Mozdonyok a villamosvasutakon


[Gőzmozdonyok] [Kis mozdonyok] [Motoros fedett teherkocsik] [Nagy mozdonyok]
[Nem önjáró hóseprők] [Önjáró hóseprők]
[Ma is meglévő motoros fedett teherkocsik] [Ma is használt hóseprők] [Síncsiszolók]


Nagy mozdonyok

Az iparvágányok kiszolgálására a villamosvasút is használt nagyobb vonóerejű villamos mozdonyokat.
Eredeti adatok:
pályaszámok
BBVV 3, 4
BURV 11, 12
7080
7400-7401
gyártó
Kistarcsa (1917)
Kistarcsa (1917)
Dózsa főműhely (1957)
Ganz (1943)
ütközők közötti hossza
8430 mm
8430 mm
8650 mm
11790 mm
szélessége
2310 mm
2310 mm
2310 mm
...
tengelytáv
4000 mm
4000 mm
4000 mm
5600/2200 mm
motorok
TS 100
TS 100
TSA 100
TC 7,5/14
teljesítménye
2x75 LE (1000 V-os)
2x75 LE
2x75 LE
4x110 LE
A BURV két nagy, 11-12-re számozott, a későbbiekben "BÚR-bivalynak" becézett mozdonnyal rendelkezett. Ezek is az újpesti iparvágányok kiszolgálásában vettek részt. A mozdonyok sajátossága volt, hogy szélesebbek és magasabbak voltak az átlagos villamoskocsiknál, így csak korlátozással közlekedhettek a hálózaton.

A mozdonyokat 1940-ben 7210-7211-re számozták.

Az '50-es évektől kezdve a mozdonyok az FVV-hez tartozó budafoki vonalcsoporton teljesítettek szolgálatot, mivel itt nem maradt 1000 V-os berendezésű mozdony. Így 1958-ban a vonalcsoport tartozékaként átkerült a BHÉV-hez a két mozdony. Itt L V B típusjelet, és L 2005-2006-os pályaszámot kaptak. 1963-ban, a vonalcsoporttal ismét visszakerültek a mozdonyok az FVV-hez, eredeti 7210-7211-es számaikon.

A két mozdony a '70-es években ismét visszakerült a BHÉV-hez. Ekkorra a - valószínűleg az '50-es években felszerelt - merev BHÉV-es középütközőt villamosvasúti tányérütközőre változtatták. A motorjaikat valamikor TC 7,5/14-esre cserélték le. A két mozdonyt a '80-as évek végén - '90-es évek elején selejtezhették, tudomásom szerint elbontották.

L 2006
7211
A BHÉV L 2006-os mozdonya az 1958-as átadás után, a budafoki áramátalakító iparvágányán.
A 7211-es 1963 után Budafok kocsiszínben. A kocsi továbbra is HÉV középütközővel és MÁV-os sarokütközőkkel van felszerelve.
Lakos Rudolf
A 2005-ös mozdony Vágóhídon, a '70-es évek végén.
A HÉV 2006-os mozdonya Vágóhídon. A mozdony már villamosvasúti középütközős kivitelű a korábbi HÉV-es merev középütköző helyett.

1957-ben a BÚR-bivalyok alvázainak főbb méreteivel megegyező mozdonyt gyártott a Dózsa-főműhely. Az FVV-nél 7080-as számot kapott a mozdony.

A mozdonyra két 500 V-os TSA 100-as motort szereltek fel. A kocsi acélvázas szekrényű volt. A mozdony az átcsoportosított 7210-7211-es mozdonyt pótolta az Újpesti iparvágányok kiszolgálásában. A '80-as évek közepéig lehetett szolgálatban, ezután selejtezték, és el is bontották.

7080
7080
Lakos Rudolf
A 7080-as mozdony a földalatti kihúzóvágányán, 1957-ben.
 A 7080-as mozdony 1978 tavaszán Angyalföld kocsiszínben. Néhány évvel később már itt félre volt állítva ez a mozdony.
7080
Lakos Rudolf
7080
A mozdony Angyalföld MÁV-állomás vágányain.
A 7080-as mozdony Újpesten, a Táncsics és a Baross utca kereszteződésében. A balesetet a nagyvasúti kocsik eltérő szélessége okozta. A vonat vége itt látható.

Ismételten egy olyan mozdony következik, amely csak érintőlegesen kapcsolódik a villamosvasúthoz, de az állományában nem volt sosem.

