Kezdőlap


TeherszállításVillamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
Térkép
Iparvágányok II.Újpesti körzet
Kőbányai körzet

Lakásépítő
Összefoglaló táblázat
Áttekintő térkép

A Budapesti Lakásépítő Vállalat iparvágánya

Budapest IX. ker, Epreserdő utca
Megszűnt 1997-ben


A telep látképe 1910-ben

Cséry Lajos vállalkozó 1893-ban szemétszállító iparvasutat létesített, amelynek segítségével a lovaskocsikon az Ecseri úti belső átrakó telepére fuvarozott szemetet vasúti kocsikba átrakva azt a Nagykőrösi úton át a város külső részén, Pestszentimre határán lévő lerakóba szállította. A pályát a telephely után szintben keresztezte az 1888-ban létesített Kőbányai Iparvasút ferencvárosi homokbányához vezető vágánya. A két vonal között összekötővágány létesült.


A telephely elrendezése 1908-ban

 
Az átrakó korabeli felvételeken

A XX. század első felében a szemétszállító iparvasút zavartalanul működött, telephelye kis mértékben átalakult, a vasúti vágányokat megrövidítették, az átrakóberendezéseket áthelyezték.


Elrendezés 1937-ből


Gőzmozdony vontatású szemétszállító tehervonat

A következő jelentősebb változás 1938-ban következett be, amikor a BSzKRt. a Kőbányai Iparvasút és a szemétvasút vágánya fölé az Üllői úttól felsővezetéket szerelt, és megindította a Nagykőrösi út felé közlekedő 51-es villamosjáratot.


Az 51-es villamos indulásakor kialakított vágányhálózat

A villamosüzem megindulásához kialakították a Homokbánya forgalmi kitérőt, ahol az egymással szembe közlekedő villamosok kikerülhették egymást, illetve bevárhatták a vasutakon végzett vonatmozgásokat. Érdemes megfigyelni a vágányok vonalvezetését, amely előrevetíti a későbbi Lakásépítő vállalat iparvágányának elrendezését.


A vágányok elrendezése egy 1944. évi vágányrajzon


1944. évi légifotó a telephelyről és a vágányokról

A homokbánya az 1940-es évek végén zárt be, az ide vezető, szemétvasutat keresztező vágányt elbontották. A villamosforgalom növekedése a járatok sürítését tette szükségessé, amelyhez meg kellett építeni a második vágányt. Az 1951-ben megvalósult beruházás nyomán kialakult elrendezésről tájékoztat az alábbi rajz.


Elrendezési vázlat 1951-ből

A második vágány a korábbi pályatest vonalvezetését követi. A szemétvasúti beágazásnál egy csúcs felőli egyszerű vágánykapcsolat létesült. A homokbányai iparvágány addigra már megszűnt.


A környék elrendezése egy 1951. évi térképrészleten

A szemét lovaskocsis begyűjtése és a gőzmozdonyú iparvasútra történő átrakása idővel egyre nehézkesebbé vált. A tehervonatok és a villamosok ráadásul egymást akadályozták. A Főváros az 1950-es években a szemétszállítás átszervezése és az iparvasút bezárása mellett döntött.


Rakodás az 1950-es években

A Csehszlovákiából beszerzett pormentes szemétgyűjtő teherautók üzembe állításával 1957-ben a szemétvasút forgalmát beszüntették, az átrakót bezárták, a vágányokat a Csengettyű utca vonaláig visszabontották. A szemétvasút átrakó telepét a továbbiakban a szemeteskocsik tárolására és karbantartására használták. A telephely azóta is az FKF tulajdonában van.


A telep vágányzata a bezárás előtt

A szemétvasút megszűnésével egy időben, 1957-ben kezdték el a József Attila lakótelep építését a Mária Valéria telep helyén. Az első négy évben tégla épületek épültek, majd 1961-től elkezdték egy új technológia, a kohóhabsalak-nagyblokk alkalmazását. Ezek az elemek még nem házgyárakban készültek, hanem a helyszín közelében létesített keverőtelepen. Ez a keverőtelep valószínűsíthetően a korábbi ferencvárosi homokbánya területén épült fel. Kiszolgálására kiválóan megfelelt a szemétvasútból visszabontott, de a Csengettyű utca vonaláig meghagyott iparvágány.


Az iparvágány elrendezése 1961-ben

A kiszolgálás megkönnyítése érdekében a csonkavágányok vége előtt egy egyszerű vágánykapcsolatot létesítettek, amely lehetővé tette akár a mozdonyok körüljárását is.


Az iparvágány 1962. évi helyszínrajza

Ekkoriban az iparvágányon a József Attila lakótelep felépítésén dolgozó, ÉM 44. számú Állami Építőipari Vállalat rakodott.


