Kezdőlap


TeherszállításVillamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
Térkép
Iparvágányok II.Újpesti körzet
Kőbányai körzet

Hordógyár
Összefoglaló táblázat
Áttekintő térkép
A Mechanikai Hordógyár iparvágánya
Budapest X. ker, Jegenye utca 15-21.
Megszűnt 1985-ben


A telep látképe a Jegenye utca felől, ezen a kapun ment be az iparvágány

A XIX. század második felében a területen sertéstelepek létesültek, amelyek az 1888-ban megnyílt Kőbányai Iparvasúttal vasúti kiszolgálási lehetőséget kaptak. A Jegenye utcai vontatóvágány is ekkortájt épült ki. A későbbi Mechanikai Hordógyár területe térségében 1890-re ki is épült egy iparvágány, amely Fritsche Hermann sertéstelepét szolgálta ki, az alábbi térképrészlet szerint..


A terület elrendezése 1890-ben

A század végi sertésvésszel az ágazatnak leáldozott, számos korábbi iparvágány a XX. század elején megszűnt, köztük a fent nevezett is. A két világháború között a térségben egyéb ipari üzemek telepedtek meg. A Nemes Oszkár láda- és faipari rt. telephelyet hozott létre a Szállás és Jegenye utcák között, amelyhez 1928-ban a Jegenye utca felől iparvágányt fektettek.


Korabeli térképi ábrázolás az iparvágányról

Az 1940-es évek hálózati rajza a térségben már több iparvágányt is ábrázol. Az eredeti iparvágány mellett megjelent egy másik is, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete sertéshízlaló néven. Elképzelhető, hogy a sertéstenyésztéssel a két háború közt újra próbálkoztak.

   
Az iparvágányok ábrázolása 1944-ben és 1948-ban

1948-ban a ládagyár helyére az 1871-ben alakult Első Magyar Mechanikai Hordógyár Hermann János és fiai Részvénytársaság költözött, amely az államosítás után a Fűrész, Lemez- és Hordóipari Vállalat Mechanikai Hordóüzem néven működött tovább. A Hordógyár iparvágányát a Kőbánya-Hízlaló - Horog utca - Bihari út - Jegenye utca útvonalon szolgálták ki. Az 1950-es évekre a Mezőgazdák Szövetkezete megszűnt, iparvágányát felbontották.


Az iparvágány helyszínrajza 1959-ben

Kiszolgálási utasítás 1959-ből »

A Mechanikai Hordógyár gépparkját folyamatosan korszerűsítették, így a gyártás minden lehetséges munkafázisában a megfelelő célgépek segítették a kádárok munkáját. Az 1960-as évek elején a volt Mezőgazdák telephely is a hordógyárhoz tartozott, amely itt egy második iparvágányt létesített (a továbbiakban 2-es telep, a rajzon I. sz.vágány).


Az iparvágányok 1962. évi ábrázolása

Az üzem fénykorában évente több mint 15.000 boros – és söröshordó legyártásával Közép-Európa egyik legnagyobb üzemévé vált. A gyár termékei a volt szocialista országok – Oroszország, Ukrajna mellett eljutottak több nyugati országba, pl. Svédországba, Németországba és a tengerentúlon Kanadába, valamint Ausztráliába is.

   
Az iparvágányok egy 1971-es rajzon

Az 1970-es években a hordógyár 2-es telepe még működött, majd az évtized második felében megszűnt. A telephelyen autójavító és busztároló jött létre, az iparvágányt felszedték. 2005-től a Filep dízel szervíz működött itt, majd 2012-től Toyota autójavító.


A Jegenye utcai kiszolgálómenet a Bihari utat keresztezve a Hordógyárat szolgálta ki 1972.04.12-én


1979-es felmérés rajza

Az 1979-es állapot az alábbi légifotón is szemügyre vehető.


Légifotó 1979-ből

A hordógyár iparvágánya ebben az időben még megvolt, kocsiforgalma 1981-ben még 349 kocsi volt. Kiszolgálása végül 1985. május 31-én szűnt meg. A Jegenye utcai vontatóvágány csatlakozásait az 1987. évi pályafelújításkor bontották el.


Légifotó 1990-ből

A Mechanikai Hordógyár 1995-ben került újra magántulajdonba és felvette a DOLIUM Hordógyártó és Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság nevet. Mind a mai napig üzemel a régi telephelyen, amelynek bejárata a Szállás utca felől nyílik.


A hordógyár bejárata a Szállás utca felől napjainkban a Google utcaképén

A Jegenye utcát 2002-ben átépítették (szilárd burkolatot kapott), az iparvágányok maradékát akkor bontották el. 2001-ben azonban a kiágazási váltók a por alatt még megvoltak.


A hordógyár iparvágányának maradványa a Jegenye utcában 2001-ben


A hordógyár iparvágányának maradványa a Jegenye utcában 2001-ben, a Bihari út felé tekintve

A volt 2-es telep iparvágány-kiágazása a Jegenye utcában 2001-ben


A hordógyár udvarának Jegenye utca felőli végén még kivehető az iparvágány maradványa

A 2-es telep látképe a Jegenye utca felől, ebből az irányból ment be az iparvágány


Helyszínrajz

Kapcsolódó linkek: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Fotók: Bernhard Studer, Fejes Balázs, fentrol.hu, Szelényi Gábor
Felhasznált irodalom:
K. Juhász Erzsébet: A Cséry-féle szemétszállító iparvasút, a kőbányai gőzmozdonyú iparvasút és a köztemetői gőzmozdonyú vasút, Vasúthistória Évkönyv
http://www.dolium.hu/gyar
https://faipar.hu/hirek/gep-es-szerszam/2012/szemelvenyek-a-fahordo-toertenetebol-ii
https://library.hungaricana.hu/hu/view/FszekCimNevTarak_15_020/?pg=418&layout=s
Vissza az elejére