Kezdőlap
Teherszállítás

Villamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
TérképIparvágányok I.
Teherkocsik

Ferencváros ksz. körüli telephelyek
02-es raktár
12-es raktár
Fc ellátó szolgálat
Fc fatelep
Fc kábel tp
Fc műhely
Pirók főműhely


Ferencvárosi fa-/felsővezetéktelep
Budapest IX. ker, Könyves Kálmán krt. 11.
Megszűnt az 1990-es évek végén


A telep látképe 2007-ben

A Budapesti Városi Villamos Vasút (BVVV) a XX. század első felében az 1904-ben felépített Ferencvárosi forgalmi telep melletti telken faraktárakat létesített.

        
Az - időközben a Bszkrt. kezelésébe került - telep vágányhálózata 1935-ből és 1937-ből a rajzok jobb oldalán látható

Látszik, hogy az idők folyamán a telep vágányhálózata egyre bővült, egyre több raktárépülethez építettek közvetlen rakodóvágányt. A háború után már egy kitérővágány is létesült, ami lehetővé tette a szerelvények körüljárását.

      
Az 1944-es állapot egy légifotón, illetve az 1947-es rajz

A kocsiszín mellől induló ún. "szénvágány" tette lehetővé a fatelep raktárainak kiszolgálását, ami a telep területén egy 180°-os fordulatot követően becsatlakozott a Könyves Kálmán körúti forgalmi villamosvágányba. A telep vágányhálózata valószínűleg az 1950-es években érte el legnagyobb kiterjedtségét.

        
Vágányrajz 1953-ból, illetve az 1959. évi teherszállítási utasításból

A szomszédos telken megnyitott 020-as raktár felépülte után az itteni raktárépületek funkciója vélhetően csökkent, legalábbis erről tanúskodik a vágányhálózat lassú visszafejlesztése.


    
Az 1962. évi helyszínrajz, illetve az 1963-as állapot egy korabeli légifotón

Az 1960-as években a telep jellege megváltozott, fatelep helyett felsővezeték-teleppé alakult át. A rakodóvágányokat visszabontották, a telepen belüli raktárak már nem igényelték a villamosvasúti kiszolgálást. A korábban létesített kitérővágány egyik vége már használaton kívül volt, illetve a légifotó alapján talán már felbontásra is került. Ennek oka vélhetően a telep további részekre osztása volt, így a felsővezeték-telep már csak az új kerítésen belüli részt használta. Ugyanakkor a telep területe kereszt irányban bővült, a 020-as raktár Gyáli út felőli végét hozzácsatolták.


Helyszínrajz az 1970-es iparvágány-felmérésből

Idézet a korabeli leírásból: "A telep teljes területén az iparvágány hálózat megfelelõ állapotban van. A felsõvezeték telep csonakvágánya elhasználódott, nagyobb igénybevétel esetén felújításra szorul. Minden váltót sürgõsen tisztítani kell a biztonságos közlekedés érdekében."
A vágányrajzon látszik, hogy a raktári vágányok kiágazásai még megvannak, azok azonban a raktárakat már nem érik el, a kerítésnél végződnek. Később ezeket is elbontották.

     
  Az 1976., illetve 1977. évi állapotok korabeli légifotók alapján

Az 1970-es években még megvolt a szénvágány, illetve az abból kiágazó, funkció nélküli csonkák, azonban a korabeli felvételek alapján a szénvágányt már átmenő menetekre nem használták, csak a két vége felől szolgálták ki.  Az 1980-as években a szénvágány kapcsolatát a Lenkei János utca felől felbontották, és valószínűleg a telepen belül is megszakadt a kapcsolata a Könyves Kálmán krt. felől bekanyarodó vágánnyal, miután a telep nagy részét a gumikerekes járművek jobb kiszolgálása miatt leaszfaltozták. Így tűnt el fokozatosan a telep vágányhálózata egyetlen kivétellel.


Csendélet a telepen gumikerekes járművekkel 1990-ből


1992. évi rajz az egyetlen megmaradt telepi vágánnyal


Az 1990-es évekre csak a Könyves Kálmán körútról bekanyarodó vágány egy rövid szakasza maradt meg. Ekkoriban a telepen különféle anyagokat, megállóhelyi váróhelységeket, táblákat, korlátokat, stb. tároltak. A rövid íves vágányon pedig gyakran a sínhegesztő szerelvény állt.

1994-95. között a Könyves Kálmán körút átépült, módosult a kocsiszín és a telephelyek kiágazása. Ekkor vesztette el a telep utolsó vágánykapcsolatát is. Légifelvétel 1995. körülről
(Fotó: Tildy Tibor)

1996. nyara. A vágány-maradványon a 4379-es műhelykocsi áll (Fotó: Gondos Árpád)

A 4379-es műhelykocsi a BKV  HÉV állományában 1977.03.05-én kapott szakszoolgálati pályaszámot, majd a Fehér úti főműhely 1983-ban sínhálózatmérő kocsivá építette át. 1995.11.01-én törölték az állományból. Egy ideig Ferencváros kocsiszínben tárolták, majd felújítás után a Szentendrei múzeumba került. A fenti jobb oldali kép tanúsága szerint a jármű a vágánykapcsolat elbontása után is a telepen volt, így onnan már csak közúti járművel tudták elszállítani.

1998. január 1-től létrehozták a BKV Infrastruktúra Kft-t, melynek ez lett a telephelye.

       
Cégtábla, illetve  műholdkép 2000-ből

2000. után a telep nagy része már nem működött, de a hátsó területeket még továbbra is használták tárolásra.


A szénvágány a tócsától jobbra a macskakövek helyén mehetett el

Benőtt felsővezetéktartó oszlop

A telep kocsiszín felőli oldala

Az első kép azt a területet ábrázolja, ahol a  raktári vágányok kiágazhattak a szénvágányból. A kép a Gyáli út irányába készült. A második képen a volt szénvágány egy távolabbi felsővezeték-oszlopa látszik.A harmadik kép bal alsó sarkában kivehető egy rövid vágány-maradvány. Mindhárom képet 2006. júliusában készítettem.

A telep egészen 2007-ig állt, amikor is nagy részét ledózerolták. Helyén gépkocsi, illetve autóbuszparkoló létesült.


A kiürített telep mögött látszik a kocsiszín

A még megmaradt rész udvara a Könyves Kálmán krt. felől 2007-ben »

   
Kapcsolódó link: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Felhasznált irodalom:  Németh Zoltán Ádám és Szelényi Gábor gyűjteménye
Fotók: Fejes Balázs, Fentrol.hu, Fortepan.hu, Gondos Árpád, Tildy Tibor
Vissza az elejére