A BBVV 3-4-es mozdonya megegyezett a BURV 11-12-es mozdonyával. Ezek a mozdonyok alkalmasak voltak a vonalcsoport külső szakaszán lévő 1000 V-os iparvágányok kiszolgálására. A mozdonyokat 1917-ben szállították, levizsgáztatásukra azonban csak 1925-ben került sor, ekkor már BHÉV 2003-2004-es számon, illetve L V típusjellel. Rövidesen (1930-ig) a mozdonyok nagyobb teljesítményű 130 LE-s TS 150 motorokat kaptak.

A 2003-as mozdony elkerült a budafoki vonalcsoportról az '50-es évekre, így 1952-ben a MÁV vette át V23.001-es számon. 1958-ban ismételten BHÉV L 2003-as számon vették vissza. A mozdonyt a '80-as években selejtezhették, el is bontották.

A 2004-est a BHÉV Csepeli főműhelye 1939-ben átépítette dízelmozdonnyá, ezzel lehetővé vált a személyforgalomban dízelvontatásra áttérni a ráckevei vonalon. A kocsi acélvázas, áramvonalas kocsiszekrényt kapott. A mozdony belső terébe egy Ganz gyártmányú VI Jar 170/240-es típusú 240 LE-s motort építettek. A vontatómotorok TS 150-es típusok maradtak. A dízelmotor hűtése végett a tetőre mindkét oldalon egy-egy zsaluzott hűtő került. A mozodny 42-es pályaszámot kapott, és DL V-ös típusjellel tartották nyilván.

1945-ben a németek elhurcolták a mozdonyt, de csak Nagycenkig jutottak el vele, itt találták meg a front elvonulása után. 1952-ben a mozdonyt átvette a MÁV-BEV: M 271.5002 majd M 242.5002-es pályaszámon. 1958 után ismét DL 42-es. A mozdonyra vonatfűtési célból 1958 után ideiglenesen áramszedő került - ez üzemeltette a Ráckevei BHÉV vonatok villamos fűtését a belső felsővezetékes szakaszon. Az áramszedő használatát a 1976 után szűntették meg, miután a ráckevei vonalat villamosították, illetve a taksonyi vonalon is megszűnt a személyszállítás.

A '60-as évek közepétől kezdve a hatóság megtiltotta a pályaszámokban lévő betűjelzéseket, így a mozdony oldalsó pályaszáma L 42-ről 42-re módosult. A mozdonyt ezután munkavonatokban használták, majd 1983-ban átkerült a Fehér úti főműhelybe tolatómozdonynak. 1985-ben félreállították majd 1987-ben a vágóhídi műhelyben újra üzemképessé tették. A mozdony a mai napig megvan, időszakosan kiállítva látható Szentendrén, a múzeumban.

L 2004
L 2003
A BHÉV 2004-es mozdonya a '20-as években. Ezt a mozdonyt később dízelüzeművé építették át.
Az L 2003-as mozdony a BHÉV 1958-as újjászervezése után.
DL 42
DL 42
A DL 42-es mozdony 1949-ben, Vágóhíd végállomáson, az újonnan megérkezett P XV-ös kocsikkal. Ekkor a DL 42-es a két áramfejlesztő mozdonnyal egyetemben felül ezüstszínű fényezést kapott.
A BHÉV 42-es dízelmozdonya 1958 után Dunaharasztiban.
DL 42
L 2003
A 42-es mozdony a '70-es évekbeli zöld-fehér fényezéssel.
A BHÉV 2003-as mozdonya a '70-es évkeben.
DL 42
Friedrich Haselberger
DL 42
A 42-es mozdony 1979 novemberében, az Örs vezér terén.
A 42-es mozdony 1997-ben, Pesterzsébeten.

1943-ban a BSzKRt. számítva a bekövetkező légicsapásokra két négytengelyes dízel-elektromos mozdonyt szerzett be a Ganztól. A mozdonyok fő feladata az lett volna, hogy a légitámadások miatt esetlegesen a táplálásról leszakadt hálózatrészeken a forgalom ideiglenesen fenntartható legyen a mozdonyok elektromos hálózatra történő rátáplálásával. A mozdonyok 7400-7401-es BSzKRt. pályaszámokat kaptak. Leszállításuktól fogva azonnal az ekkor a BSzKRt. kezelésében lévő BHÉV ráckevei vonaláralettek kölcsönadva.  A háború után a mozdonyokat a BSzKRt vidékre is járatta a fővárosba történő élelmiszerszállítás és szénszállítás céljából.

A mozdony 600 LE-s Jv 170/240 dízelmotorral lett felszerelve. Vontatómotorként négy 500 V-os TC motor szolgált. Ezek a mozdonyok lettek motorikusan a MÁV M 44-es szériájának a prototípusa.

