőle. Később a darut is leszerelték, és alacsony oldalfalú teherkocsiként és - mivel MÁV-os ütközői megmaradtak - közvetítőkocsiként használták. A kocsi 1952-ben a MÁV-BEV-hez került Xses 93040-es számon majd a 1958-ban vissza a BHÉV-hez 4001-es pályaszámmal. További sorsa ismeretlen (valószínűleg selejtezték).

A BBVV 1-es mozdonya nagyvasúti teherkocsit visz. A fényképen látható, hogy a mozdonynak egy kontrollere volt középen.
Az előző mozdony alváza, mint BHÉV 4001-es közvetítőkocsi. A kép a '60-as években készülhetett, Budafok kocsiszínben.

Négy "béka" mozdonnyal rendelkezett a Budapest-Szentlőrinci Helyiérdekű Villamosvasút (BLVV), ezek pályaszáma BLVV 1-4 volt. Ebből a 4-est csak 1901-ben szállították le, ennek eltérő villamos berendezése is volt. A mozdonyokat tehervonatok, illetve hosszabb személyvonatok (munkásszállító vonatok) továbbítására használták.

A '20-as években a mozdonyokat BLVV 301-304-re számozták át. 1940-ben pedig 7300-7303-as pályaszámot kaptak.

BLVV mozdony
BLVV mozdony
A BLVV egyik mozdonya egy négykocsis munkásszállító vonattal 1900 körül.
Egy másik munkásszállító vonat látható mozdonyával ezen a színezett fényképen, az Üllői úton, a kispesti villanytelepnél.
A 7301-es mozdonyt 1943-ban Nagyváradra adták el. Itt NVV 5-ös pályaszámot kapott. 1944-ben Debrecen légitámadása után a pályaudvar melletti kocsiszínben is sok kocsi elpusztult. Ezért ezt a mozdonyt átirányították Debrecenbe, amely villamosvállalata ugyanúgy a Magyar Vasútforgalmi Rt. tulajdonában volt, mint a nagyváradi üzem. Debrecenben 202-es számot kapott a mozdony. Itt üzemelt 1961-es selejtezéséig.
NVV 5
DHV 202
DKV 202
Az nagyváradi 5-ös mozdony.
A DHV 202-es mozdonya a Pallagi vonalon a háború alatt. A mozdony oldalán az NVV 5 felirat is látszik. 
A második képen (valószínűleg) ugyanez a mozdony látható már az '50-es években, a debreceni kocsiszínben.
A megmaradt három BLVV eredetű béka mozdony különböző feladatokat kapott. A 7302-es a '40-es évektől a Füzesi főműhelybe volt beosztva tolatómozdonynak. Amikor az '50-es években a BSzKRt-t feldarabolták, a mozdony valószínűleg a javításokat végző önálló állami vállalathoz került. A képek szerint ekkor a MÁV-os sarokütköző nem volt már rajta. A mozdonyt 1974-ben selejtezték.

A 7303-ast 1951-ben hivatalosan átadta a Fővárosi Vasútépítő Vállalatnak, amit szintén a BSzKRt. feldarabolásával válaszottak le külön üzemként. A mozdonyt Ferencváros forgalmi telep raktárvágányain és a Pirók Gyula főműhelyben használták tolatásra. A '60-as évek elején már nem volt meg.

1945 után megszűnt az utolsó, a FAV kocsiszínhez vezető alsóvezetékes vonal. Korábban a földalatti kocsijaihoz egy áramszedő hajós kiskocsit csatoltak. Ezután pedig a 7300-ast osztották be áramszedőnek - a kocsiszínbe beálló vonatot ugyanis a motorkocsiból vezették, de az áramot egy erősáramú csatlással vezették előre a mozdonytól. Kiálláskor a mozdony húzta a szerelvényt. A mozdony egyik oldaláról a nagyvasúti sarokütközőket leszerelték.

