Kezdőlap
Teherszállítás

Villamos mozdonyok
Belső szállítás
Külső szállítás
Iparvágányok
BKV-MÁV csatlakozóvágányok
 
 
TérképIparvágányok I.
Teherkocsik

Ferencváros ksz. körüli telephelyek
02-es raktár
12-es raktár
Fc ellátó szolgálat
Fc fatelep
Fc kábel tp
Fc műhely
Pirók főműhely


A BKV 12-es raktár iparvágánya
Budapest IX. ker, Könyves Kálmán krt. 3.
Megszűnt 1997-ben


  A BKV 12-es raktáráról sajnos csak ez a rossz minőségű felvétel áll rendelkezésemre

A BKV 12-es raktára is a Ferencvárosi kocsiszín közelében volt. A telephely kialakulásának története itt olvasható.


Áttekintő térkép a telephely elhelyezkedéséről

A villamosközlekedés a BSzKRt 1949-es megszűnésétől az FVV-hez került, ugyanakkor létrejött a Fővárosi Vasútépítő Vállalat is, amelynek a környéken több telephelye lett. A MÁV korábban itt lévő kiterjedt iparvágány-hálózatát felszámolták, a villamos és nagyvasút közti összekötő vágányt pedig a Lenkey utcából áthelyezték a későbbi 02-es raktár telephelyéhez.

A 12-es raktártelepet valamikor az 50-es évek második felében hozták létre egy a Könyves Kálmán krt. mentén lévő üres területen. Először az 1959-es vágányrajzon bukkan fel. A kiszolgálására szolgáló iparvágányt a Csibész vágányból ágaztatták ki.


Elrendezési vázlat 1959-ből. A 12-es raktár alul látható jobbra


Térképvázlat az 1960-as évekből
Vágányhálózat 1961-ből. A 12-es raktár a jobb szélen felül található  »


Légifotó 1963-ból

Az alábbi rajzon látszik a vágányok részletezése: az anyagtárolásra szolgáló nyílt rakodóteret három, egymással párhuzamos rakodóvágány tárja fel. Kéziratilag a rajzra egy későbbi átépítés van rávezetve.


1962-es hivatalos helyszínrajz

A 12-es raktár elrendezési vázlata az idők folyamán nem sokat változott. Kiszolgálása Ferencváros MÁV állomás-02-es raktár átmenettel történt. Nagyobb változás 1969-70-ben következett be. Ekkor a szomszéd telken lévő Pirok Gyula főműhely közvetlen vasúti elérhetősége megszűnt, kiszolgálása a továbbiakban a 12-es raktáron keresztül vált elérhetővé. Ennek érdekében a Könyves Kálmán krt. felőli csonkavágányból visszafele irányban egy kitérőt ágaztattak ki. Az előtér vágányhálózatának módosulása az alábbi bal oldali ábrán látható.


Vágányhálózat 1970-ből.
Elrendezési vázlat a telepről 1970-ből »


A raktár összekötő vágánya a "Csibész" vágányból ágazott ki, lekeresztezte azt (a fenti jobb oldali ábrán ez hibásan van ábrázolva), majd bement a kapun és közben háromfelé ágazott.


A 8217-es pályaszámú locsoló-permetező jármű a telepen


Az 1976-os légifotón látszik a 8217-es jármű a vágány végén félreállítva, csak a baloldali képhez képest fordított állásban


A telep elrendezése 1977-ből

Mivel 1970-től a Pirók Gyula főműhely kiszolgálása is innen történt, ezért a telephely előtt egy meglehetősen bonyolult vágányhálózat alakult ki, amely a 90-es évek közepéig változatlan formában fennmaradt.Légifotó 1990-ből


Elrendezési vázlat 1992-ből

1990. körül a telephelyet már inkább csak gumikerekes járművekkel szolgálták ki, erre utalnak a poros, elhanyagolt állapotban lévő vágányok.Térképi ábrázolás az 1990-es évekből. Itt nincsenek
ábrázolva a telepi vágányok.

A telephely előtti vágányhálózat. Az alul lévő
vágány ment be balra a telephelyre /1994.07. hó/

Vágányhálózati rajz

A Lágymányosi (ma Rákóczi) híd építéséhez kapcsolódóan a Könyves Kálmán körút is teljes átépítésre került. A Mester utca-Üllői út közötti szakaszon 1994-95. között dolgoztak az építők. A munkák során a szélső fekvésű villamosvágányokat középre helyezték, és módosult a kocsiszín kiágazása is. A 12-es raktár iparvágánya ekkor még továbbra is megmaradt, a telephelyet azonban valószínűleg már nem használták.


Átépítési tervrajz, ahol balra lent látszik a 12-es raktár egy
részlete is. Kékkel a korábbi állapot van kiemelve.


Félreállított muki a 12-es raktárhoz vezető összekötővágányon 1996-ban »


Az 1990-es évek második felében a BKV több ingatlanát is értékesítette hogy pénzforrásokhoz jusson. Erre a sorsra jutott a 12-es raktár területe is. A vágánykapcsolatot 1997. körül megszüntették, az ingatlant eladták. Jelenleg autószalon található a területen.


Egy 1999-es légifelvételen a raktár területén már autószalon működött
Kapcsolódó link: Németh Zoltán Ádám - Iparvágányok

Felhasznált irodalom: Edvi Illés Aladár: Budapest műszaki útmutatója, 1896.
Németh Zoltán Ádám és Szelényi Gábor gyűjteménye
Fotók: Fejes Balázs, Fentrol.hu,
Vissza az elejére