Kezdőlap
Teherszállítás

Villamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
TérképIparvágányok I.
Teherkocsik

Ferencváros ksz. körüli telephelyek
02-es raktár
12-es raktár
Fc ellátó szolgálat
Fc fatelep
Fc kábel tp
Fc műhely
Pirók főműhely


Ferencváros kocsiszín műhelyvágánya
Budapest IX. ker, Könyves Kálmán krt. 7.A Ferencvárosi telep műhelyvágánya egyedül az 1970-es iparvágány-kimutatásban van külön kiemelve. Én általában a kocsiszín részeként kezelem, de azért itt összegyűjtöm most a műhellyel kapcsolatos anyagokat külön is.


A műhely elhelyezkedése a telephelyen belül.

Egy korabeli térkép szerint a kezdeti időszakban a kocsiszín melletti, különálló telephelyen volt a kocsijavító műhely. Ott később a pályafenntartás telephelye jött létre. Ekkor a műhely beköltözhetett a mai helyére, ahol vágányhálózata az 1904-05-ben épült kocsiszínhez csatlakozott.


Egy 1910. körüli rajz a még különálló műhelyről

A későbbi rajzokon már a kocsiszín hátsó udvarában ábrázolják.^
Két ábrázolás 1937-ből »

« 1935-ös állapot


A műhelyvágányok a rajzok jobb oldalán találhatóak.
Vázlat 1947-ből


« 1944. évi állapot
  
A kocsiszín két csarnoka közötti vágány vezetett hátra a műhelyekhez. Itt korábban három vágány volt, ezek száma azonban a 50-es években egyre csökkent oly módon, hogy a másik két vágány az I-es csarnokhoz kapcsolt toldaléképületek létesítése miatt a Lenkey utca felől csonkává épült át.

  
Helyszínrajz az 1950-es, illetve 60-as évekből

És íme az eddig fellelt egyetlen olyan helyszínrajz, ahol a műhelyvágányok külön nyilvántartásban szerepelnek:


Helyszínrajz az 1970-es iparvágány-felmérésből

A rajz jobb oldalán található "kocsiszíni vágány" a műhelyt a 4-es csarnok végével kötötte össze, a vágányok maguk azonban sosem voltak összekötve a csarnoki vágányokkal.


Egy 1976-os légifotó a műhelyről ikerkocaikkal, Mukikkal, Ganz csuklóssal


Csendélet a 3271-es UV motokocsival 2003. januárjában

Képek 2006-ból:


A két csarnok közti csonka 3 vágányos rész

Innen a vágány kettéágazik

Jobbra a 2-es és 3-as csarnokok háta

A jobb oldali vágány keresztülmegy az udvaron...

... és egy műhelycsarnokban végződik

A műhely belülről

A műhelyből kijövet visszafelé tekintve

Egy másik műhelycsarnok vágánnyal

Az udvar, mint a macskák telephelye :-)

Az 1-es csarnok hátulja

Az összekötővágány a Lenkey utca irányába

Az udvar másik vágányán forgóvázakat tárolnak


Vágányrajz napjainkból

A rajzon látszik, hogy az udvaron áthaladó vágány (a rajz jobb oldalán) behalad egy műhelycsarnokba, majd visszafelé szintén. A korábbi rajzokból látszik, hogy itt (balra) mindkét vágány bement az épületbe. Jelenleg a bejáratot elfalazták, csak egy személybejáratot hagytak (7. kép). Maga a lenti vágány fizikailag még megvan (8. kép), de nem használható.


A műhely látképe 2010-ben a Google légifotóján.
A felső sötétszürke tetős épület az áramátalakító.


Kapcsolódó link: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok   

Felhasznált irodalom:  Németh Zoltán Ádám gyűjteménye
Fotók: Benda György, Fejes Balázs, Fentrol.hu, Google,
Vissza az elejére