Kezdőlap


TeherszállításVillamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
Térkép
Iparvágányok II.Újpesti körzet
Kőbányai körzet

Vegytek
Összefoglaló táblázat
Áttekintő térkép

A VEGYTEK iparvágánya

Budapest X. ker, Horog utca 16-20.
Megszűnt 1993-ban


A telep látképe a Horog utca felől 2006-ban

A XIX. század második felében a környéken sertéstelepek létesültek, amelyek az 1888-ban megnyílt Kőbányai Iparvasúttal vasúti kiszolgálási lehetőséget kaptak. A Horog utcában (Schuszter János téren) létesült az iparvasút telephelye. Ezen a környéken sertéshízlaldák álltak, amelyek közül egyre többen iparvágánnyal csatlakoztak a vasúthoz. A csatlakozók közül a Horog utcában az egyik első Horváth Antal sertéskereskedő volt, az alábbi térképrészlet szerint.


A terület elrendezése 1890-ben

Hamarosan több hízlalda is csatlakozott a környéken, így kialakult a Horog utcai telephelyhez kapcsolódó iparvágány hálózat.

   
Az iparvágányok elrendezése 1895-ben, illetve 1908-ban

A század végi sertésvésszel az ágazatnak leáldozott, számos korábbi hízlalda és iparvágány a XX. század első felében megszűnt. A két világháború között a térségben ipari üzemek telepedtek meg, amelyek közül kiemelkedett az 1912-ben alapított Phylaxia Oltóanyaggyártó cég, amelyben többek között elkezdték a világon elsőként gyártani a sertéspestis elleni szérumot. Ugyan a cég székhelye a Szállás utcában volt, de a Horog utca 18. alatt is létesített egy telephelyet.


Korabeli térképi ábrázolás az iparvágányokról

A térségben megtelepedett az Allan olajgyár is, amellyel megalapozásra került a környék vegyipara, valamint megszűntek a korábbi sertéshízlaldákhoz vezető vágányok. Ezt az állapotot ábrázolja az alábbi, 1944. évi vágányrajz.


Az iparvágányok ábrázolása 1944-ben

A Phylaxia telep iparvágánya 1944-től használaton kívül volt, majd 1950-ben elbontották. A háború után 1950-ben megalapították a Vegyipari Készletező Vállalatot, amelynek itt volt a telephelye. A vállalat új iparvágányokat épített a régiek helyére, amelyek száma immár háromra emelkedett.


Az iparvágányok helyszínrajza 1959-ben

A fenti helyszínrajz kissé pontatlan, a balra kiágazó vágány csak egy és nem két iparvágányt keresztezett.


Az iparvágányok 1962. évi ábrázolása

Valamikor az 1960-as években a cég nevét Vegyipari Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalatra (VEGYTEK) módosították. Az iparvágányok kiszolgálása a Kőbánya-Hízlaló MÁV állomás - Horog utca útvonalon történt.

   
Az iparvágányok egy 1971-es rajzon

Az alábbi képen a Horog utcai iparvágányok egy légifotón láthatók.


1972. évi légifotó

A Kozma Ferenc utcai központú cég termékei szerves és szervetlen vegyianyagok, műanyagipari alapanyagok, méretes műanyagok, nyers műgumik, ipari vegyi segédanyagok, festékek, zománcok, lakkok voltak. A Horog utcai vágányhálózat, közte az iparvágány-kiágazásokkal az alábbi felmérési térképen látható.


1987-es felmérés rajza

A gyár kocsiforgalma 1981-ben még 1925 kocsi volt. Az 1990-es állapot az alábbi légifotón vehető szemügyre. Ekkoriban a vasúti kiszolgálás már lecsökkent.


Légifotó 1990-ből

A VEGYTEK végül 1993-ban felszámolásra került, így iparvágány-forgalma is megszűnt. Az iparvágányok 1996. november 15-ig, a BKV teherszállítás megszűntéig, illetve a Horog utcai telephely felszámolásáig még a helyükön maradtak, majd kapcsolatuk fokozatosan megszűnt először a MÁV-val, majd később a BKV Bihari utcai villamosvonalával is.

  
A Horog utcai telep és az iparvágányok látképe 1996-ban

A telephelyen a Vegytek felszámolása után egy ideig a vegyiáru nagykereskedelemmel foglalkozó Mezépex Kft. üzemeltetett festék raktárat, majd a telephely a Monori Centeré lett.

     
2000-ben a Horog utcai telephely és az iparvágányok nyomai még felfedezhetőek voltak a gazban

A használaton kívüli vágányok 2006-ban az úttestben még megvoltak.

 
Az iparvágányok látképe 2006-ban


Helyszínrajz

Kapcsolódó linkek: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok
Horog utcai telephely

Fotók: Fejes Balázs, fentrol.hu, ismeretlen szerzők
Felhasznált irodalom:
K. Juhász Erzsébet: A Cséry-féle szemétszállító iparvasút, a kőbányai gőzmozdonyú iparvasút és a köztemetői gőzmozdonyú vasút, Vasúthistória Évkönyv
museum-digital.org
Németh Zoltán Ádám gyűjteménye
real.mtak.hu

Készítette: Fejes Balázs, 2022. február
Vissza az elejére