A '70-es évek elejére a 7300-as átkerült a Fogas telepére, és itt a 7020-ast pótolta: a pótkocsikat és a teherkocsikat rendezte a Fogas szerelvények elé. Ekkorra a mozdony másik oldaláról is leszerelték a sarokütközőt.

A mozdonyt a Fogaskerekű vasút 1973-as rekonstrukciója után is megtartották, 1975-ben a Közlekedési Múzeum védelme alá került. Sokáig azonban csak félreállítva állt. A járművet azonban üzemképesen helyreállították, 1998-ban a Szentendrei múzeumba került kiállításra.

7302
7302
A 7302-es mozdony a Füzesi főműhely előtt egy fényezés alattálló UV-vel, a '60-as években.
A 7302-es mozdony Angyalföld kocsiszínben, a '60-as évek végén.
7300
7300
Vittorio Formigari
A 7300-as mozdony a Gundel előtt a '60-as években. Érdemes megfigyelni, hogy a mozdony egyik oldalán hiányzik a MÁV-os sarokütköző.
A 7300-as mozodony a Fogas telepen 1970 körül.
7300
Lakos Rudolf
BLVV 1
Szigeti Dániel
A 7300-as a '70-es évek végén Angyalföldön, immár feladat nélkül félreállítva.
A BLVV 1-es a Szentendrei múzeumban.

7020
A 7020-as mozdony a Fogas telepen. Ennek a mozdonynak egy érdekes, egyedi áramszedője volt.
A BVVV 1-es mozdonyát házilagosan építették, a Révész utcai erőműbe küldött szénszállítmányok rendezésére. 1923-ban a mozdony 7020-as számot kapott. Az erőműtelepet 1930-tól csak tartaléknak tartották meg a villamosvasút saját áramtermelésének megszűnte után. Így 1929-ben a mozdony a villamosított Fogaskerekű telepére került, itt a pótkocsik és a teherkocsik tolatására használták egészen a '60-as évek végéig.

Készítette: Németh Zoltán Ádám

Az oldalon közölt adatok tájékoztató jellegűek, a bizonytalan adatok esetén jelölöm külön a forrást.
Esetleges pontosításért kérem, forduljon e-mailben a szerzőhöz, vagy a webmesterhez!

Felhasznált irodalom:
[1] - Dr. Kubinszky Mihály, Lovász István, Villányi György- Régi magyar villamosok
[2] - A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada
[3] -  A 100 éves budapesti villamosvasút története - Lovász István táblázatai
[4] - K. Juhász Erzsébet, Keller László: Soroksári füzetek2. - Helyiérdekű vasútunk
[5] - Járműállomány kimutatások: 1941, 1961-63.
[6] - Lovász István: Száz éve adták át a forgalomnak a BLVV-t
[7] - 100 éve indult útjára a BBVV


 
 

Rövidítések:

 • BBVV - Budapest-Budafoki helyi érdekű Villamos Vasút
 • BHÉV - Budapesti Helyi Érdekű Vasutak
 • BLVV - Budapest-Szent Lőrinczi helyi érdekű Villamos Vasút
 • BSzELMÜ - Budapest Székesfővárosi Elektromos Művek
 • BSzKRt - Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részványtársaság
 • BURV - Budapest-Újpest-Rákospalotai villamos közúti Vasút
 • BVKV - Budapestvidéki Villamos Közúti Vasút
 • BVVV - Budapesti Villamos Városi Vasút
 • DHV - Debreceni Helyi Vasút
 • DKV - Debreceni Közlekedési Vállalat
 • MÁV - Magyar Államvasutak
 • MÁV-BEV - Magyar Államvasutak - Budapesti Elővárosi Vasutak
 • NVV - Nagyváradi Városi Vasút
 • SzKV - Szegedi Közlekedési Vállalat


 • [Gőzmozdonyok] [Kis mozdonyok] [Motoros fedett teherkocsik] [Nagy mozdonyok]
  [Nem önjáró hóseprők] [Önjáró hóseprők]
  [Ma is meglévő motoros fedett teherkocsik] [Ma is használt hóseprők] [Síncsiszolók]