Gőzmozdonyok a budapesti villamosvasutaknál


[Gőzmozdonyok] [Kis mozdonyok] [Motoros fedett teherkocsik] [Nagy mozdonyok]
[Nem önjáró hóseprők] [Önjáró hóseprők]
[Ma is meglévő motoros fedett teherkocsik][Ma is használt hóseprők] [Síncsiszolók]
 
Tartalomjegyzék:
A Köztemetői vasút mozdonyai
A BURV Újpest nevű mozdonya
A Kőbányai Iparvasút mozdonyai


A Köztemetői vasút mozdonyai

A Budapesti Városi Villamosvasútnak - a BVV-nek - a villamosvasúti vonalainak megnyitásakor a Fővárosi Tanács előírta, hogy ha esetleg a villamosvasút nem válik be, legyenek gőzmozdonyok tartalékban, egy esetleges gőzvasútra való átállás lehetőségét fenntartandó. Ezért 1890-ben négy gőztramwayt vásárolt a BVV 1890-ben, melyeket a Baross kocsiszínben tároltak. Azonban ezen gőzmozdonyok alapvetően nem volt feladatuk.

1891-ben megépült a BVV egyetlen gőzmozdonyos vasútvonala, a mai 37-es villamos vonalán a Rókus kórház és az Új köztemető között, egy szárnyvonallal a Korponai utcán keresztül a Liget térig (ez lett a későbbi 36-os villamosvonal). A négy tartalék gőzmozdonyt a BVV a mozdonyokat átirányította az új vasútra. Később két további mozdony került a vasútra, ám mivel 1893-ban már villamosították is a vonalat, a 6-ost már nem is vették üzembe.

 
pályaszám
1, 2
3, 4
5
6
gyártó - típus
MÁV gépgyár 264 szerkezet
MÁV gépgyár 266 szerkezet
MÁV gépgyár 269 szerkezet
Henschel 
gyártási év
1890.
1890.
1893.
1893.
gyártási szám
301, 302
327, 328
553
3802
tengelytáv
1450 mm
1450 mm
1450 mm
...
A gőzmozdonyokat a BVV 1900 körül eladta, az ismertek Magyarországon kívülre kerültek (a 2, 3-as Ostravába, a 4-es Zieditzbe).
 
A BVV Köztemetői Vasút 3-as mozdonya vontatja a 70-es kéttengelyes I-II. osztályú pótkocsit az Őrháznál lévő vonalelágazásnál Kőbánya felé.
A Köztemetői Vasút végállomása a Nemzeti Színház mellett.

A BURV Újpest nevű mozdonya

A BURV az iparvágányai kiszolgálására vásárolt 1895-ben egy gőztramway jellegű mozdonyt. Ez a jármű pályaszám helyett az Újpest nevet kapta. Az idők során egyre kisebb jelentősége volt a gőzmozdonynak, mert Újpest területén az iparvágányokat villamosították.
 
neve
Újpest
gyártó - típus
MÁV gépgyár 2611 szerkezet
gyártási év
1895.
gyártási szám
683
tengelytáv
1450 mm
ütközők közötti hossz
5590 mm
A mozdonyt 1906 körül a Debreceni Helyi Vasútnak adták el. A mozdony nem kapott pályaszámot. 1911-től, a DHV villamosítása után már nem volt személyforgalmi szerepe, így az iparvágányok kiszolgálásában vett részt. A mozdony sokáig állományban maradt, egészen 1949-ig.
A képen a BURV Újpest nevű gőzmozdonya, melyet a század elején eladtak a DHV-nak. Debrecenben nem kapott pályaszámot. A fotó a két világháború között készült, a DHV megnyitásának valamelyik évfordulóján. 

