Kezdőlap


TeherszállításVillamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
Térkép
Iparvágányok II.Újpesti körzet
Kőbányai körzet

Üvegért
Összefoglaló táblázat
Áttekintő térkép
Az Üveg és Porcelán Értékesítő Vállalat iparvágánya
Budapest X. ker, Jegenye utca 30-34.
Megszűnt 1983-ban


A telep látképe a Jegenye utca felől 2006-ban

A XIX. század második felében a környéken sertéstelepek létesültek, amelyek az 1888-ban megnyílt Kőbányai Iparvasúttal vasúti kiszolgálási lehetőséget kaptak. A Jegenye utcai vontatóvágány is ekkortájt épült ki. Ezen a területen 1870-ben Tóth László létesített sertéstelepet, amely 1890-ben iparvágány-csatlakozást kapott, az alábbi térképrészlet szerint.


A terület elrendezése 1890-ben

Az iparvágány a Jegenye utcai vontatóvágányból ekkoriban még nem egy kitérővel, hanem fordítókorongok segítségével ágazott ki, amint azt az alábbi ábra szemlélteti.


Az iparvágány ábrázolása 1890-ből

A század végi sertésvésszel az ágazatnak leáldozott, számos korábbi iparvágány a XX. század elején megszűnt. A Tóth László féle sertéstelepet 1905-ben számolták fel. A két világháború között a térségben egyéb ipari üzemek telepedtek meg. A telket 1918. december 6-án Grünfeld Ármin üvegnagykereskedő vásárolta meg raktár és telephely céljára. Ekkoriban szűnt meg a területet érintő korábbi korlátozás, amely nem engedte a sertéshízlalástól eltérő tevékenység folytatását. Az üvegtelepre menő iparvágány ábrázolása az alábbi térképen látható.


Korabeli térképi ábrázolás az iparvágányról

A II. világháborúig ez az állapot állt fenn, nem sok változás történt.


Az iparvágány ábrázolása 1944-ben

A háború utáni államosítással a telek az Üveg és Porcelán Értékesítő (Üvegért) Vállalat tulajdonába került.


Az iparvágány helyszínrajza 1959-ben

Kiszolgálási utasítás 1959-ből »


Az 1960-as évek elején az iparvágányt bővítették egy új vágánnyal.


Az iparvágány 1962. évi ábrázolása

Az iparvágány kiszolgálása a Kőbánya-Hízlaló - Horog utca - Bihari út - Jegenye utca útvonalon történt. Az 1970-es évekig nem volt sok változás a területen.

   
Az iparvágány egy 1971-es rajzon

Az alábbi képen a Jegenye utca egy kiszolgálómenete látható. A kép jobb szélén kivehető az Üvegért iparvágány-kiágazása.


Kiszolgálómenet 1972 áprilisában

A Jegenye utcai vágányhálózat, közte az iparvágány-kiágazással az alábbi felmérési térképen látható.


1979-es felmérés rajza

Az 1979-es állapot az alábbi légifotón is szemügyre vehető.


Légifotó 1979-ből

Az Üvegért telephely az 1980-as évek elején a Triál kereskedelmi vállalathoz került. Az iparvágány ebben az időben még megvolt, kocsiforgalma 1981-ben még 47 kocsi volt. Kiszolgálása végül 1983-ban szűnt meg. A Jegenye utcai vontatóvágány csatlakozásait az 1987. évi Bihari úti pályafelújításkor bontották el.


Légifotó 1990-ből

A fenti képen az udvari vágányhálózat még kivehető, de a vágánycsatlakozásokat már elbontották. A telephely nagyjából változatlanul maradt meg a 2000-res évek végéig, amikor is a raktárakat és az udvari vágányokat elbontották. Azóta kínai kereskedők és éttermek telepedtek itt meg.


2006-ban az udvaron az épület mellett még kivehető a vágánymaradvány


A kapu a Jegenye utca felől 2006-ban


Helyszínrajz

Kapcsolódó linkek: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Fotók: Bernhard Studer, Fejes Balázs, fentrol.hu,
Felhasznált irodalom:
K. Juhász Erzsébet: A Cséry-féle szemétszállító iparvasút, a kőbányai gőzmozdonyú iparvasút és a köztemetői gőzmozdonyú vasút, Vasúthistória Évkönyv
http://Hungaricana.hu

Vissza az elejére