Kezdőlap
Teherszállítás

Villamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
TérképIparvágányok I.
Teherkocsik

Ferencváros ksz. körüli telephelyek
02-es raktár
12-es raktár
Fc ellátó szolgálat
Fc fatelep
Fc kábel tp
Fc műhely
Pirók főműhelyBudapest IX. ker, Lenkey János u. 12.
Megszűnt 2007-ben

Képtár
A BKV Villamos Igazgatóság Pályafenntartási Szakszolgálatának telephelye a Ferencvárosi kocsiszín mellett helyezkedett el. Ez volt a BKV 020-as raktára, másképp írva 02-0, régebbi nevén 02-es raktár. A telephely kialakulásának története itt olvasható.


A telephely elhelyezkedése

A villamosközlekedés a BSzKRt 1949-es megszűnésétől az FVV-hez került, ugyanakkor létrejött egy Fővárosi Vasútépítő Vállalat nevű cég is. Az új vállalat telephelyéül a Ferencváros kocsiszín és a Markusovszky (ma Fék) utca közti területet jelölték ki. Az itt lévő közraktárakat felszámolták, amivel együtt megszűnt az azokat kiszolgáló MÁV iparvágány-hálózat is. Ezzel együtt a villamos és a nagyvasút vágánykapcsolatát a Lenkey utcából áthelyezték az új telephelyhez.


Térképi ábrázolás 1951-ből.
Itt már látszik az áthelyezett MÁV kapcsolat


Elrendezési vázlat 1953-ból. Halványan kivehető egy 1955.
évi átépítési terv is, ami azonban végül nem valósult meg

A telephely ebben az időszakban a Fővárosi Vasútépítő Vállalat 03-as raktára néven futott és valószínűleg hozzá tartozott a korábbi fatelep is, vagyis a Markusovszky (Fék) utcától a Könyves Kálmán krt-ig nyúlt. Vágánykapcsolata közvetlenül a MÁV-on kívül elsődlegesen a Pirók Gyula főműhellyel volt, másodlagosan pedig a Csibész vágánnyal.
A kezdeti időszakban több terv is született a létrehozott vágányok átépítésére, de ezek többnyire nem valósultak meg.


Zúzottkőtároló építésének terve 1957-ből

« Egy meg nem valósult tervezett átépítés, lent a volt fatelepi vágányokkal

Az 1959. évi iparvágány-kimutatásból az alábbiakat tudhatjuk meg:
Idézet a korabeli kiszolgálási utasításból (1959.):
Az iparvágány Budapest-Ferencváros személypályaudvarról ágazik ki, és az FVV telepén több vágányra ágazik. Az iparvágányon 19 tonna tengelynyomású és legfeljebb 5,5 m tengelytávolságú kocsikat szabad szállítani. Az iparvágányra rendelt kocsikat Budapest-Ferencváros MÁV állomás tartalékmozdonyával és a hozzátartozó személyzetével állítja ki és viszi vissza az iparvágányról az ott kiürített, illetve megrakott kocsikat. A kocsik átadása és átvétele a VÉP telep kapuján belül történik. Innen a kocsikat az FVV mozdonnyal kell továbbítani. A kocsik átvételét és átadását minden alkalommal mindkét fél a kocsifelíró könyvben aláírásával köteles elismerni. A kocsikon észlelt sérüléseket, a rakományok látható hiányait, valamint az ólomzárak állapotát és esetleges hiányát kölcsönösen el kell ismerni. A szállítmányok feladási és kiváltási helye: Budapest-Ferencváros MÁV állomás.

Elrendezési vázlat 1959-ből »
 

A továbbra is egyesített "FUVÉP" telepről készült az alábbi nem arányos helyszínrajz, melynek alsó részén található a későbbi 020-as raktártelep.
 

1962. évi helyszínrajz
Légifotó 1963-ból


« Térképvázlat az 1960-as évekből

A BKV 1968-as megalakulásakor a vasútépítő telep is a BKV-hoz került, annak 02-es raktárává vált. Ez a telephely idővel a BKV központi szertárává nőtte ki magát. Ide érkezett vasúton a BKV számára rendelt anyagok nagy többsége: cement, zúzottkő, bitumen, sín, gumiszőnyegek, stb. Innen tovább vagy közúti szállítóeszközökön, vagy síneken a belső szállítás segítségével jutott el a hálózat többi részére.


Iparvágányhálózat 1970-ből

A telephelyi vágányok egy összekötővágányon keresztül csatlakoztak a Ferencvárosi kocsiszín két csarnokát összekötő ún. "Csibész vágányba", mely a hálózat többi részével teremt kapcsolatot.Légifotó 1977-ből


Az 1978-as nagypaneles vágánykorszerűsítés helyszínrajza

Az 1990-es években a környező telephelyek felszámolásával és a közúti szállításmód előretörésével a 02-es raktár pályás funkciója erősödött meg. A zúzott követ, keresztaljakat, sínszálakat ugyanis vasúton egyszerűbb szállítani.Ezen az 1990-es légifotón még nagyban zajlik a munka telepen

Légifelvételek az 1990-es évekből


Kép: Tildy Tibor
Kép: CivertanLégifotó 1992-ből

A telep vágányhálózatának legutolsó állapota »


A telephelyet a BKV 2006. januárjában értékesítette, de abban az évben még egy jelentős feladatot teljesített. Mivel rajta keresztül halad egy fontos összeköttetés a MÁV és a BKV között, a Combino villamosok Budapestre szállításában és lerakodásában még felhasználták. Képes összeállítás.


2005. körüli állapot a Google-on

A telephely hátulján lévő raktárépületeket 2007-ben lebontották, a telepet kiürítették, majd őrzését is megszüntetteék, ezzel átadva azt az enyészetnek.

A 2016-os állapotokKapcsolódó link: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Felhasznált irodalom:
Edvi Illés Aladár: Budapest műszaki útmutatója, 1896.
Fentrol.hu
Németh Zoltán Ádám és Szelényi Gábor gyűjteménye
Fotók: Fejes Balázs, Fentrol.hu, Tildy Tibor és ismeretlen szerzők
Vissza az elejére