1949-ben végleg átadták a két mozdonyt a BHÉV-nek, DL VII-es típusjelet kaptak, de 1952-ig megmaradt a BSzKRt-s pályaszámuk. A MÁV-BEV ideje alatta mozdonyok M 471.5001-5002, majd M 475.5001-5002, még később M 460.5001-5002-es pályaszámúak voltak. 1958-ban kerültek vissza a BHÉV-hez, itt azonban L 43-44-es számot kaptak. 1960-tól 1976-ig áramszedővel voltak ellátva a ráckevei vonatok fűtésének biztosítása céljából a villamosított szakaszon.

A mozdonyokat azonban több alkalommal is használták áramfejlesztésre. Az '50-es években a mozdonyok a halottak-napi tömegforgalom idején rendszeresen az alállomással párhuzamosan rátápláltak az új-köztemetői vonalra. Az alant található fotók között látható egy alkalom, amikor a két mozdony a '70-es évek végefelé az Akna utcai iparvágányon áll, itt látható, hogy a mozdonyok oldalán van egy csatlakozó, ahol a légtápkábel összeköthető volt a mozdonnyal. Ha a két mozdonyt sorbakapcsolták, 1000 V-os táplálásra is alkalmasak voltak.

A BKV idején 1976-tól - a ráckevei vonal teljes hosszban történő villamosítása után - teherszolgálatban alkalmazták a két mozdonyt. Közülük a 43-as egészen a '90-es évig folyamatosan üzemelt.

A 43-as mozdony jelenleg is üzemben van, a Cinkotai kocsiszínben tartózkodik. Itt a '90-es években megszaporodott kábellopások miatt még mindig jut feladat neki: a ritkán használt vonalrészeken - ahol a felsővezetékrendszert kényszerűségből el kellett távolítani - továbbít szerelvényeket. A 44-es mozodnyt 1986-ban félreállították a vágóhídi dízelműhelyben. Ezután 1991-ben Csepelre került, üzemképesen, majd itt is tárolták a '90-es években, végül nagyrészt használaton kívül. Állapota ismételten erősen leromlott. 1999-ben átszállították Szentendrére, jelenleg a HÉV kocsiszín hátsó vágányán áll.

L 43
A 7400-as mozdony és az új P XV-ösök BSzKRt-s cégjelzéssel 1943-ban Dunaharasztiban.
A képre kattintva felfedezhető egy a vonat végére kapcsolt dízel-motorkocsi is - a három DM III-as típusú kocsi valamelyike.
A BHÉV 43-as mozodnya az Erzsébet-híd terheléspróbáján,1964-ben. A mozodnyon ekkor vonatfűtési célból egy áramszedő is talalható.
DL 43
A 44-es és a 43-as mozdony Akna utcánál a '70-es években. A mozdony oldalán látható az a csatlakozó, ahonnét a tápkábel elindul a hálózatba.
A 43-as mozdony teherszolgálatban, 1991-ben, a Kén utcánál.
DL 43
Szelényi Gábor
DL 44
Szelényi Gábor
A 43-as mozodny 1999-ben a Sashalmi deltában vonatokat fordít.
1999-ben a 44-es mozodnyt Csepelről Szentendrére szállították. A kép Aquincumnál, a vasúti felüljárón készült.


Készítette: Németh Zoltán Ádám
Képek: Adrian Senn, Szelényi Gábor, Lakos Rudolf

Az oldalon közölt adatok tájékoztató jellegűek, a bizonytalan adatok esetén jelölöm külön a forrást.
Esetleges pontosításért kérem, forduljon e-mailben a szerzőhöz, vagy a webmesterhez!

Felhasznált irodalom:
Dr. Kubinszky Mihály, Lovász István, Villányi György - Régi magyar villamosok
A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada
A 100 éves budapesti villamosvasút története - Lovász István táblázatai
K. Juhász Erzsébet, Keller László: Soroksári füzetek 2. - Helyiérdekű vasútunk
Járműállomány kimutatások: 1941, 1961-63.


Rövidítések:

 • BBVV - Budapest-Budafoki helyi érdekű Villamos Vasút
 • BHÉV - Budapesti Helyi Érdekű Vasutak
 • BKV - Budapesti Közlekedési Vállalat
 • BSzKRt - Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részványtársaság
 • BURV - Budapest-Újpest-Rákospalotai villamos közúti Vasút
 • FVV - Fővárosi Villamosvasút
 • MÁV - Magyar Államvasutak
 • MÁV-BEV - Magyar Államvasutak - Budapesti Elővárosi Vasutak


 • [Gőzmozdonyok] [Kis mozdonyok] [Motoros fedett teherkocsik] [Nagy mozdonyok]
  [Nem önjáró hóseprők] [Önjáró hóseprők]
  [Ma is meglévő motoros fedett teherkocsik] [Ma is használt hóseprők] [Síncsiszolók]