A Kőbányai Iparvasút mozdonyai

Kőbánya jelenlegi Gyárdűlő részén az 1870-es évektől kezdve hatalmas sertéstenyésztőtelepek épültek, melynek forgalmának kiszolgálására egy iparvasúti hálózat létesült 1888-ban. Ez volt a Kőbányai Iparvasút, mely kizárólag teherszállítást végzett az ipartelepek és Kőbánya - Hízlaló MÁV pályaudvar között. A vasút megnyitásához a MÁV-gépgyártól vásároltak három gőztramway rendszerű mozdonyt. A kezdeti sikerek után azonban az 1895-ös sertésvész után a területen működő vállalatok már nemigen tértek magukhoz - ebben közrejátszott az időközben megépült Soroksári úti és Nagytétényi hízlaldák konkurrenciája is. A vasút innentől kezdve folyamatosan veszteséges volt. Ezért 1907-ben tulajdonosváltás is történt a cégben, ám az időközben betelepült új iparvállalatok ellenére sem tudtak jelentős sikereket elérni a vasúton. A hálózaton 1944-ben megszűnt a forgalom, és a háború utáni években sem indult újra.

A környékbeli ipartelepek nyomására az időközben csődbement vasutat a főváros megváltotta, és üzemelését a BSzKRt-re bízta. A vasútforgalom 1948 áprilisától indult meg újra. Ekkor két mozdony volt állományban, 1-2-as pályaszámon, ezek a járművek eredeti pályaszámaikat megtartva kerültek a BSzKRt. állományába. Ezek a mozdonyok már nem az eredeti gőztramwayok voltak, hanem rövid szertartályos mozdonyok, melyek 1927-ben kerültek a Kőbányai Iparvasútra.

 
pályaszám
1II
2II

(a BSzKRt. állományába már nem került be)
gyártó - típus
MÁV gépgyár 112-es szerkezet
MÁV gépgyár 112-es szerkezet
MÁV gépgyár 2610-es szerkezet
gyártási év
1882.
1883.
1893.
gyártási szám
54
56
554
tengelytáv
2400 mm
2400 mm
1450 mm
ütközők közötti hossz
6420 mm
6420 mm
5590 mm
A két, BSzKRt. állományába került mozdony életútja a következő volt. A MÁV 555 -> 5141 -> 20,009-es mozdonya 1918-ban az Esztergom-Szászvári Szénbánya Rt.-nek lett eladva, ezután került a Kőbányai Iparvasútra 1927-ben, 1II-es pályaszámon. A MÁV 557 -> 5143 -> 20,011-es mozdonyát pedig 1927-ben közvetlenül a MÁV-tól vette át az iparvasút, 2II-es pályaszámmal.

A két gőzmozdony az államosítás után a Fővárosi Villamosvasút állományába került. Az '50-es években a meglévő vontatóvágányok felhasználásával és villamosításával tervezték meg a 13-as villamos első szakaszát, melyet végül 1955-ben adtak át a Mázsa tér és az Üllői út között. Ekkor kezdődött meg az iparvágányok villamosítása is, amivel 1956-ig végeztek is. Az ezzel feleslegessé vált két mozdonyt így 1956 januárjában az FVV eladta a Zagyvaapátfalvai Üveggyár számára, ahol még pár évig szolgálatban voltak.
 

KIV 3
A KIV eredeti gőztramway-ai közül a 3-as maradt meg sokáig a vasút kötelékében, 1893-tól szolgált Kőbányán, ám a háború után már nem került újra üzembe. Sorsa ismeretlen.
dr. Gyulai Géza
A képen a KIV 1II-es mozdonya látható.
Ez pedig valószínűleg a 2II-es mozdonyt ábrázolja 1938-ból, a Bihari utcában.

Készítette: Németh Zoltán Ádám

Az oldalon közölt adatok tájékoztató jellegűek, a bizonytalan adatok esetén jelölöm külön a forrást.
Esetleges pontosításért kérem, forduljon e-mailben a szerzőhöz, vagy a webmesterhez!

Felhasznált irodalom:
[1] - Dr. Kubinszky Mihály, Lovász István, Villányi György - Régi magyar villamosok
[2] - A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada
[3] - A 100 éves budapesti villamosvasút története - Lovász István táblázatai
[4] - K. Juhász Erzsébet: A kőbányai gőzmodonyú vontató iparvasútról, Városi Közlekedés 95/6., 374.o.[Gőzmozdonyok] [Kis mozdonyok] [Motoros fedett teherkocsik] [Nagy mozdonyok]
[Nem önjáró hóseprők] [Önjáró hóseprők]
[Ma is meglévő motoros fedett teherkocsik][Ma is használt hóseprők] [Síncsiszolók]