1964-es rajz

Az 1964. évi rajz pontatlan, mert az iparvágánynak nem volt kettős kiágazása a villamospályából. 1967-ben azután létrejött a Budapesti Házépítő Kombinát  2. számú, Ferencvárosi Házgyára, ahol a többi házgyár szovjet típusú paneleitől eltérően a dán Larsen-Nielsen féle technológiát alkalmazták. Ennek speciális technológiai tapasztalatait a további gyárak létesítésénél kívánják hasznosítani a korabeli szakemberek. A házgyár évi 1700 lakás kapacitással működött. A sors furcsa fintora, hogy a József Attila lakótelep első ütemének építkezése 1967-ben, a házgyár átadásának dacára lezárult, és az építkezésben 12 év szünet következett.


Az iparvágány 1971. évi ábrázolása

A lakótelep építésének szüneteltetése ellenére az időközben Budapesti Lakásépítő Vállalatra átnevezett cég házgyára tovább üzemelt, az iparvágány pedig az ide érkező küldeményeket fogadta. Az iparvágány elrendezése 1973-ig nem változott, alapvetően az 1938-ban kialakított nyomvonalat követte, akkor azoban átépítették és új nyomvonalra helyezték az Epreserdő utcai villamospályát, amivel együtt átalakult a házgyár iparvágány-kiágazása is.


Az iparvágány és az átépülő villamospálya egy 1973-as légifotón

Az alábbi két rajzon a villamospálya és az iparvágány 1973-as átépítés előtti és utáni állapota tanulmányozható. A kiágazás előtti vágánykapcsolatot is megfordították csúcs felőliről gyök felőlire.


Átépítés előtti álapot


Átépítés utáni állapot
.
Az alábbi, 1976-os légifotón egy rakodóberendezés is megfigyelhető a vágányok végének közelében.


1976. évi légifotó részlet

   
A 7050-es tehermozdonnyal vontatott kiszolgálómenet az Ecseri úton az 1970-es években

Az iparvágány kiszolgálása Kőbánya-Hízlaló MÁV állomásról történt a Horog utcai teherpályaudvar-Bihari út-Ceglédi út-Ecseri út-Epreserdő utca útvonalon. A József Attila lakótelep 2. ütemének építése 1979-1981. között zajlott. Befejezése után 1982-ben a házgyár is leállt, a funkcióját vesztett iparvágányt pedig selejtezték, de nem bontották el, hanem meghagyták eredeti állapotában. Az 1980-as évek második felében használaton kívüli járművek tárolására használta a BKV, például lejárt fővizsgájú BKV-HÉV sínmezőszállítő pőrekocsijai vesztegeltek itt tartós letétben, illetve az 1979-ben Angyalföldön leállított, és Kispest kocsiszínben tárolt, majd 1988. július 31-én selejtezett 7205-7206 pályaszámú BUR mukikat is itt tárolták.


A BUR mukik az iparvágányon félreállítva kissé romos állapotban, de még nagyjából egyben, 1988-ban

  
Ugyanezek a járművek további fotókon

A felsoroltakon kívül időszakosan a BKV Plasser gépláncához tartozó 5 t raksúlyú alacsonyoldalú rostaljszállító járműveket is itt tárolták.


4529-es pályaszámú rostaljszállító kocsi az iparvágányon 1989-ben


A fentebb említett járművek a még nagyjából egyben lévő iparvágányon egy 1990-es légifotón

A vandálok jóvoltából a BUR mukik idővel egyre rosszabb állapotba kerültek.

   
A 7205 és 7206 pályaszámú járművek 1991-ben

   
Tárolt sínmezőszállító kocsik az iparvágányon

Az iparvágányon időnként egyéb, nem használt járművek is előfordultak.


HÉV eredetű, üzemi járművek félreállítva

A teherszállítás megszüntetésével a BKV 1996-ban selejtezte az iparvágányon álló teherkocsikat, amjd elszállították azokat. A BUR mukikat időközben teljesen széthordták.


Vázszerkezetig lebontott muki az iparvágányon

A funkcióját vesztett iparvágányt mindezek után 1997-ben elbontották.


A bontás alatt lévő iparvágány 1997-ben

Az elbontott iparvágány helyén pár év múlva már csak néhány talpfa emlékeztetett a sínekre, azon kívül mindenhol gaz és szemét ...


2001-es állapot

A kiágazás helye még sokáig felfedezhető volt a villamospálya mentén, például a felsővezetéket tartó széles keresztsodronyokról.

   
A volt iparvágány-kiágazás környéke 2009-ben


Helyszínrajz

Kapcsolódó linkek: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Fotók: Czéh György, Ekés András, Fejes Balázs, ismeretlen szerzők
Felhasznált irodalomÉpítéstörténet
Fővárosi blog
K. Juhász Erzsébet: A Cséry-féle szemétszállító iparvasút, a kőbányai gőzmozdonyú iparvasút és a köztemetői gőzmozdonyú vasút, Vasúthistória Évkönyv
Mapire.eu
Németh Zoltán Ádám gyűjteménye
Origo.hu

Készítette: Fejes Balázs, 2022. március
Vissza az elejére